07 august 2002

Er ingen i Adresseavisens redaksjon redd for rovdyr?

 

Åsmund Ystad, Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Adresseavisens erfarne og kjente miljøjournalist Karl H. Brox vil ikke ha seg noe av at barneombud Trond Waage legger seg borti konsekvensene av rovdyrpolitikken. Bakgrunnen er at Barneombudet i et intervju i Trønderavisa fredag 19 juli gav sin støtte til et brev fra Lierne Kommune til Miljøverndepartementet. I dette brevet ber kommunen om at Miljøverndepartementet følger opp de lovnader de kom med høsten 2001 om tiltak for å sikre folks trygghet mot bjørn i Lierne.

I den samme artikkelen i Trønderavisa uttaler forøvrig Stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hansen : "Barneombudets reaksjon vitner om klokskap og fornuft. Den har min fulle støtte"

Som en reaksjon på Barneombudets støtte til Liernes sendte Karl H. Brox en e-post til Barneombudet hvor han beskylder Trond Waage for å ha gått "fullstendig av skaftet" og i følge en notis i Trønderavisa 27. juli kommer Brox med sterke beskyldninger mot at en offentlig tjenestemann som Barneombudet lar seg misbruke på denne måten på et totalt sviktende og kunnskapsløst grunnlag.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende organisasjon som har problematikken ”rovdyr og menneske” øverst på dagsorden. Bakgrunnen for at Folkeaksjonen startet opp i Namdalen for 3 år siden var følgende situasjon:

" Store rovdyrbestander gir høyt konfliktnivå og en uakseptabel situasjon i forhold til dyrevern, utmarksnæringer, lokalsamfunn og enkeltmennesker. Det er ikke bare en konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks hverdag. Livskvalitet knyttet til en trygg bruk av naturen er en grunnleggende verdi som mange opplever er i ferd med å bli borte"

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ønsker å bidra til at alle som er berørt av rovdyrpolitikken har en rettferdig mulighet til å kunne få fram sine synspunkter overfor myndighetene og til å målbære dem til resten av samfunnet via media. Et stort flertall av befolkningen som bestemmer i demokratiet Norge bor i byer og andre områder som er lite berørt av økende rovdyrbestander. De som er berørt av rovdyrpolitikken er derfor helt avhengig av at myndighetene er ekstra lydhøre og at media bidrar med grundig og balansert informasjon.

Det økende konfliktnivå skyldes i stor grad at dagens rovdyrpolitikk bygger på sviktende forutsetninger og mangelfull kunnskap. Men Stortinget har tatt konsekvensen av sitt ansvar for dette ved å pålegge Regjeringen å legge fram en ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken innen 2004, nettopp med bakgrunn i at forutsetningene for dagens rovdyrpolitikk ikke holder mål. Folks frykt for rovdyr er et av de tema som Stortinget har sagt er for dårlig utredet og derfor bedt Miljøverndepartementet legge ekstra vekt på i den kommende Stortingsmeldingen.

Dette er den politiske dagsorden når den erfarne Adressa- journalisten Karl H. Brox finner det for godt å hudflette barneombud Trond Waage og ber han holde fingrene unna tema som barn og unges frykt for rovdyr. Karl H. Brox er selvsagt i sin fulle rett til å si og skrive hva han vil til hvem han vil, noe han også har bedre muligheter til enn de fleste av oss.

Men for mange folk i Lierne og i mange andre bygder handler dette om deres hverdag. For Karl H. Brox handler det tydeligvis om et sterkt ønske om å kvele en upassende diskusjon om rovdyr og menneske. Og styrken i hans angrep på Barneombudet gjør det betimelig å spørre seg hvilken skyllebøtte andre journalister i Adresseavisen har i vente hvis de skulle komme i skade for å skrive artikler som henleder oppmerksomheten mot folks frykt for rovdyr.

 

Åsmund Ystad
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org