Folketog til Stortinget 6. mai 2004

 

Program

 

18.43Aksjon Trygge Bygder v/ Tove M. Bolstad
Velkommen
Kort om bakgrunnen for markeringen
Presenterer og gir ordet til møteleder:
18.46Møteleder, Arild Strand orienterer om programmet
Presenterer og gir ordet til:
18.48Norges Bondelag v/ Leder Bjarne Undheim
18.51Glommen Skogeierforening /v Leder Torstein Opdahl
18.54Leder Senterpartiet, Åslaug Haga
18.57Samenes Resursforbund /v Toralf Henriksen
19.00Folkeaksjonen ny Rovdyrpolitikk v/ Randi Thorshaug
19.03Norsk Bonde og Småbrukerlag v/ Leder Geir Grosberg
19.06Rektor Anne Lise Nyberget Dahl ved barneskolen i Rena
19.09Ordfører i Aurskog Høland Kommune /v Karin Gulbrandsen
Refererer pamfletten og overrekker den til Stortingsrepresentan Bror Yngve Rahm.
19.12Stortingsrepresentant Bror Yngve Rahm svarer
19.15Sang: Ulven rusler………………
19.18Møtelederen avslutter møtet, takker for fremmøtet, ønsker vel hjem og håper på fornuftig avgjørelse i Stortinget.
Musikalsk innslag: Lur og bukkehorn /v Odd Sylvarnes Lund.

Arrangører: Norsk Samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning og Kvinner for trygge bygder