Sparbu og Stod
03 Desember 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

03 Desember 2004

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Nord Trøndelag

 

P R E S S E M E L D I N G
Stopp forfølgelsen av de som skjøt Arvaslibinna!

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Nord-Trøndelag , gratulerer de tiltale med full frifinnelse i Frostating Lagmannsrett. Retten har frikjent Tore Leirfald og Peder Lundemo som skjøt Arvaslibinna i Lierne sommeren 2003, etter at aktoratet anket den første frikjennelsen i tingretten.

Vi håper inderlig at påtalemyndigheten avslutter denne saken uten anke. Det er uverdig at påtalemyndigheten og miljøforvaltningen driver forfølgelse av personer som har blitt presset til å ta ansvar på grunn av manglende kompetanse i rovdyrforvaltningen.

Historien til Arvaslibinna er godt kjent. Nye hendelser, bl.a en jeger som nylig ble drept av bjørn i Sverige, samt en lignende episode i Trysil som heldigvis endte godt, har vist for all verden at møte mellom bjørn og folk kan være livsfarlig. Arvaslibinna viste over flere år at den ikke var redd folk, men derimot gjerne oppsøkte bebodde områder på jakt etter mat.

Det er uklokt å bygge opp en bjørnestamme på slike individer. Å fjerne store rovdyr som søker mot mennesker er et grunnleggende suksesskriterium for en vellykket rovdyrforvaltning. Dette vet myndighetene, likevel var de helt handlingslammet i forhold til å fjerne Arvaslibinna. Fellingen i 2003 var til stor lettelse for de som bor i området, men den løste minst like store problemer for en handlingslammet forvaltning.

Når de tiltale nå gang på gang må møte i retten for å bli konfrontert med beskyldninger om alvorlig faunakriminalitet, er det en uverdig situasjon. Det er dypt beklagelig at enkeltpersoner alene må bære belastningen for noe som er et direkte resultat av svikt og ansvarsfraskrivelse i rovdyrforvaltningen.

 

Med hilsen
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Nord-Trøndelag

Leif Johannes Sklett , leder tlf. 45635710
Martin Kolstad /s/
Bjørnhild Bremer /s/
Åsmund Ystad /s/, sekretær

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org