Sparbu og Stod
06 Mars 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

20 Mars 2004

 

Stortingets behandling av rovviltmeldingen


Timeplan for Energi- og miljøkomiteen
Medlemmene i komiteen

 

Landbruksorganisasjoner

Norges Bondelag
Hedemark Bondelag
Østfold Bondelag
Norsk Bonde og Småbrukarlag - [sammendrag] [hele svaret]
Norsk sau- og geitalslag - [Del II] [presentasjonsnotat, 1.3 mb]
Nord Trøndelag Bondelag

Skogeierorganisasjoner

Skogeierforbundet [PDF]
Glommen Skogeierforening
Viken Skogeierforening
Norskog - kronikk ?

Miljøvernorganisasjoner

Ja til rovdyr i norsk natur - Felles uttalelse fra Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, WWF og Framtiden i våre hender
- Fellesaksjonen for ulv [PDF]
WWF Første reaksjon
Norges Naturvernforbund

Organisasjoner

Norges Jeger- og Fiskeforbund [word]
Regionrådet i Fjellregionen (Folldal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros)

Fylkeskommuner

Hedemark
Nord Trøndelag
Oppland

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org