Sparbu og Stod
10 Mars 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

10 Mars 2003

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Valdres regionlag

Kontaktpersonene til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Valdreskommunene gikk sammen for å danne et regionlag og arrangerte et møte den 9. desember 2002. Et interimstyre ble valgt med følgende medlemmer: Einar Heen Hjelle, Vang; Kolbjørn Bjørnerud, Vestre Slidre; Arne Myrvang, Øystre Slidre; Ole Knut Fauske, Etnedal; Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal og Torleiv Grimstad ( leder), Nord-Aurdal. Vervekampanje ble organisert og satt i gang i alle kommunene i Valdres.

Åpent stiftelsesmøte ble arrangert den 4. mars 2003. Ordførerne i alle Valdreskommunene samt en fylkestingsrepresentant fra hvert politisk parti ble invitert til møtet. Fra flere organisasjoner var det innbudt representanter med ulike meninger om rovdyrpolitikken. Det var engasjert fire innledere, Erik S. Winther fra prosjektet Landbruk og Rovvilt, Jon Steine fra Oppland Naturvernforbund, Annette Jørstad fra Folkeaksjonens landsstyre og Arild Strand fra Norsk Samarbeidsforum for ny rovviltpolitikk.

Møteleder var Ola N. Døvre, ordfører i Nord-Aurdal Kommune. Oppmøtet var godt med over 70 personer i Kulturhuset på Fagernes.

Til slutt ble Valdres regionlag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk formelt stiftet, og følgende styre ble valgt, med en styremedlem fra hver av de 6 kommunene i Valdres.

Styreleder ble Arne Myrvang fra Øystre Slidre. De andre 5 styremedlemmene er:
Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal
Ole Knut Fauske, Etnedal
Gjermund Storhaug, Vestre Slidre
Einar Heen Helle, Vang
Torleiv Grimstad, Nord-Aurdal

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org