23 mai 2002

P R E S S E M E L D I N G
Gi fellingstillatelsen tilbake !

 

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk krever at Direktoratet for Naturforvaltning umiddelbart gir fellingstillatelse på ulven i Heidal, slik at jakt kan starte. Videre krever vi at Staten selv påtar seg de fulle kostnader med jakta og ikke setter rammebetingelser som hindrer en effektiv felling.

Fylkesmannen i Oppland er Statens representant i lokalsamfunnene i Gudbrandsdalen, og brukte sin lokale myndighet til å gi fellingstillatelse på ulven for å forhindre blobad i beiteområdene. Men nok en gang ser vi at Direktoratet for Naturforvaltning overprøver og setter lokale myndigheter til side. Dette er et hån mot de mange lokalsamfunn som er berørt.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk reagerer sterkt på at Direktoratet for Naturforvaltning dekker seg bak den multinasjonale verneorganisasjonen WWF som sammen med de ekstreme grupperingene Foreningen våre rovdyr og Alphagruppen har levert klage på fellingsvedtaket. Disse organisajsonene har knapt medlemmer og representerer en reservasjonsløs romantisering av ulven. Likevel skal deres meninger telle mer enn de tusener i Gudbrandsdalen som ønsker ulven vekk.

Det bør meget snart være åpenbart for Storting og Regjering at det er ikke bare planene om oppbygging av rovdyrstammene som er feil. De siste 15 årene har det skjedd en konsolidering av verneorganisasjonenes påvirkningskraft i rovviltforvaltningen, som spiller andre organisasjoner og demokratiets folkevalgte organer på alle nivå utover sidelinjen.

Flere og flere stiller seg spørsmål om Storting og Regjering i realiteten har tapt styringen på rovdyrpolitikken. Og at den manglende styringen har ført til at forvaltningen har kommet i hendene på verneorganisasjoner med sterke føringer fra internasjonale vernemiljøer.

Kontakt:

Ola Stensgård, Skjåk tlf. 61 21 30 59 mob.908 76 155
Arnt Orskaug, Lillehammer tlf. 61 25 90 07 mob. 976 72 506

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

Åsmund Ystad/s/, sekretær

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org