Sparbu og Stod
21 juli 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

21 juli 2005

Rovdyrskremmingens tvilsomme historie

Åsmund Ystad

Flere nødvergefellinger og rettsaker, ikke minst i Høyesterett, viser at loven krever at rovdyr skal forsøkes skremt for at legal felling i nødverge skal skje. Dette kommer klart fram i Høyesteretts behandling av saken om bjørnefelling i Pasvik og fellingen av Arvaslibinna i Lierne i 2003. I begge sakene anfører Høyesterett i skjerpende retning at de ikke finner at forsøk på skremming er gjennomført i tilstrekkelig grad.

I forbindelse med de to bjørnefellinger i Hedmark sto talsmenn for naturvernorganisajonene i kø for å fortelle at sauebøndene heller må skremme vekk rovdyrene i stedet for skyte dem.

Til NTB uttalte generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge:
"Jeg har selv skremt vekk over 100 bjørner i mitt liv"
Les mer i Nationen - Kampen om saueholdet

I Nationen 21. juli gjentar Rasmus Hansson at en signalpenn eller litt fyrverkeri er det som skal til for enkelt å skremme bjørn og ulv for å berge saueflokken.".
Det er ingen tvil om at en signalpenn også vil skremme vannet av de fleste norske brunbjørner - og ulver..."
Les innlegg i Nationen - By og signalpenn

Men i motsetning til Rasmus Hanssons eventyr med isbjørn i Arktis kan hverken norsk og svensk rovdyrforvaltning vise til mange eksempler på vellykket rovdyrskremming. Og det har ikke manglet på forsøk. Under kan du lese mer om noen av dem:

Mislykket rovdyrskremming i Ringvattnet desember 2004
Länstidingen - Ringvattnetvargen sköts där han bet ihjäl Piltur
Länstidingen - Vargen utsatt for djurplågeri

Mislykket rovdyrskremming på Langedrag, desember 2001
Radiomerket ulv nekter å gå
Ulven holder stand
Ulven merket og skremt

Mislykket rovdyrskremming i Lierne, august -september 2001
NRK Nord-Trøndelag Raketter mot Arvassli-binna
Nettavisen - Jakter bjørn med granater

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org