13 august 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

P R E S S E M E L D I N G
DEBATTMØTE OM ROVDYRPOLITIKKEN

Stiklestad 15 august 2001

Nord-Trøndelag fylkeslag av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk, inviterer til åpent møte med fylkets listetopper foran Stortingsvalget 2001. Tema er framtidas rovdyrpolitikk, og dette skal skje onsdag 15. august kl. 18.30 i Stiklestad Nasjonale Kulturhus i Verdal.

Vi mener at velgerne i rovdyrfylket Nord-Trøndelag har rett til å få høre stortingskandidatenes og partienes syn på hvilken rovdyrpolitikk vi skal ha. Våre nye folkevalgte på Stortinget skal i inneværende periode ta en rekke viktige avgjørelser som etter Folkeaksjonens mening vil ha vidtrekkende konsekvenser for enkeltpersoner, bygdesamfunn og nærligsliv i distriktsnorge.

Det kommende Stortinget skal vedta en ny rovviltmelding, som regjeringen er pålagt å legge fram innen utgangen av 2003. Her vil bl.a. spørsmålet om avvikling av kjerneområdene være meget sentralt. Men den sterke veksten i rovdyrstammene vi har sett vil politikerne ellers bli nødt til å forholde seg til en rekke problemstillinger i forhold til rovdyrkonflikter i de neste årene.

Møtet har tittelen ”Rovdyr og menneske”. Som ekstern innleder har vi fått med oss Eystein Stordal, som er overlege ved Namdal Sykehus. Han skal innledningsvis snakke om den menneskelig siden av rovdyrpolitikken. Dette er et viktig, men forsømt område både fra forvaltningen og politikerne, og Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ser det som viktig at denne type kunnskap blir presentert skikkelig for politikerne.

I tillegg vil selvsagt stortingskandidatene avkrevd klare svar når det gjelder egen og partienes politikk i forhold til framtidas rovdyrpolitikk. Dette regner vi også med at publikum hjelper til med når de slipper til med spørsmål til politikerne.

Stortingskandidatene som deltar i panelet er:

Snorre Gundersen Høyre
Marit Arnstad Senterpartiet
Bernt Hågensen Arbeiderpartiet
Inge Ryan Sosialistisk Venstreparti
Robert Eriksson Fremskrittspartiet
Karl Audun Fagerli Venstre
Astri Wessel Kristelig Folkeparti
Møteleder er Hans Roger Selnes fra Namsos.

 

Kontakt:

Åsmund Ystad tlf. 975 95 119

Leif Johannes Sklett tlf. 414 41 620

13 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås