07 august 2002

Råkjør med vår fremtid i hendene

 

Arnt Orskaug, Lillehammer

Rallykjøreren Martin Schanke er blitt politiker og lederen i Fremtiden i våre hender (FVH), Steinar Lem, håper på å få Mr. Rally for fullt med i råkjøret for fortsatt oppbygging av ulvestammen. Schanke har som det norske folk har sett på TV, dette slagordet klistret på sin bil: Ekte mannfolk skyter ikke ulv.

Lem har satt et spørsmålstegn – om rallykjøren vil få Frp til å bli et ulve-elskerparti. Det gjør han rett i. Dessuten kan en ekte råkjøreren fort vekk kjøre i hjel ulven, dersom den kommer i hans vei – etterfulgt av en piruett om nødvendig. Privat helikopter har også den motorglade Schanke, så ulveelskere skal ikke føle seg for trygge.

Det burde snart ringe ei bjelle for Steinar Lem og FVH. Uten noen sammenlikning til Schanke – dyre og raske biler, champagne og kaviar og store rovdyr som kjæledyr er varemerker til Hollywood og Vestens jetset. I denne sositetsverdenen holdes veldedighetsball for dyrene, hvor det ropes ”Redd pandaen” – hvalen, selen og ulven og andre arter som kan gi emosjonell tenning. Budskapet når oss gjennom Hollywood-filmer som ”Free Willy” og ”Dances with Wolves”. I disse tider spilles det inn en norsk barne- og familiefilm i samme sjangeren. Den skal hete ”Ulvesommer” og Norsk Filmfond bidrar med 10 mill. kroner ut fra markedsmessig vurderinger, som det heter. Natur og dyr er en bransjesjanger i vekst innen film- og TV-industrien. Villmark med store rovdyr er bestselgere.

En gang profilerte Fremtiden i våre hender seg positivt på grunnleggende miljøspørsmål. I dag tuter FVH med filmstjernene i Hollywood. Føler Steinar Lem at FVH må markedstilpasse sitt budskap til sterke populistiske og kommersielle krefter som vil utnytte publikums interesse for natur og miljø? Ser Steinar Lem seg tvunget til å skrive så flittig for ulv i landets aviser for å få 1,5 mill. kroner av Miljøverndepartementets 33,5 mill. kroner i grunnstøtte til miljøvernorganisasjonene i 2002? Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk som er mot fast ulvestamme i Norge, fikk blankt avslag på sin søknad. Mener også FVH’s grunnlegger Erik Damman at den vestlige politikken for reetablering av ulvestammer er en fornuftig ressursforvaltning med tanke på en bærekraftig framtid for kommende generasjoner? Er han helt enig Lems råkjør på ulv?

 

Arnt Orskaug
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk,
lokallagsleder Lillehammer

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org