Åpent møte om Stortingsmeldingen "Rovvilt i norsk natur"

 

Oppdal Samfunnshus, tirsdag 20. april kl. 18.30

18.30Åpning ved møtelederOla Røtvei, ordfører i Oppdal Kommune
 
18.35Presentasjon av rovviltmeldingen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
19.00Hvordan forvalte jerven John Helge Steinnes, leder i den nord-norske jervenemda
19.20Rovdyrpolitikken i et samfunnsperspektiv Knut Korsæth, tidligere fylkesmann i Oppland
19.35Rovdyr eller miljøvern? Åsmund Ystad, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
 
19.50Konsekvenser for landbruket Ståle Støen, Folldal
20.10Rovdyr og dyrevern Oddmund Grøtte, Oppdal
20.20Konsekvenser for hjortevilt/villrein Erling Bjørkøy,Trondheim, Sør-Trøndelag Jeger og Fiskerforening
 
20.35Kaffepause
 
 
21.00Spørsmål og diskusjon Kommentarer fra inviterte politikere
22.00Oppsummering 
22.30Avslutning 

Arrangør:
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i samarbeid med lokale organisasjoner i Oppdal

Kontaktpersoner:
Stein Lauritzen, Oppdal tlf. 99742528
Åsmund Ystad tlf. 97595119