Ulver – grå invasjon

I Russland og de tidligere sovjetrepublikkene finner man de største rovdyrbestandene og den lengste erfaringen med å "leve med rovdyr" som det heter her i landet. Istedenfor å utnytte denne erfaringen har våre forskere og forvaltning vært vendt mot vestlige miljøer, særlig USA hvor "Disney-ulven" ble skapt og eksportert til resten av verden. For å balansere bildet har vi oversatt endel russiske avis/tidskrifts-artikler.

Artikkel nr. 2 - Ulver – grå invasjon

Sjokkrapport fra Russland

I kaoset etter oppløsningen av sovjetsamveldet har rovdyrbestandene økt mye i Russland og de tidligere Sovjetrepublikkene. Etter å ha desimert bestandene av byttedyr trekker rovdyrene inn til bosettingene for å rive husdyr og kjæledyr, eller finne mat blant søpla. Situasjonen har blitt så ille at det er blitt umulig å holde husdyr mange steder, og militærhelikopter har blitt satt inn for å kontrollere ulvebestanden. Les Jägarnas Riksförbunds Bernt Lindqvist sin rapport fra et besøk i Russland.

Chockrapport om varg på den ryska landsbygen.

Pravda - Wolf hunting started in Volograd.
Pravda - Wolf population explodes in Bashkiria
CNN.com - Wolf cull dilemma for Russia.
BBC - Russia's wolves get big on reindeer.
CNN.com - Hard times bring wolves to the door in Russia.
Pravda - Wolves terrorises northern Kyrgysztan

- meld deg inn i folkeaksjonen her

- no matter how well you feed a wolf, it will be looking towards the wood.
[russisk ordtak]
- Er du redd for ulver, så hold deg borte fra skogen.
[Joseph Stalin, sovjetborger]

Frykten for ulven:
Pavlov rehabilitert

Etter 22 års mobbing er den russiske forskeren Michail Pavlov tatt inn i varmen igjen. Pavlov er mannen som skrev boken "Volk" (Ulven). I forbindelsen med forarbeidene til den første rovdyrmeldingen fikk forvaltningen oversatt flere kapittel til norsk. Et av kapittelene "Ulvens næringssøk og mennesket" som beskrev ulvers angrep på mennesker var så politisk ukorrekt at det ble stanset og trukket fra prosjektet - av "ulike administrative årsaker" som dagens rapport lakonisk melder. For å dekke over skaden ble det startet en massiv diskrediteringskampanje mot Pavlov som tjener norsk forvaltning liten ære.

Nå i rapporten "Frykten for ulven - En tverrfaglig utredning" er Pavlovs forskning grunnstenen i kapittelet som beskriver forholdene i Russland, og hans opplysninger om angrep av ulv bekreftes av andre kilder.

Pavlovs skjebne er en sak, men den illustrerer også forholdet mellom rovdyrforskning i de land som har mest kunnskap og erfaring med rovdyr, Russland og de tidligere sovjetrepublikkene, og et vestlig miljø som i stor grad går til amerikansk "ulveeksperter" for å finne svarene. Dagens rapport er intet unntak, forfatterene har ikke etablert kontakt med russiske fagfolk, men har dog "...vært i email dialog med noen russiske experter"

Frykten for ulven - [sammendrag] [hele rapporten]
stridens kapittel - "Ulvens næringssøk og mennesket"
insider report - Ny runde med "Rapport 30-skandalen"

Ulv, Ulv

I Russland og de tidligere sovjetrepublikkene finner man de største rovdyrbestandene og den lengste erfaringen med å "leve med rovdyr" som det heter her i landet. Istedenfor å utnytte denne erfaringen har våre forskere og forvaltning vært vendt mot vestlige miljøer, serlig USA hvor "Disney-ulven" ble skapt og eksportert til resten av verden. For å balansere bildet har vi oversatt endel russiske avis/tidskrifts-artikler. Den første er en interessant oversiktsartikkel som viser hvordan disneyfiseringen nådde russerne og påvirket politikken.

Ulv Ulv