25 Oktober 2002

Skal vi virkelig kastes til ulvene ?

 

 

Så har da ulven nok en gang forårsaket en tragedien for Aurskog-Høland’s naturglade innbyggere. En tragedie skapt av en rovdyrpolitikk som påstås å være demokratisk og viktig for en bærekraftig utvikling, men som mer og mer fortoner seg som talibanpolitikk og sabotasje mot nasjonen av de rundt om i Norge som får føle konsekvensene.


Kåre Holmen, Akershus fylkeslag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Fredag 1. november var en av bygdas friluftsmennesker på sin vanlige rekreasjonstur i skogen med et kjært familiemedlem - dreveren Dino (7). En rekreasjon for en hardt arbeidende sambygding som etter hvert skulle vise seg å ende med en tragedie.

Etter noen minutter med liflig harelos, og faktisk uten å skyte haren ved første mulighet, fikk jegeren frysninger ved at hunden ga fra seg særdeles unormalt mål. Jegeren sprang sin kjære hund i møte, og fant etter få minutter et sønderrevet familiemedlem med buken flerret opp og innvollene spredt utover.

I ettertid er det fastslått av representanten for Statens Naturvern Oppsyn, at det er ulv som har forårsaket tragedien også denne gangen.

Ved en slik tragedie som rammer både jegeren, hans familie og omgangskrets, må en tenke over hvilket signal dette er til andre jegere, hundeeiere og friluftsfolket forøvrig i Aurskog-Høland. Det burde være betimelig med noen spørsmål til de folkevalgte i Aurskog-Høland og politikere i andre kommuner som har fått føle konsekvensene av rovdyrpolitikken; er det politisk vilje i kommunene til å støtte denne forvaltning av store rovdyr som sentrale myndigheter har lagt opp til ? Ønsker flertallet av kommunepolitikere heller å tie, i stedet for å ta innbyggernes bekymring for de voksende rovdyrstammene på alvor?

I kommuner med økende rovdyrplager, f. eks. Aurskog-Høland som huser et ulverevir, er det en sterkt voksende forventning, at også kommunepolitikerne og kommunen som sådan kommer på banen med en klar profil. Er saken satt på dagsorden i kommunene med tanke på innspill til kommende Stortingsmelding om rovdyrpolitikken?

Om noen kommunepolitikere skulle falle for fristelsen til å skjule seg bak en masse bortforklaringer om Bernkonvensjonen, at rovdyrpolitikken bare er et anliggende for Stortinget o.a., så tar vi gjerne opp den diskusjonen.

Innbyggerne i de rammede kommunene ser hva som skjer, og er levende opptatt av hva lokale så vel som sentrale myndigheter foretar seg i saken. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har et stort nettverk for kunnskap og erfaring i denne saken og stiller gjerne opp med informasjon til de som måtte trenge det.

 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Akershus fylkeslag
Kåre Holmen

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org