22 januar 2002

P R E S S E M E L D I N G
Fjern alle ulvene i Gudbrandsdalen!

 

Ulven som herjer i Heidal har nok en gang vist oss at norske ulver i hverken er livredd for folk, tettbygde strøk eller skispor, selv om alt dette er påstått gjentatte ganger av norske ulveeksperter opp gjennom årene. Når ulven lusker gårdimellom på leting etter mat i et område der det er vedtatt at det ikke skal være ulv så burde avgjørelsen om felling være enkel.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk vil likevel rose Fylkesmannen i Oppland som har omgjort sitt vedtak og nå likevel gir fellingstillatelse.

Det aktuelle området ligger langt utenfor den vedtatte ulvesonen der familiegrupper skal kunne etablere seg. Ulv har imidlertid likevel oppholdt seg i området siden siste vinter og med opplysninger om at det er flere ulver i området vil ulven raskt kunne etablere seg fast. En ulvefamilie i dette området vil bety store skader og problemer i kommende beitesesong. Samtidig viser den siste episoden med Heidalsulven helt klart viser at denne ulven ikke er redd for å oppsøke folk og bebyggelse med den frykt og utrygghet det fører med seg.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ber derfor Fylkesmannen i Oppland og Direktoratet for Naturforvaltning om å ta initiativet til at det blir gitt fellingstillatelse på alle ulver i dette området i Gudbrandsdalen. Dette må gjøres ved at det blir gitt regionale fellingstillatelser som gjør det mulig med uttak av skadedyr på en rask og effektiv måte , også over kommunegrenser om dette skulle være nødvendig.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

Åsmund Ystad/s/, sekretær

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org