Sparbu og Stod
11 November 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

11 November 2003

P R E S S E M E L D I N G
Jervedommen i Valdres er et alvorlig varsko til norsk rovdyrforvaltning

Frifinnelsen av de fire som var tiltalt for jervefellingen i Valdres er et alvorlig varsko til myndighetene om at norsk rovdyrforvaltning må endre kurs.

Utfallet av dommen er den eneste riktige. Det er ikke en rettstat verdig at enkeltpersoner må risikere sine grunnleggende rettigheter for å oppnå levelige forhold for seg og sine dyr i hverdagen.

For at forvaltningen av store rovdyr skal kunne lykkes må det finnes et tillitsforhold mellom myndighetene og lokalsamfunnene som skal leve med rovdyrene. Denne tilliten eksiterer ikke i dag og det er både i myndighetenes og rovdyrenes interesse at slik tillit kan bygges. Men det er kun mulig hvis Regjering og Storting innser dette og legger til rette for at rovdyrpolitikken kan bygges nedenfra med utstrakt lokal deltagelse og tilsvarende ansvar.

Dommen i Valdres tingrett viser at retten har samme oppfatning av tingens tilstand som den jevne mann og kvinne i Bygde-Norge. I løpet av kort tid skal Miljøverndepartemenet legge fram en ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Tidligere har myndighetene lagt stor prestisje i å tilpasse rovdyrpolitikken i forhold til internasjonale konvensjoner.

Folkeakjsonen ny rovdyrpolitikk krever nå at myndighetene legger tilsvarende prestisje i arbeidet med å utvikle en rovdyrpolitikk som er i tråd med norske lover og tradisjonelle rettigheter.

 

Med hilsen Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård, leder
Åsmund Ystad, sekretær

Kontakt: Åsmund Ystad tlf. 975 95 119

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org