14 mars 2002

MD gav 250.000 kroner til "Med rett til å drepe"

 

Redaktør i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk, Aasmund Ystad, reagerer kraftig på at Miljøverndepartementet (MD) har gitt 250.000 kroner til TV-filmen om sau og rovdyr; "Med rett til å drepe" - som ble sendt tirsdag.


Lars Kristian Steen

- Miljøverndepartementet deler ut millionsummer til rovdyrinformasjon i miljøorganisasjonene og til private aktører som er villig til å lage filmer og drive tvilsomme prosjekter. I tillegg prøver en med denne filmen nok en gang å slå fast at rovdyrkonflikten egentlig handler kun om sau og om dumme bønder som jukser, sier Ystad, som også er sekretær i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. - Folkeaksjonen ser på slike tiltak som klare forsøk på å sprenge den sterke alliansen som er i ferd med å vokse fram, mellom bygdefolk, jegere og andre byfolk som etter hvert skjønner hva som skjer og som solidariserer seg med bygde-norge, legger han til. Ystad er redaktør for Folkeaksjonen sine nettsider; www.rovdyr.org, og kan melde om svært sterke reaksjoner etter at filmen ble sendt tirsdag kveld.

- Useriøse tiltak

Han mener TV-filmen Med rett til å drepe bare er et nytt eksempel i en serie av faglig useriøse tiltak som Miljøverndepartementet har finansiert. - Rovdyrutstillingen de 5 store, ulvefilmen til Karin Westrheim vinteren 2000, millionfinansieringen av det useriøse vokterhundprosjektet i Lierne er en rekke eksempler på at Miljøverndepartementet vellvillig blar opp millioner av kroner til faglige meget tvilsomme tiltak, men som gir store oppslag i riksdekkende media i beste sendetid. I tillegg betaler MD ut millioner i statsstøtte til Naturvernforbundet, WWF, Foreningen Våre Rovdyr og andre, slik at disse skal ha råd til å drive rovdyrpropaganda og for eksempel føre rettsaker mot Staten når fellingsvedtak blir gjort, sier Ystad.

Han mener dette hadde vært greit hvis Regjeringen også hadde bidratt med ressurser for at argumentene skal komme fram fra alle de som har en annen oppfatning. Ystad framholder at Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk selv har erfart at Miljøverndepartementet ikke vil bruke en eneste krone for å legge til rette for en skikkelig behandling og presentasjon av innspill fra de mange som har et annet syn på rovdyrpolitikken. - Folkeaksjonens nettsider legger vekt på å presentere alle sider i rovdyrdebatten, og har svært mange besøkende hver uke. Vi har også søkt MD om støtte flere ganger, men fått avslag.

- Dette er meget beklagelig og faktisk et eksempel på at en legger til rette for manipulering av informasjon og kunnskap om konsekvensene av rovdyrpolitikken. I arbeidet med ny Stortingsmelding har Miljøverndepartementet gjentatte ganger lovt at det skal legges til rette for en prosess som skal sikre at alle parter har like muligheter for å påvirke arbeidet. Men økonomiske ressurser nekter de å dele ut med mindre du er rovdyrvenn eller driver prosjekter som Miljøforvaltningen har full kontroll over.

En slik frangangsmåte gir økte konflikter og mindre felles forståelse av problemen, stikk i strid med målsettingene som Stortinget har satt for den nye Stortingsmeldingen, sier Ystad.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org