20 august 2002

Petter Wabakkens forventninger og NRK

 

Av Bjørn Skåret, Østlia, Trysil

 

NRK har vedtatt at rovdyrangrep på bufe ikke er noen nyhet. Derfor har institusjonen inntil nå ikke nevnt noe om fordoblingen av ulvedrept sau denne sommeren. De vil først lage nye vinklinger og gå dypere inn i problematikken. I dag, tirsdag 20. august, hører vi forsker Petter Wabakkens røst på alle kanaler og skjønner hva vi har i vente.

Forskerens budskap til folket er at sommerens økte ulveangrep er i samsvar med hans egne forventninger og at forrige års uttak av ulveflokken i Stor-Elvdal virket mot sin hensikt.

Hvorfor? Fordi svenskene er misfornøyd med den norske ulvejakta og har vedtatt å øke den svenske stammen.

En del fakta bør her på plass: Svenskene har siden mars i fjor hatt en målsetning om å bringe sin ulvestamme opp i 200 på landsbasis, som en første etappe, med 20 årlige ynglinger. Når dette målet er nådd - og det tar trolig noen år - vil de vurdere neste skritt. Det er ingen ting i svenske grunnlagsdokumenter som involverer uttaket av ulveflokken i Stor-Elvdal. At herr Wabakken har noen illsinte kolleger i Sverige som allerede nå fabler om nye bestandsmål, er sikkert riktig, men det endrer ikke antall ulver i dag og får heller ingen innvirkning på antallet de nærmeste år. Og dersom myndighetenes påstand om at utplanting av ulv ikke er aktuell politikk, vil ikke engang politiske vedtak påvirke veksten av ulvebestanden ut over det som skjer naturlig til etappemålet er nådd.

På denne bakgrunn hører Petter Wabakkens argumentasjon så avgjort hjemme i medienes overskrifter. Det er ikke daglig kost at en forsker angriper iverksettelsen av et forvaltnings- vedtak innenfor egen sektor med løse fabuleringer, uten snev av forskningsdata som belegg.

Vi som husker hans belæring fra 10 år tilbake om at ulven ikke har sau i sommerdietten, er naturligvis mindre overrasket. Men vi lurer jo på når NRK endelig skal finne grunn til å stille spørsmål ved rovdyrforskerens ansvar og kompetanse i stedet for å servere hans private funderinger som forskningsresultater. Når de så likevel er ute etter å finne nye vinklinger til rovdyrdebatten.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org