Til Stortingskandidater i Hedmark, Akershus og Østfold
Invitasjon til møte vedrørende norsk rovdyrforvaltning

 

Norsk samarbeidsforum for ny rovdyrpolitikk henstiller med dette de adviserte politikere i Hedmark, Akershus og Østfold om å stille på et folkemøte om rovdyrforvaltningen.

Møtet finner sted i Rakkestad kommunes rådhus den 8. august klokken 18:30.

Organisasjonene som står bak samarbeidsforumet betrakter dette møtet som den viktigste samlingen rundt temaet i forkant av høstens valg, og vil arbeide aktivt for bred mediedekning og tung faglig bistand under gjennomføringen.

Vi har henstilt de ulike partienes sekretariat om å oppnevne en talsmann, fortrinnsvis fra et av de tre nevnte fylkene, som skal sitte i debattpanelet. I tillegg ønsker vi deltakelse fra øvrige stortingskandidater, og det vil bli avholdt navngitte plasser for hver av de tilsendte.

Hensikten med møtet er å gi lokalbefolkningen i de tre mest rovdyrbelastede fylkene en anledning til å møte kandidatene til meningsutveksling om hvordan rovdyrpolitikken i Norge bør utformes i kommende stortingsperiode. En rekke av landets fremste ekspertise på ulike områder innen fagfeltet vil innlede med korte utredninger innen sine fagområder, og vil være til stede i salen for å svare på spørsmål underveis.

Temperaturen i rovdyrdebatten er fortsatt høy i de nevnte fylkene, og stortingskandidatenes holdning til rovdyr generelt og ulv spesielt, vil utvilsomt ha betydning for valgresultatet i regionen. Velgerne har klare meninger, noe som også forventes fra politikerne.

Etter innledende foredrag vil talsmennene fra partiene få anledning til å gi et kort svar på følgende spørsmål:

"Hvordan vil du og ditt parti agere i rovdyrdebatten i kommende stortingsperiode, og hvilket generelt standpunkt vil du ta når rovdyrmeldingen kommer opp til ny behandling i 2003?"

I etterkant av møtet vil hver av Dere bli tilskrevet og anmodet om et svar på tre til fem konkrete spørsmål som kan besvares med ja eller nei. Svarene vil bli publisert i media.

Møtet er en enestående anledning til å enkelt skaffe seg kunnskaper i et saksområde som blir vesentlig i kommende valgperiode.

Møteplanen er vedlagt.

Med hilsen

Arild Strand

Vedlegg:
Møteplan
Tilsluttede lag/ foreninger