Sparbu og Stod
28 august 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

28 august 2003

FOLKEMØTE OM ROVDYRPOLITIKKEN

 

Åpent møte i forkant av Miljøverndepartementets nye Stortingsmelding om rovdyrpolitikken.

Stiklestad Nasjonale Kulturhus, onsdag 3. september 2003 kl. 18.30.

 

18.30: Åpning v/ Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

18.35: Dagens forvaltning, og arbeidet med ny Stortingsmelding"
Vemund Jaren, seniorrådgiver Direktoratet for Naturforvaltning

18.50: "Rovvilt og Samfunn - en veileder til sameksistens i det 21. århundre"
Reidar Andersen, Professor NINA/ NTNU

19.15: "Beiting, biologisk mangfold og rovviltforvaltning"
Inga Bruteig, forsker ved NINA/ NTNU

19.30: "Menneske og rovdyr. Helsekonsekvenser og livskvalitet i rovdyrområder"
Eystein Stordal, Overlege ved sykehuset Namsos

19.40: Korte innspill fra organisasjoner/enkeltpersoner. Erfaringer med dagens politikk og forventninger til ny rovviltmelding:

Veronika Seim, Prosjekt Landbruk og Rovvilt
John Helge Inderdal, Lierne
Per Flatberg, leder i Nord-Trøndelag Naturvernforbund
Endre Alstad, sekretær i Nord-Trøndelag Jeger- og Fiskeforbund

20.00: Kaffepause

20.20: Korte kommentarer til innledningene fra Stortingsrepresentanter/ politikere i Nord-Trøndelag:

Aud Gaundal, Arbeiderpartiet
Arne Lyngstad, KRF
Per Sandberg, FRP
Andre Skjelstad, Venstre
Vigdis Hjulstad Belbo, SP
Inge Staldvik, SV
Gunnar Viken, Høyre

20.35: Spørsmål og debatt. Innledere og politikere deltar i panel som svarer på spørsmål fra salen.

21.30: Oppsummering, først og fremst politikerne.

21.45: Avslutning.

Møteleder: Erik Revdal, direktør Nord-Trøndelagsforskning

 

Arrangør: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk/ Nord-Trøndelag
Kontakt: Leif Johannes Sklett, tlf. 74332148 Åsmund Ystad , tlf. 975 95 119

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org