09 desember 2001

Ulven – farligst i live

 

Det er mennesker i det norske samfunn som bevist feilinformerer en hel befolkning, når det gjelder rovdyrs adferd og farlighet.


Av Arild Strand, leder av Norsk Samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning.

Det hamres og hamres gang på gang fast at de store rovdyrene ikke er farlige for oss mennesker. Forskere, eksperter og verneorganisasjoner kappes om å fremstille rovdyrene som en snill og moderne utgave av sine tidligere artsfrender. Spesielt ulven fremheves i denne sammenheng som helt ufarlig. Historiske fakta bortforklares og bagatelliseres til det ugjenkjennelige. Denne utrolige arrogante og feige måte å villede hele befolkningen på er rett og slett ikke akseptabel. Vi som bor og lever i distriktene vil ikke lenger finne oss i å få rovdyrproblemene tredd ned over hodet.

Situasjonen med rovdyr, spesielt ulv, er ikke at vi tror at hver og en av oss nå vil bli drept og spist av ulv. Det urovekkende i situasjonen er at de menneskene som får et ulverevir i sitt nærmiljø, og det vil omfatte veldig mange etter hvert, vil føle en slik utrygghet i det daglige liv at det vil gå på helsa løs. Selve livskvaliteten forvitres og blir borte. Her er det ikke snakk om noen få sauebønder som får revet i hjel sauene sine, eller jegere som får drept og spist opp hundene sine. Dette dreier seg om alle de som bor innen rekkevidde av et ulverevir. Den redsel og frykt som disse menneskene vil føle på kroppen er genetisk nedarvet og kan ikke bortforklares eller fjernes ved opplæring.

Av disse såkalte forskere og eksperter blir det stadig hevdet at ulv ikke krysser skispor, går ikke over broer, svømmer ikke over elver, hopper ikke over eller kryper under gjerder, går ikke inn i hus og i tillegg er de sky og redd for mennesker. Alle de som etter hvert kommer i kontakt med ulv i sitt nærområde vil erfare at alle disse påstandene er feil. Alt dette kunne jeg fortalt for 30 år siden ut fra egen erfaring. Men den gang kunne jeg ikke i min villeste fantasi se for meg at skolerte mennesker kunne se bort fra vår historiske fortid og den kunnskap våre forfedre satt inne med. Det var først i 1998 at jeg våknet fra dvalen, ordene kjerneområde for ulv kom på tale, da skjønte jeg hva som var i ferd med å skje.

I første rekke er det livskvaliteten til menneskene som bor i dette landet som forringes ved gjeninnføring av de store rovdyrene. Men det vil også ramme det urgamle kulturlandskapet som holdes i hevd ved utstrakt beitebruk og en bærekraftig bruk av naturresursene. Mange insekter, dyr og planter vil forsvinne når denne mest økologiske driftsformen må oppgis. Hele næringer vil gå dukken. Store deler av mangfoldet i naturen slik vi kjenner den i dag vil forsvinne. Da spør jeg; er vi som nasjon tjent med denne utviklingen? Er det slik vi vil ha det i fremtidens Norge? Jeg er sikker på at det norske folk vil rope et rungende nei når de, som jeg gjorde, våkner opp fra dvalen.

 

Med hilsen:
Arild Strand
1890 Rakkestad
Tlf. 69221029.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org