07 august 2002

Hvorfor er ikke ulvene utsatt?

 

Arnt Orskaug, Lillehammer

I Dagbladet kom det forleden dag melding fra NTB om særdeles nærgående og ”tamme” ulver på Elverum. Ulven kom helt fram til bilen. Rop og steinkasting så ikke ut til å skremme rovdyrene. Representanten for Statens rovviltforvaltning synes ulvene var spesielle.

Når skal forvaltning og journalister stille spørsmålet om ulver har blitt satt ut i Skandinavia? Mediearkivene renner over av meldinger om ”tamme” og spesielle ulver helt tilbake til de første ulvene som dukket opp som troll av eske. I USA, hvor dagens ulvepolitikk henter sine impulser, er utsetting av ulver en vel kjent praksis. Hvorfor kan det ikke være trolig at disse merkelige ulvene stammer fra utsettinger? Stadig flere stiller seg dette spørsmålet. Hvorfor skal forvaltning og journalister være blant de siste til å undre seg på den voksende haugen av indisier? Er det en skjult agenda for utsetting av ulv i Skandinavia?

 

Arnt Orskaug
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk,
lokallagsleder Lillehammer

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org