02 februar 2002

ELITEDYRKELSE.

 

av Tone Rise Viken, Oppdal

Det synes som om vår tids nesegruse dyrkelse av det som er Sterkere, Høyere, Raskere er i ferd med å infisere all vestlig, hvit og urban tankegang.

Siste talsmann for denne verdimålingen er Steinar Lem i Framtiden i våre hender. I innlegget "Afrikansk artsvern og rovdyrpolitikk" viser han til Tomm Kristiansens "genistrek av en film" som nylig ble sendt i NRK. Den samme filmen ble av mange oppfattet son unyansert og tendensiøs.

At den fattige gjeterkvinnen i filmen underkaster seg rovdyrenes (Og myndighetenes) vilje, er for Steinar Lem edelt. Gjeterkvinnen står nederst på alle tenkelige rangstiger.Hva annet kan hun gjøre enn å finne seg i, gjennom vold, å bli fratatt det eneste hun eier, det som skal være et levebrød for henne og hennes barn, når fienden er Sterkere, Høyere og Raskere? Slik skal naturlovene fungere, ifølge Steinar Lem.

M.a.o.:Umyndiggjøring og fornedrelse av dyr og mennesker ønsker han seg også her i landet.Vi skal svelge påstander om at vi, som har som hovedgeskjeft å ha omsorg for bufe fordi vi skal produsere mat, vil"ødelegge naturens skjønnhet"(Når alle sauebruk er nedlagt, alle kulturlandskap er nedgrodd og rovdyrene sulter fordi viltet er utryddet, når de må gå løs på kjæledyr og småunger, snakker nok ingen lenger om "naturens skjønnhet")

Steinar Lems siste spark mot oss er at "Slike mennesker(de som er imot rovdyr) kan ikke Gud bruke"!

Vi sauebønder hører nok ikke til den gruppen Steinar Lem etterlyser i innlegget sitt - de intellektuelle, urbane, de som kan fortelle oss ikke-intellektuelle og primitive at vi mangler forutsetning for å skjønne. Jeg må likevel, i all beskjedenhet, få lov til å minne om at det finnes mennesker, iallefall på landsbygda, som ser på det å ta vare på de små, hjelpeløse som en dyd.

Når Sterkere, Høyere, Raskere blir målestokk for verdier, kjenner noen av oss gufsen av en tankegang ingen av oss vil påminnes om.

En framtid i hendene på mennesker med slike idealer ønsker vi oss ikke tilbake.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org