Soria Moria
13 oktober 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

13 oktober 2005

Om Rovdyrpolitikken sier de rødgrønne:

 

Regjeringen vil:

Kilde


Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org