19 juli 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Skal vi virkelig tute med ulvene ?

Kåre Holmen, Akershus fylkeslag.
Vi leser i dagspressen at "Nå vil Norsk institutt for naturforskning (NINA) utrede Aurskog-Hølendingenes frykt for ulven". Tenk det ! Dersom Aurskog-Høland kommune og ordfører Karin Gulbrandsen sier ja, vil NINA gjøre en omfattende utredning om ulvefrykten i kommunen - heter det. Foruten vår kommune, skal det utredes også i kommunene Våler i Østfold og Eidskog i Hedmark Ansvarlig for prosjektet skal være en kar fra nabobygdene, nemlig Bjørn Ness opprinnelig fra Rånåsfoss. Den samme Ness tilkjennegir allerede i den første avisartikkel at han er klar for at "ulven er kommet for å bli i området". Aner vi konturene av bukken som skal passe havresekken ?

Det er ikke OK for meg at de samme folka som har representert og forfektet et unyansert syn på forholdet rovdyr/ mennesker nå skal være objektive fagfolk som skal utrede hva folk føler og egentlig mener. Jeg mistenker dem for å være ute i et annet ærend. Hvis de finner ut at folk er redd for rovdyr vil de ikke godta det, men gå videre med å utrede hvorfor folk er redd for rovdyr, underforstått utrede hvor folk tar feil!

Sist høst ble det gjennomført en spørreundersøkelse i regi av nettopp NINA med støtte fra Norges Forskningsråd, som gikk på "Nordmenns syn på rovdyras plass i norsk natur". Dette var et 15-siders dokument som ble utsendt til 4.200 mennesker. Flere personer som har kontaktet meg i vår kommune har deltatt i undersøkelsen. Vi har ennå ikke sett rapporten fra denne undersøkelsen !?

I 2000 gjorde NINA også en undersøkelse som gikk på "Holdninger til ulv" i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus - Oppdragsmelding 671: 1-34 for de som ønsker å se rapporten på nettet.

Hva skal vi med enda en undersøkelse i forhold til den pest og plage som rovdyrproblematikken påfører oss i Aurskog-Høland ? Hvor mye skattepenger skal egentlig sløses bort før våre myndigheter innser at gjeninnføring av rovdyr i vårt distrikt ikke er forenlig med bygdefolkets syn?

Det er trolig et behov for en uhildet undersøkelse av de psykososiale forhold til mennesker som føler seg truet av rovdyr, og jeg mener absolutt at det bør forskes mer på dette emnet. Men da bør man ha tillit til utredningen.

Den undersøkelsen som nå er tenkt iverksatt ser jeg at vår ordfører ikke ønsker å gå inn i "for enhver pris", og dette er klokt.

Mitt råd til ordfører Karin Gulbrandsen må derfor bli at uansett undersøkelse så må det settes som forutsetning for slike prosjekter at "ulven skal bort fra Bygde-Norge hvis resultatet av utredningen tilsier det".

19 juli 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås