25 februar 2002

GAME OVER?

 

 

Lars Toverud

Under tittelen "Overraskende forskerresultat" presenterte svenske medier nylig resultatene av gentestene av de svensk-norske ulvene, utført av Universitetet i Uppsala. "Overraskelsen" dreide seg om to ting: Det er ikke noe slektskap mellom dagens ulver og de tidligere, såkalte skandinaviske ulvene. Det er dermed påvist en gang for alle at det ikke er ulver fra den gamle skandinaviske stammen som nå herjer rundt i Sverige og Norge. Dette har vært et argument for mange, både fagfolk og ulveelskere, i mange år. Argumentet er nå lagt dødt!

Det andre er at dagens ulvestamme har sin opprinnelse i øst, og at det ikke er slektskap mellom dyreparkulvene i Sverige og de viltlevende ulvene. Dette brukes nå som et argument MOT at ulvene kan være satt ut, mens det snarere er et enda sterkere bevis for at de viltlevende ulvene er brakt inn fra Finland og Estland og satt direkte ut i naturen.

Allerede høsten 1999 hevdet jeg at vi hadde ulver fra øst i Norge og Sverige, og dette bekrefter nå Universitet i Uppsala.

Det mest interessante i professor Ellegrens undersøkelse er at han bekrefter at det var et ulvepar som kom inn i Värmland i begynnelsen på 1980-tallet som la grunnen til stammen. Dette paret skulle ha innvandret fra øst, altså fra Finland via Botniske bukten og gått hele veien ned igjennom Sverige, gjennom matrike områder, for å slå seg ned 1000 km fra starpunktet og danne kjernefamilien! Noen som tror på dette?

Det som virkelig skjedde i Värmland i 1982 var at skogselskapet Billerud Uddeholm (nå Stora ENSO) satt ut ulv der i samarbeid med myndighetene, dels for å få ta knekken på den store elgstammen, dels for å lokke turister til Värmland. Dette gjentok seg i årene fremover, og det var paret i 1982, som fikk et kull i 1983, som var starten på ulveeventyret i grenseområdene. Alle tidligere forsøk fra 1976 og fremover til 1982 av utsetting av ulv, både i Nord- Sverige og i Trysil- området, hadde slått feil. Det slo heller ikke til på Finnskogen, stammen vokste ikke, til tross for stadige utsettinger fremover mot 90- tallet, og den holdt seg bare på en 8- 9 dyr. Det som også er verdt å merke seg i denne sammenhengen, er at storparten av alle ulverevirene i Sverige er i skoger som eies av Stora, og at Stora aktivt bruker ulven i salgsfremstøt for sine produkter i utlandet.

Rapporten fra Uppsala nevner at det også fantes en ulv til i Skandinavia på denne tiden, det er den enslige hanulven som ble sporet i Värmland vinteren 1980/81 og som man påstår er stamfaren til "våre" ulver. Dette avvises av professor Ellegren, og nå er det argumentet også lagt dødt!

I rapporten nevnes også at det kom inn en ulv tidlig på 90-tallet i et annet område i Sverige. Denne skulle også ha kommet østfra (!) og slo seg til i søndre delen av Jämtland. Problemet var at det ikke var en, men to, og de ble satt ut. Dette ble oppdaget høsten 1990 da elgjakten startet. På våren 1991 kom det første kullet på 6 valper. Forsker Kristian Overskaug i NINA beskriver dette slik: " Plutselig dukker det opp 7-8 ulver ved Ånge i Sôdra Jâmtland". 7-8 ulver dukker ikke opp plutselig dersom de ikke er satt ut!

I tillegg har det nettopp dukket opp en finsk ulv i Norrbotten, helt mot den finske grensen. Den ble gentestet i løpet av en uke (!), ( er det 2 år det tar i Norge?), og det interessante er at denne viser seg iikke å være i slekt med de ville ulvene i Mellom- Sverige, selv om de også kommer fra øst!

Konklusjon ? De ville ulvene i Mellom- Sverige og Norge kommer fra Estland! Slik jeg har hevdet hele tiden.

Etter at rapporten fra Uppsala nå har kommet og ettertrykkelig slått bena unna en del argumenter som har vært fremført i debattene, er det kanskje på tide at noen nå innrømmer at ulvene er satt ut, og rett og slett sier "Game over", eller vil de bare ta "Time out" til vi kommer med resten av historien?

Lars Toverud

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org