26 juli 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Rovdyrterroren.
Robert Aasen
Hvor lenge skal vi finne oss i å bli terrorisert av politikere og byråkrater med rovdyrpolitikken? I hvor mange år fremover skal rovdyrene få plage og drepe våre husdyr og våre hunder? I hvor mange år skal folk som bruker utmarka skremmes med og utsettes for fare fra ulv og bjørn?

Mange av våre politikere forsøker å fremstille seg selv som menneskeretts- og demokratiforkjempere i hele verden. Men den mest opplagte rett, at folk selv må få lov å bestemme hvordan de vil ha det der de bor, spesielt i denne saken hvor det dreier seg om et problem man kan velge om man vil ha eller ikke, da viser det seg at det er herskerpolitikere vi har og ikke demokratiske styringspolitikere som anerkjenner denne retten.

Om det skal være et godt demokrati i dette landet, må det være folkeavstemming i en slik sak. Er det flertall i femti prosent eller flere av kommunene i et fylke, mot ulv og bjørn, da skal ulv og bjørn ikke være fredet i disse fylkene. Dette er viktig fordi det er snakk om arealer og leveområder som rovdyrene konkurrerer om med menneskene som bor der. På denne måten vil ikke bykommuner, som med sin større befolkning og som i liten grad er berørt av problemet, kunne valse ned landkommunene og påføre disse et problem de antagelig ikke ønsker å ha og vanskelig kan leve med.

Jeg vil derfor at alle partiene gir til kjenne i avisen og ellers overfor folket, hvilken innstilling de har, før valget. Men kanskje våre politikere er ulver i fåreklær!

Robert Aasen

Sørskogbygda

6 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås