16.10.2000

P R E S S E M E L D I N G

 

 

Regjeringens forslag til ulveforvaltning er et uansvarlig eksperiment.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk krever at Regjeringen ber Stortinget behandle spørsmålet om norsk ulveforvaltning på nytt.

Miljøverndepartementets forslag til differensiert forvaltning av ulv i Norge bygger på vedtak i Stortinget som er fattet på grunnlag av mangelfull kunnskap og direkte feilinformasjon.

Rovviltmeldingen fra 1997 ligger til grunn for forslaget. Viktige forutsetninger for vedtaket var:

  • Norge er forpliktet til å ha en stor levedyktig stamme av ulv innenfor landets grenser
  • Ulven er ikke farlig for mennesker. Frykt er bare et spørsmål om riktig kunnskap.
  • En levedyktig bestand av ulv har bare marginal innvirkning på hjorteviltbestanden.
  • Ulven skal ikke føre til avvikling av beitenæringen i de berørte områdene.

De tre årene som har gått siden vedtaket i Stortinget har gitt nye erfaringer og bedre kunnskap om alle disse viktige områdene. I vår høringsuttalelsen viser Folkeaksjonen til en rekke viktige forhold som tilsier at myndighetene på ingen måte har oversikt over konsekvensene forslaget til ulveforvaltning kan få. På dette grunnlaget hevder Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk at resultatet av gjeninnføring av en levedyktig ulvestamme i Norge på vesentlige punkter bryter med forutsetningene som Stortinget den gang la til grunn.

Gjennomføring av det fremlagte forslag vil være et uansvarlig eksperiment basert på overflatisk miljøkunnskap, elendig samfunnsøkonomi og en arrogant holdning overfor lokaldemokratiet og lokalsamfunnet, og overfor enkeltmennesker som lever og bor i de berørte områdene. Dette må myndighetene nå ta på alvor.

Kontakt:
Leder Ola Stensgård, 2690 Skjåk tlf 61 21 30 59/ 908 76 155
Knut Olav Haugland, 2476 Atna tlf 61 46 45 71/ 911 10 778
.Nils Solberg, 1792 Tistedaltlf 69 17 75 55