31 desember 2010
Regjeringens rovdyrpolitikk er fallitt   Aftenposten
Etterlyser fjellrev på avveie  NRK Sogn og Fjordane
Fjellrev i Lærdalstunnelen  Hallingdølen
30 desember 2010
NINA vil ha møte med landbruket  Nationen
Store sauetap i Surnadal - gaupa tar sauen i Rindal   Trollheimsporten
Drøfta strategien i rovdyrarbeidet   Norges Bondelag
Lodjur skjutet i Älvdalen   SR Dalanytt
Ingen gemensam vargjakt i Rättvik  Dala-Demokraten
29 desember 2010
Bondeorganisasjonene har ikke tillit til rovdyrforvalterne  Nationen
Sp til kamp mot bitre hannbjørner  NRK Trøndelag
Lodjuret tog katten utanför köksfönstret  Dalarnas Tidningar
Han avråder från jaktbojkott  Dala-Demokraten
Vargrevir norr om Västerås  Jakt & Jägare
28 desember 2010
Ulvepar kan yngle til våren   Raumnes
Sjekker mulige ulvespor  Fædrelandsvennen
Trolig ikke ny ulv på Agder  Fædrelandsvennen
Vargrevir i Skultuna  Vestmanlands Läns Tidnings
Skidåkare angreps av kungsörn  Dala-Demokraten
Lodjuren fortsätter att minska  Länstidningen
27 desember 2010
- Må spise 1,2 rein hver dag for at tapstallene skal stemme   NRK Troms og Finnmark
- Utsagnene hans holder ikke vann  NRK Sámi Radio
- Mennesker viktigere enn rovdyr  Nationen
- Landbruket må selv ta ansvar   Trønderavisa
Sjekker ulvespor i Gyland  Avisen Agder
Varg i Vapsten   SR Oddasat
26 desember 2010
Vi er blitt mer rovdyrvennlige   Trønderavisa
Gaupejakta i Nordland kan bli redusert   Jakt og Fiske
Bambi bitt i hjel  Drammens Tidende
- Setter bjørn foran fattige   Trønderavisa
25 desember 2010
24 desember 2010
-Rovdyrserstatning på ville veier   NRK Troms og Finnmark
Gauper i Nordland kan slippe jakt  Nationen
Reineiere anklages for juks med rovdyrerstatninger  Nationen
Vargjakt genomförs trots kritik från EU   Svenska Dagbladet
Nytt vargrevir i Malung  Nya Wärmlands-Tidningen
23 desember 2010
Strid om økt gaupekvote   Namdalsavisa
Aksjonen "La bygdene leve, Jens"   Snåsa kommune
Søkte erstatning for 47 424 rein tatt av rovdyr   NRK Troms og Finnmark
EU advarer Sverige mot å starte ulvejakta  Nationen
- Oppgir aborter og dødfødsler som rovdyrtap   NRK Troms og Finnmark
Utländsk varg född i Värmland  SVT
Rävskabb slår hårt mot lodjuren   SR Östergötland
Varg har setts i Lycksele   Västerbottens Kuriren
EU ifrågasätter Sveriges vargpolitik   Norrköpings Tidningar
Vapstens sameby vill skjuta störande varg    Västerbottens Folkblad
22 desember 2010
Åpner for hijakt på jerv i Sogn og Fjordane  Nationen
Om rovdyr på landet og i byen  Norsk institutt for naturforskning
Om rovdyr på landet og i byen(Rapport)  Norsk institutt for naturforskning
Bygdefolk sier ja til ulv  VG
Tusen sauer erstattes ikke   OPP
Jerven er skyld i nær halvparten av sauene erstattet som tapt til fredet rovvilt i Sør-Trøndelag i 2010  FM Sør-Trøndelag
Forvaltningsplan for store rovdyr på høring  FM Sør-Trøndelag
Många kritiska till vargar i Sörmland   SR Sörmland
Inflyttade vargar hotas  SVT
21 desember 2010
Flere bjørner i Norge enn antatt  NRK Sámi Radio
Vil ha nasjonal mal for godtgjøring ved skadefelling   Norges Bondelag
Samlet til rovviltlunsj på Stortinget   Norges Bondelag
Regjeringen vil diskutere rovdyr med Stortinget   Dagbladet
Det var berre ein ulv på Sørlandet  NRK Sørlandet
Svak økning i sau tatt av rovvilt under årets beitesesong i Akershus 2010  FM Oslo og Akershus
Forvaltningsplan store rovdyr  FM Nord-Trøndelag
6.459 sauer erstattet  Østlendingen
Erstatning for rovviltskade 2010  FM Møre og Romsdal
55 000 för rivna tamdjur  SVT
Fler hoppar av vargjakten  Dalarnas Tidningar
20 desember 2010
Solheim åpner rovdyrforliket  Nationen
Søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2011  FM Nordland
Stortinget inviteres til diskusjon om nye bestandsmål for bjørn og ulv  Miljøverndepartementet
Filmet Rakkestad-ulven  Rakkestad Avis
Erstatning for tap av sau til rovvilt i Hedmark FM Hedmark
Ökad bojkott mot vargjakten  Dala-Demokraten
Inga formella träningskrav inför vargjakten   SR Värmland
19 desember 2010
Sauebønder går til sak mot staten   Namdalsavisa
Bestandsmåla må ned!   Norges Bondelag
Jaktvårdskrets vägrar vargjakt Jakt & Jägare
Få lodjursspår i snön   SR Kristianstad
Nya vargar etablerade i Västra  SVT
En varg skjuten i Homnareviret   SR Gävleborg
18 desember 2010
Reindrift og bønder forent i rovdyrpolitikken   Gáldu
Kjempemønstring i Oslo for ny rovdyrpolitikk  Nationen
Sørsamenes dag i Oslo   Namdalsavisa
Rovdyraksjon foran Stortinget  Sagat
Gjerstad skulle gjerne demonstrert  NRK Trøndelag
Fastsetter standard for rovviltsikre gjerder  DIRNAT
Kraftfull rovdyr-protest   Glåmdalen
Savner støtte i kampen for norske rovdyr  Norges Naturvernforbund
Kan skyte 20 ulver i Sverige  VG
- Nei til ulv i Norge  ABC nyheter
Demonstrerte mot rovdyr   Agderposten
- Sauebøndene må velge mellom å legge ned eller legge om  NRK Nyheter
Har fått nok av gaupa  NRK Buskerud
Krev ny rovdyrpolitikk  Fjuken
Se video fra rovdyr-demonstrasjon   Norges Bondelag
Samlet bygdeaksjon   NSG
Mistet flest sauer i Telemark  Porsgrunn Dagblad
- Vi vil ha tilbake utmarka vår  Østlendingen
Krev ny rovdyrpolitikk  Sogns Avis
Tydelig budskap fra massiv demonstrasjon   Norges Bondelag
Vil ha timepris på jakt  DRIVA
Liten økning i erstatning for tap av sau tatt av fredet rovvilt 2010  FM Troms
Forstår sørsamenes frustrasjon  NRK Sámi Radio
Spor var ikke etter ulv  Salangen nyheter
Rovdjursföreningen gör uppror: "Huvudlöst av regeringen"  SVT
WWF kritisk mot licensjakt på varg  SVT
Rovdjursexperter godkänner licensjakt  SVT
Oacceptabelt anser Naturskyddsföreningen  SVT
Ingen nöjd inför vinterns vargjakt   Bohusläningen
Vad menas med vargtilldelning?  Dala-Demokraten
Länsstyrelsen och jägarna positiva till fortsatt vargjakt  Nya Wärmlands-Tidningen
Medborgarförslag vill göraHärjedalen vargfritt  Östersunds-Posten
Ersätts för vargdödad hund  Dalarnas Tidningar
Besviket i jägarleden  Dalarnas Tidningar
Jägareförbundet överklagar vargjakten  Dalarnas Tidningar
PRESSMEDDELANDE: Svenska Rovdjursföreningen lanserar ett upprop mot vargjakten!  Svenska Rovdjursföreningen
PRESSMEDDELANDE: SRF om LCIE statement  Svenska Rovdjursföreningen
Beslut om licensjakt efter varg 2011  Naturvårdsverket
"Naturvårdsverkets beslut försvårar rovdjurspolitiken"  Svensk Jakt
20 vargar får fällas  Jakt & Jägare
Hård kritik mot vargjaktsbeslutet  Jakt & Jägare
17 desember 2010
Historisk demonstrasjon for ny rovdyrpolitikk   Norges Bondelag
Svenskane skal skyte 20 ulvar i vinter  NRK Nyheter
Rovdyraksjon møtt med motdemonstrasjon  Nationen
Dobbeltdemonstrasjon mot rovdyrpolitikk   Adresseavisen
Demonstranter: - La bygdene leve, Jens!  Bondebladet
Bønder demonstrerte mot rovdyrpolitikken  NRK Nyheter
- Rovdyrpolitikken på ville veier  Fremskrittspartiet
– Vi vil ha tilbake utmarka vår  Østlendingen
Samlet hundrevis av demostranter   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Distriktsopprør i hovedstaden  Nea Radio
Tok initiativ - får ikke aksjonere   Arbeidets Rett
Nektes å stå ved Slottet   Adresseavisen
Vil overta rovdyransvaret  Venstre
Stort engasjement i rovdyraksjon   Trønderavisa
Rovdyr-aksjonistar fyller Karl Johan  Nationen
Hevder bøndene vil drepe all ulv  NRK Østfold
Deltar i rovdyraksjon  Verdalingen
Tror politikerne lar seg styre av rovdyrdemonstranter  Nationen
- Snåsas rådmann hysterisk rovdyrmotstander  Nationen
Håper på Snåsamann-hjelp mot rovdyr  NRK Sámi Radio
Miljøverndepartementet provoserer!   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Seier for NJFF i nødvergesaken?  NJJF
Høringsbrev: Endringer i rovviltforskriften - godtgjøringsordning for forsøk på skadefelling av rovvilt  Miljøverndepartementet
Lauvås fikk hunde-nødverge  Smaalenenes Avis
Milder til konfliktdempende og forebyggende tiltak 2011  FM Finnmark
Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Bøndene drar til Oslo for å demonstrere mot rovdyrpolitikken  NRK Hedmark og Oppland
Krever ny rovdyrpolitikk   Trønderavisa
- Ingen politikere i verden lar seg påvirke av demonstranter så lett  NRK Nyheter
Protestmarsj mot rovdyr  Rakkestad Avis
Stortinget må sikre levedyktige rovdyrbestander  Norges Naturvernforbund
Nye rovdyrregler vil øke konflikt  WWF
Følg norske villdyr på nett  TV2 Nyhetene
Beslut om licensjakt på varg 17 december  Naturvårdsverket
Jakt på varg  Naturvårdsverket
Vargförslag möter motstånd  SVT
Osäkert vargantal  SVT
Aktionsgrupp vill stoppa jakten på varg  Svensk Jakt
16 desember 2010
Utprøving av radiobjøller i Sogn og Fjordane beitesesongen 2010  FM Sogn og Fjordane
Inntar Oslo i rovdyrprotest  Bondebladet
Høringsuttalelse om forslag til endring i rovviltforskriften   USS
Ulv har tatt rådyr i Troms NRK Troms og Finnmark
Nå er gaupejakta fastsatt  Østlendingen
SVs møte med en ny ulvetid  Nationen
Snåsamannen fronter rovdyraksjon  NRK Hedmark og Oppland
Fornøyd med 1000 rovdyraksjonister   Norges Bondelag
La bygdene leve Jens   Norges Bondelag
To dokumenterte rovdyrdrap   Telen
Ulven tilbake i Balsfjord  Avisen Nye Troms
Skyt ulven om den angriper hunden  Fredriksstad Blad
Høyere bestandsmål  Foreningen våre rovdyr
Store tap av søyer og lam   Vest-Telemark Blad
Vargen var en stor räv  Arbetarbladet
Ingrids katt dödades av lodjur   Västerbottens Kuriren
Ovanåkersbo ersätts för rovdjursskadad hund  Hela Hälsingland
Ersätts för rovdjursangrepp  Dalarnas Tidningar
Djup spricka i vargfrågan  Dalarnas Tidningar
EU-experter stöder svensk vargjakt  Svensk Jakt
Krafttag mot björn och lo: Finska vildrenen hotas av rovdjur  Jakt & Jägare
Lyckad turné om DNA-problematiken  Jakt & Jägare
Får ersättning – varg dödade deras tamdjur   SR Dalanytt
Psychedelic images aid study of mangy wolves  MSNBC
  15 desember 2010 Brekk: – Rovdyrsituasjonen er prekær  NRK Sámi Radio
Rovviltnemda møtte stortingspolitikere  Nea Radio
Vedtak om kvotejakt på gaupe i Hedmark 2011  FM Hedmark
Overrekker jerv  Opdalingen
Ulv fra øst påvist i Troms  Rovdata
Nytt ulverevir under etablering?   Indre Akershus Blad
Snåsa-mannen støtter sørsamene  Sagat
Forskere tror at ulvene i Linneklepp-reviret er helnorske  Nationen
På jakt etter bygdevelgerne  Nationen
Norsk Sau og Geit varsler søksmål mot staten  Nationen
Sør-Trøndelag: Utmarksbeite en saga blott?   Norges Bondelag
Buskerud: Rovviltaksjonen i Oslo 17.desember kl.10.00 foran Stortinget   Norges Bondelag
Leter etter gaupefamilier   Avisa Sør Trøndelag
Jakthund nr 11 ulvedrept  NJJF
Fikk erstatning for 76 drepte dyr.... men det ble bare funnet en død sau på beite  Gudbrandsdølen Dagningen
Ble tildelt to gauper  Stjørdalens Blad
Rodyraksjonen nærmer seg   NSG
Rovdyr hører hjemme i norsk natur!  WWF
Rovdyrinteressert: - Lite sannsynlig at vi vil se ulv i Fredrikstad  Fredriksstad Blad
Kan åpne for jakt på Chicos (2) overmenn  TV2 Nyhetene
Reiser til Oslo på rovdyraksjon  Østlendingen
Usikkerhet rundt ulvenes "statsborgerskap"  Halden Arbeiderblad
Større kvote til gaupejakta   Raumnes
- Enda viktigere å mobilisere   Avisa Valdres
14 desember 2010
Ulv i Mangen  NRK Østlandssendingen
Kan vi godta et etnisk overgrep i Norge?   Namdalsavisa
Får fri for å demonstrere   Namdalsavisa
Gir ansatte fri for å demonstrere   Trønderavisa
Aksjon   Trønderavisa
Rovdyrkrig i regjeringen  Nationen
Større gaupekvote neste år  Hallingdølen
- Flytt sauen og la ulven leve  NRK Østfold
Hundåla inn i ekspertutvalg for rovdyrerstatninger   Norges Bondelag
- Bli med på Facebookaksjon for nytt rovviltforlik >   Norges Bondelag
Kan bli åpnet for ulvejakt  Sarpsborg Arbeiderblad
Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10   Stortinget
Vil ha mer jakt på jerv  Østlendingen
Ulv ruslet ved Ringstad  Rakkestad Avis
Lodjursspår i Bogesund   SR Stockholm
Länsstyrelsen har inte sagt nej till licensjakt i Homnareviret  Hela Hälsingland
Jaktledaren vill att staten tar ansva"Sätt in helikopter för avlivning av Homnavarg"  Jakt & Jägare
Stöd för att avliva varg från helikopter  Jakt & Jägare
13 desember 2010
Bondelaget i Østfold krever at grenseulven telles med  Nationen
Ingen rovvilterstatning for tap av hjort   Gårdsplassen
- Vi håper på forståelse   NSG
Ekspertutvalg for ny rovdyrerstatning  Stavanger Aftenblad
Nordland: Stor oppslutning om rovdyraksjonen   Norges Bondelag
- Grenseulver må telle med  Halden Arbeiderblad
Bondelaget demonstrerer mot ulv  NRK Østfold
Tatt av ulv  Sarpsborg Arbeiderblad
Om dyrene i Østmarka ....  Din lokalavis
Beslut om vargjakt nära  Hela Hälsingland
Djurparksföreningen ställer krav: Vill inte att deras vargar skjuts innan de parat sig  Jakt & Jägare
Jaktledaren vill att staten tar ansvar: "Sätt in helikopter för avlivning av Homnavarg"  Jakt & Jägare
Jaktprovsdomare översprungen av björn  Svensk Jakt
Registrera dig för varg- och lodjursjakt  Svensk Jakt
Lars-Göran Petterson och Torsten Mörner: Vargjakt är en viktig del av en framsynt rovdjurspolitik  Newsmill
Dags att registrera sig för varg- och lodjursjakt!  Jaktjournalen
Dyster finsk artundersökning  Land
Bear shot dead by Slovakian police  9-News
Bear hunters bag nearly 600 bruins in weeklong hunt  Daily Record
Downed power lines electrocute 2 bears in NY  Wall Street Journal
Reducing conflict key to living in bear country  West Yellowstone News
Biologist Reacts to Possible Delisting of Wolves  WDIO
12 desember 2010
Chico var sjanseløs mot ulven  Fredriksstad Blad
Økte tapstall gir hardere fronter  Nationen
Synes 1.000 kroner dagen er fornuftig   Arbeidets Rett
Søker om mer rovdyrerstatning  NRK Østfold
Orsajägare vill inte jaga varg  Dalarnas Tidningar
"Jag är säker på att det var en varg"  Nya Wärmlands-Tidningen
Yellowstone's colorful wolves: using thermal imaging to study disease  Examiner
11 desember 2010
Rovdyrskadene fortsetter å øke  Nationen
Grasrotaksjonen samler troppene   Selbyggen
Ulvefesten i Lyngdal  Farsunds Avis
Inntar Oslo i rovdyrprotest  Bondebladet
Får skyte fire gauper  Fædrelandsvennen
ERSTATNINGER FOR TAP AV SAU OG LAM TIL FREDET ROVVILT I TELEMARK 2010  FM Telemark
"La bygdene leve, Jens". .   Snåsa kommune
Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justisministeren   Stortinget
Stor oppslutning om rovdyraksjonen   Norges Bondelag
Hedmark på rovdyrtap-toppen  NRK Hedmark og Oppland
Så ulven på Aurstadmåsan   Raumnes
Kan være helnorsk ulveflokk  Østlendingen
Trolig helnorsk ulveflokk i Linnekleppen  Rovdata
Ett av landets mest lodjurstäta län  Uppsala Nya Tidning
Rekordmånga rådjursolyckor i november  SVT
Lodjursspår i Bogesund   SR Nyheter/Ekot
"Varför svarar inte landshövdingen?"  Dala-Demokraten
Jägare fick inte skjuta skadad varg  SVT
Jägare bojkottar vargjakten  Jakt & Jägare
Vargar drunknade 100 meter från sövningen  Jakt & Jägare
Pressträff efter påkörd varg  Jakt & Jägare
Övningsskytte inför vargjakten  Jakt & Jägare
Feds plan to remove gray wolf from endangered list  Washington Post
10 desember 2010
Fulgte jegernes spor   Lindesnes Avis
Naturvernforbundet raser mot ulvefellingen i Lyngdal: - Sterkt beklagelig  Farsunds Avis
Kvotejakt på gaupe i region 2  FM Aust-Agder
Stans av lisensjakt etter ulv i Aust- og Vest-Agder  FM Vest-Agder
Vil lokalisere jervehi  Helgelands Blad
Vernissage och boksläpp i Rovdjurscentrum  Dalarnas Tidningar
Drunknade vargar inga genetiska problem   Värmlands Folkblad
Får ersättning för vargriven hund  Nya Wärmlands-Tidningen
Teater om lamm och varg   Nynäshamnposten
9 desember 2010
«Pinner uten kjøtt»   Glåmdalen
Her endte ulvens herjinger  Fædrelandsvennen
Raser mot ulvefellingen  Fædrelandsvennen
Ulven skutt etter intens jakt  Farsunds Avis
Utrygg vinter for gaupa  Vesterålen Online
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda 3.12.2010  FM Hedmark
INVITASJON TIL AKSJON MOT DAGENS ROVDYRPOLITIKK   Norges Bondelag
Gaupe tok rådyr ved fylkesveien  Fosna Folket
Reknar med stor rovdyrerstatning  NRK Sørlandet
Svenskene skal skyte fem grenseulver  NRK Østfold
Vil utrydde bjørn  Helgeland Arbeiderblad
Anbefalte Sørensen å se det positive i beitenæringa   Norges Bondelag
Fem av åtta vargar bör skjutas i Ed-Haldenreviret   Trollhättans Tidning
Vargarna var från årets valpkull  Hela Hälsingland
Ersättning för vargangrepp   Värmlands Folkblad
Två lamm revs av lo i Orsbo  Uppsala Nya Tidning
Mystik i rättegång kring skjutet lodjur  Hela Hälsingland
Två vargar märkta   SR Oddasat
Vargparet i Lillhärdal har fått sändare  Östersunds-Posten
8 desember 2010
Fellingstillatelse på en ulv i Vest-Agder fram til 15. februar 2011  FM Vest-Agder
Utrygg vinter for gaupa   Harstad Tidende
Ulik praksis for fritak   Namdalsavisa
Innst. 138 S: 15.1.2.2 Erstatningsordningen for beitedyr tatt av rovvilt   Stortinget
Endelig sporsnø  Nea Radio
17. des.: Demonstrasjon for færre rovdyr - bli med!   Norges Bondelag
Håpløst om sau og biologisk mangfold   Norges Bondelag
Fem-seks ulver  Rakkestad Avis
Klart for ny rovdyrkrangel  NRK Østfold
En tredje ulveyngling, men er den norsk?  Østlendingen
Vargar drunknade efter märkning  Hela Hälsingland
Invandrad varg kan föra med sig dödlig smitta   SR Oddasat
7 desember 2010
Nye ulvevalper født i Østfold  NRK Østfold
- Bruk rovdata.no  Hallingdølen
Se hvor ulven har vært  Fædrelandsvennen
Stortinget skal avgjøre bestandsmål for rovdyr  Nationen
Uten mening i rovdyrsaken   Aftenposten
Ulven tok sauene til Arild (61)  Farsunds Avis
La bygdene leve Jens! - Aksjon mot dagens rovdyrpolitikk   Norges Bondelag
Ulver født i Rakkestad  Nationen
Östmarksvargen avlivad - Munkforsvargen var hund   Värmlands Folkblad
Licensjakt på varg  SVT
Lodjur lät sig fotograferas  Allehanda
Oklart om antal varg i jakten   SR Örebro
SJF och JRF överens i Dalarna: "Skjut 50 vargar i länet"  Jakt & Jägare
Krockade med järv  Västerbottens Folkblad
6 desember 2010
ULV I NORGE PR. 5. DESEMBER 2010 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2010/2011 RAPPORT 2  Høgskolen i Hedmark
Vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 7 - Nordland 2011  FM Nordland
Rovviltnemnda har i dag fattet vedtak om kvote for gaupejakten i 2011  FM Oslo og Akershus
Søker om å felle bjørn på vårsnø   Namdalsavisa
Rovdyra tek livskrafta frå bygdene   NSG
Villdyrlegen i Norge  TV2 Nyhetene
Landings­tillatelse  Sagat
"Sörmland är inte lämpligt för varg"  Eskilstuna-Kuriren
Två vargar skjutna från helikopter i Idre  Dala-Demokraten
Varg och björn på turné  Nya Wärmlands-Tidningen
Påkörda vargen avlivad  Jakt & Jägare
Påkörd varg vållar debatt  Jakt & Jägare
Lodjursföryngringar i samtliga län  Svensk Jakt
Skadad varg fick inte avlivas - plågades i tre dygn  Svensk Jakt
5 desember 2010
Vil skyte 20-29 ulver  NRK Østfold
Øker kvoten   Telemark Arbeiderblad
- Bra med ny sporingssnø  NRK Østfold
Opprop mot rovdyr   Trønderbladet
De første gaupekvotene klare  NJJF
Protesterer mot ulvejakten  Farsund Avis
Den store ulvejakta  Østlendingen
Grasrot-aksjon for færre rovdyr   Norges Bondelag
Nord-Trøndelag: Grasrot-aksjon for færre rovdyr   Norges Bondelag
Nord-Trøndelag: Klare krav til ny nasjonalpark   Norges Bondelag
Vil ha hjelp til å overvåke gauper  Østlands-Posten
"20-29 vargar bör skjutas"   Bohusläningen
Ökande lodjurstam närmar sig människan   SR Skaraborg
"Nästa vargjakt bör bli som förra"   SR Värmland
Flytt av vargar kan ske nästa år  Fria Tidningen
Behövs det 250 eller 1 000 vargar? Utländska vargforskare synar svenska kollegor  Jakt & Jägare
Pressträff: Miljöministern tar emot regeringsuppdrag gällande införsel och utplantering av vargar  Miljödepartementet [se]
Utplanteringen av varg kan lyckas, anser Jägareförbundet  Svenska Jägäreforbundet
3 desember 2010
Utvider kvota på jerv  Nationen
Kan skyte 32 gauper   Varden
Krever mer makt til rovviltnemndene  Opdalingen
Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på två vargar  Östersunds-Posten
Dalarna vill skjuta fler vargar  Dalarnas Tidningar
Vargjakt även i vinter  SVT
Dags utvärdera viltvårdsbeslut  Dalarnas Tidningar
Inget åtal för misstänkta tjuvjägare  SVT
Stort rovdjurstryck i Lainiovuoma   SR Oddasat
Varg?  Folkbladet
Fem vargar bekräftade i Riala   SR Stockholm
Mycket väsen för lite ulv  Uppsala Nya Tidning
Risken för ett misslyckande är stor   Svenska Dagbladet
2 desember 2010
Gaupe drept i Leirfjord  Helgelands Blad
Rovdyr spiste få rogalandssauer  Stavanger Aftenblad
10.000 for å finne gaupe-familie Avisa Nordland
Vil utrydde samtlige bjørner  NRK Nordland
62.000 rein døde på beite i fjorNRK Troms og Finnmark
20 till 29 vargar kan skjutas   Västerbottens Kuriren
Viltolyckorna ökar i kylan  Dagbladet Sundsvall
Vargar på väg att importeras till Sverige  Expressen
Valpar från djurparker ska stärka vilda vargar   Svenska Dagbladet
Acceptans för varg måste gå hand i hand med inplantering   SR Dalanytt
Sint bjørn skapte panikk i Slovakia  TV2 Nyhetene
1 desember 2010
Inviterte Sørensen på synfaring til Luster   Norges Bondelag
Krever gaupestamme på bestandsmål   Norges Bondelag
Ulvekull født i Trysil  Østlendingen
Gaupe påkjørt på E6   Trønderavisa
Rovdata etablert  DIRNAT
Trolig minst tre helnorske ulvekull også i år   Norges Bondelag
Vil ha hjelp til å overvåke gauper  DIRNAT
Tap av sau og lam til rovdyr 2010  FM Rogaland
Rovdyrkrise i Gausdal  Gudbrandsdølen Dagningen
Krever færre gauper   Varden
Økt satsing på overvåking  Rovdata
Sameby söker skyddsjakt på fler vargar  Dalarnas Tidningar
Risken för ett misslyckande är stor   Svenska Dagbladet
Nytt vargrevir etablerat i Ockelbo  Arbetarbladet
Spår efter tre vargar funna nära Stockholm   Dagens Nyheter
Idag presenteras planerna på vargflytt  Jakt & Jägare
JRF:s dalabas skarpt kritisk mot vargflytt  Jakt & Jägare
30 november 2010
Økt satsing på overvåking  DIRNAT
Ulver tok hund i Degernes  Rakkestad Avis
Lisensfelling av ulv FM Telemark
Drever tatt av ulv  NJFF
Bli rovdyr-rapportør på nytt nettsted  Bondebladet
Fikk 18 kilo gaupe under bilen   Telemark Arbeiderblad
Rovviltnemnda i Nordland avholder møte 1. desember FM Buskerud
Lokalpolitikere vil endre SVs rovdyrpolitikk  Nationen
Filmet gaupe i boligområde ved Oslo ut.no
La bygdene leve, Jens!  Nea Radio
Håper mange vil demonstrere   Trønderavisa
- Reguler rovdyrbestanden hardere  Østlendingen
- Kan nå målet om tre ynglende ulvepar i år  Østlendingen
Vil styrke overvåking av rovdyr  Østlendingen
Kjørte på gaupe   Varden
Bruker viltkamera til å telle gauper  Bondebladet
Så mange gauper kan felles   Glåmdalen
Snåsamannen inn i sørsamenes rovdyrmareritt Vargen kom österifrån   SR Oddasat
JO mejlbombat med protest mot vargjakt  Nya Wärmlands-Tidningen
Frågor och svar om björnjakten  Svensk Jakt
29 november 2010
Vil styrke overvåking av rovdyr   Gårdsplassen
- Utrolig at han overlevde  Fredriksstad Blad
Internasjonale protester mot svensk jakt på ulv  Nationen
Snåsamannen fronter rovdyropprør  Nationen
Landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2 krever betydelig reduksjon av gaupestammen   Norges Bondelag
Dette er siste sporet etter ulven i Agder  Fædrelandsvennen
Krever erstatning for 9.150 sau  Østlendingen
Lanserer ny rovdyr-nettside   Telemark Arbeiderblad
Kan ha sett fjellrev i fjøresteinane  Avisa Hordaland
Jello går i vargens spår  Nya Wärmlands-Tidningen
Dåliga spårhundar ledde till ny utbildning  Nya Wärmlands-Tidningen
13 hundar har dödats - på tre år  Gefle Dagblad
Varg dödade Sörens hund  Gefle Dagblad
Nytt vargrevir bekräftat  Gefle Dagblad
Rovdjur i ny databas  SVT
Nytt vargpar vid gränsen till Falun  Dalarnas Tidningar
Lodjurshona fångades i en fälla   Hallands Nyheter
Varg sedd i höjd med Bondersbyn  NSD
Vargens DNA blir dess öde  NSD
Nytt vargrevir invid Gävle  Jakt & Jägare
Ingen varg i Virestad visar DNA-prov   Smålandsposten
Editorial: Wolf Politics  New York Times
Wolves confront North Idaho woman in driveway  The Spokesman-Review
28 november 2010
- Hundespor, ikke ulvespor  Nationen
- Isbjørn vil tape mot grizzly   Forskning.no
Joralf i front for opprør   Namdalsavisa
Ingen ville diskutere rovvilt  Østlendingen
Masse ulvespor i Våler sentrum  Østlendingen
Grizzlybjørn angrep alpintsirkuset  NRK
Miljöministern: Det blir vargjakt i vinter  Jakt & Jägare
Vilda djur oroar mer än närheten till Nordkorea   Dagens Nyheter
Vargen vandrade vidare till Sirges   SR Oddasat
Jodå, visst luktar det varg  Gefle Dagblad
Where the wild things are  Metro
26 november 2010
Kan skyte 24 gauper  Hallingdølen
Ulven skapte balanse i naturen  Nationen
Hva er det med dere der oppe?   Namdalsavisa
Kan nå bestandsmålet for bjørn innen åtte år  DIRNAT
Kan viltkameraer benyttes til å registrere gaupefamilier?  Scandlynx
Bjørnens status og økologi i skandinavia  Scandinavian Brown Bear Research Project
Ulven tok Rogalam  Stavanger Aftenblad
Meningsløse sauetap må gi nye bestandsmål   Norges Bondelag
Svak økning i tap av søyer og lam på utmarksbeite i 2010 FM Buskerud
Møte i Rovviltnemnda 2. og 3. desember FM Buskerud
Fortsatt stark tillväxt i vargstammen  Svensk Jakt
Troligt med ny vargjakt trots EU-granskning   SR Ekot
Ny regel om el-stängsel riskerar rovdjursförvaltningen  Naturvårdsverket
Yttrande över Elsäkerhetsverkets rapport om rovdjursavvisande elstängsel  Naturvårdsverket
Avslutad utredning om rovdjursavvisande elstängsel Elsäkerhetsverket
Rovdjursavvisande elstängsel Elsäkerhetsverket
Fame Unbearable For Man Who Killed Bozo  FOX
Anything you can do... incredible moment a wolf catches a salmon using fishing technique copied from a bear  Daily Mail
Holocaust wolf hoax author gets nothing  UPI
Wolf Pack Rampages in Georgian Village, Kills Livestock, Fowl  Bloomberg
25 november 2010
Mistet 9.150 sauer  Hamar Arbeiderblad
Solheims hvite løgn   Trønderavisa
Sikre på ulvespor i Troms  NRK Troms og Finnmark
- Det må være aksept for konsekvensene  Lillehammer byAvis
Ulv i Balsfjord?  Avisen Nye Troms
Gaupe observert i Drammen  Drammens Tidende
Strid om rovdjursstängsel  Hela Hälsingland
Man dömd för rovdjur i frysen   SR Värmland
Felaktiga vargobservationer  SVT
Naturvårdsverket JO-anmält för vargjakten   Värmlands Folkblad
Vargen fick ekosystem att blomstra   Svenska Dagbladet
Vargen raskade över isen  NSD
Beslutet om en vargfri kommun: Nordanstig överklagade för sent  Jakt & Jägare
Vargdrabbade dalajägare vill gärna ha ren  Jakt & Jägare
Fortsatt stark tillväxt i vargstammen  Svensk Jakt
24 november 2010
Leter etter ulv i Balsfjord  NRK Troms og Finnmark
Erfaringskonferanse om rovviltsikre gjerder  Miljøverndepartementet
Rovviltsikre gjerder  Miljøverndepartementet
Tap av sau til rovvilt i Hedmark 2010 FM Hedmark
Svenskene halverer ulvejakten  Nationen
Sendte brev til kongen   Trønderavisa
Krever langt færre rovdyr   Norges Bondelag
Upplagt för konflikter kring renbetet  Dalarnas Tidningar
Ingen fast vargstam i länet  Norra Västerbotten
Ny regel om elstängsel riskerar rovdjursförvaltningen  Dala-Demokraten
Inte en enda attack mot jakthundar: Jägare vill freda de "snälla" Galvenvargarna  Jakt & Jägare
Jägarna har hittat Homnaparet: Dags för skarp vargjakt  Jakt & Jägare
Vargfrågan viktigast för Jägareförbundet Gävleborg  Svensk Jakt
Vargpars GPS-sändare har slutat fungera  Svensk Jakt
Minst 59 skandinaviska vargar dog  Svensk Jakt
Study sees polar bears losing out to grizzlies  Reuters
23 november 2010
Ulver fra øst sporløst forsvunnet i Norge  Nationen
Sp-ordfører ber kongen redde rovdyr-plagete sørsamer  Nationen
Ber kongen hjelpe sørsamene  NRK Trøndelag
Vedtak om kvotejakt på gaupe 2011 region 3 FM Oppland
Tøff strid om rovdyr   Adresseavisen
Ulv på skoleveien  Rakkestad Avis
Ny stortingsmelding om bestandsmål for bjørn og ulv og nødverge for hund   USS
Krangler om rovdyrgjerdet   Glåmdalen
Sauebøndene har fått nok  Gudbrandsdølen Dagningen
Flere slutter med sau  Gudbrandsdølen Dagningen
Mistet over 6.000 sauer på beite  Gudbrandsdølen Dagningen
Flere sau søkt erstattet som tatt av rovvilt FM Oppland
Ta vargen på allvar  Expressen
Ersättning för dödad hund   Trollhättans Tidning
Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på varg   Norrtelje Tidning
Putin, Reinfeldt - och vilda djur   Aftonbladet
Vargforskare avfärdar renbetesflytt söderut   SR Oddasat
Finska vildrenen hotad av rovdjur   SR Oddasat
Vargflock i Malung  Dalarnas Tidningar
Varg var hund  Sundsvalls Tidning
Genom kikarsiktet: Skyddsjakt på varg ger beslutsångest  Jakt & Jägare
Poachers pretend to be cyclists, say hunters  AUSTRIAN independent
22 november 2010
Fengsel for heleri av ulovlig skutt rovdyr  NRK Hedmark og Oppland
90 dagers fengsel for rovvilt i fryseren  Hamar Arbeiderblad
Flest søyer tatt av bjørn   Avisa Valdres
Får fortsette som preparant  Østlendingen
Rovdyrgjerdet sabotert  Østlendingen
Starter storaksjon for færre bjørn og ulv  Nationen
Bjørn sa nei til bjørneburger   Namdalsavisa
Krev handling mot bjørn og ulv  Gudbrandsdølen Dagningen
Ulv påkjørt av toget  NRK Hedmark og Oppland
Allt som rör varg är politik   Svenska Dagbladet
"Vår livskvalitet har förändrats"   SR Dalanytt
Renskötselområdet på väg söderut   SR Oddasat
Såg varg strax utanför stan  Sundsvalls Tidning
Ragundabjörnen har flyttat - igen  Länstidningen
Nytt vargpar i närheten av Gävle?  Svensk Jakt
Vargarna i Rialatrakten   Länsstyrelsen i Stockholm
Dokumentation från seminarium den 13 november 2010   Länsstyrelsen i Stockholm
Homnavargar överlevde helgen  Jakt & Jägare
Lone shepherd on a distant promontory  High Country News
21 november 2010
Gaupe påkjørt i Grong   Trønderavisa
Jegere strømmer til ulvejakta: 506 sørlendinger vil skyte én ulv  Fædrelandsvennen
Harehund tatt av ulv  NJFF
Starter storaksjon for færre bjørn og ulv  Nationen
Ordfører-innspill om rovvilt  Åmot kommune
svd i usa: Vargen sänder starka signaler   Svenska Dagbladet
Jennie såg ett lodjur  Hallandsposten
20 november 2010
Mistet 270 lam i Lordalen  Gudbrandsdølen Dagningen
Tar kampen mot rovdyr i eget parti   Trønderavisa
Varg har setts igen i norra Skåne   SR Kristianstad
Vargjakten i Homnareviret fortsätter  Hela Hälsingland
Pitholmsbo fick uppleva dramatiskt möte med örn   Piteå-Tidningen
Oväntat besök i hönsgården  Uppsala Nya Tidning
Länsstyrelsen förlänger skyddsjakten: Ja till vargjakt i Homna  Jakt & Jägare
Människan - ett rovdjur?  Rovdjurscentret De 5 Stora
Bulgaria Allows Bear Hunting, Armenia Takes Gentler Approach to Ursine Raids on Fields and Orchards  Trehugger
Which Is Easier... Educating Bears or People?  The Mountain News
19 november 2010
Åpent møte om Rovvilt og beitedyr   NSG
Vurderer konsekvenser av rovdyrsikre gjerder  NINA
Hund tatt av ulv på Tørberget  Østlendingen
- Altfor mye rovdyr   Arbeidets Rett
- Et forklaringsproblem  NRK Nordland
Gaupe i veikanten   Kragerø Blad Vestmar
1736 sau drept   Telen
Er du redd for å møte ulv der du bor?  Smaalenenes Avis
Nei til ulvesoner  Smaalenenes Avis
Ledare: "Aldrig mer än 210 vargar i Sverige"  Jakt & Jägare
Skansens björnar törnar in  SVT
Varg härjar i Baste sameby  NSD
Jägarna har bästa björnkollen   Västerbottens Kuriren
Varg sågs i Sörfjärden  Hela Hälsingland
Record-busting, 879-pound bear bagged in Poconos   Pocono Record
Wildlife agents encourage wolf precautions   JBER
Judge sides with Wyoming on wolves   Billings Gazette
18 november 2010
Ingen kontakt med kynnahannen ennå  Østlendingen
- Ulvesonen må fjernes  Østlendingen
Kan skyte ulv i Telemark   Telemark Arbeiderblad
Færre lam tatt av rovdyr i 2010   Telemark Arbeiderblad
Nå kan lokale jegere jakte på ulven  Fædrelandsvennen
Søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2010 FM Telemark
Lisensjakt på ulv i det meste av Vest-Agder FM Vest-Agder
- Nå er det slutt på saueholdet!  NRK Trøndelag
Nesten 800 sau er forsvunnet  NRK Nordland
Presset bort av rovdyra   Namdalsavisa
Reddet livet til utmattet kongeørn  Tønsberg Blad
Vargarna föryngras i Dalsland   Bohusläningen
Länets lodjursstam ska minskas  Dagbladet Sundsvall
Vargföryngring konstaterad i Dalsland  Svensk Jakt
17 november 2010
? Situasjonen er dramatisk  NRK Sámi Radio
Oppland: Åpent møte om rovviltforvaltning  Senterpartiet
Forlanger svar om gps-jakt   Telemark Arbeiderblad
Sporløst forsvunnet  Avisa Nordland
Staten og det samiske jordbruket  Sagat
Förslag på antal lodjur i norr   Piteå-Tidningen
Vargen var en varg  Sundsvalls Tidning
Varg i Báste sameby   SR Oddasat
Hotbilden mot anställda kräver skärpt säkerhet   SR Jämtland
Chef inom Jägareförbundet kritisk efter att ha blivit dömd  Östersunds-Posten
Krav på buffertzon när vargar från öst släpps ut  Länstidningen
Troligen ingen björn i Eskilstunatrakten  Folket
Björnarna går en osäker vinter till mötes  Dalarnas Tidningar
Färre olyckor med fler lodjur  Sydsvenska Dagbladet
Mowgli räddar svenska vargar   Aftonbladet
Flytt räddar björn undan maoister   Dagens Nyheter
Finland plans to launch intensive hunt to reduce lynx population  Helsingin Sanomat
16 november 2010
Gaupe påkjørt på E14  Stjørdalens Blad
244 lam sporlaust vekke  NRK Sogn og Fjordane
Vil ikkje ha yngling  DRIVA
Likhunden satt kadaver-rekord   Agderposten
Klart for lisensfelling   Agderposten
Rovviltnemnda i region 2 åpner for lisensfelling av ulv FM Buskerud
Innkalling til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland FM Oppland
Færre sau drept av fredet rovvilt FM Nord-Trøndelag
Registrering av gaupefamilier Snåsa Fjellstyre
Jervjeger kjørte på jerv  Saltenposten
Skal telle gauper   Tidens Krav
Klar tale om rovdyr på Stortinget   Aura Avis
SVs dilemma   Namdalsavisa
Bjørnen skal til Brekken  Nea Radio
Gaupe sett ved boligstrøk   Kragerø Blad Vestmar
Rådyr bitt i hjel av gaupe  Tønsberg Blad
Är det spår efter björn som synts i Skogstorp?  Eskilstuna-Kuriren
Fler lodjur i östra Norrbotten   SR Norrbotten
Två vargar fällda i skyddsjakt i Idre  Länsstyrelsen Dalarna
Två vargar skjutna i Idre  SVT
Björnspår i Hyngelsböle  SVT
Arnes möten med djur   Värmlands Folkblad
Djurparksföreningen vill sätta ut rysk varg   Katrineholms Kuriren
Jack Russell jagade upp puma i träd   Svenska Dagbladet
Bilden av ett trauma   Aftonbladet
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) skriver till EU:s miljökommissionär   Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
Två Idrevargar fällda efter helikopterjakt  Jakt & Jägare
Finnish Wolves May Save Swedish Wolves from Gene Pool Jeopardy  YLE
Sarah Palin's Alaska: Politics Lurk Beneath the Surface in TLC Show  CBS News
15 november 2010
Trøndelag: Høstmøtet 2010  Norges Naturvernforbund
Ulv sett i Sirdal  Stavanger Aftenblad
Østfold: Felles holdninger i rovviltpolitikken   Norges Bondelag
Ulvealarmen gikk i Engerdal  Østlendingen
«Parti og regjering tar ikke ansvar»   Namdalsavisa
- Kunnskapsløst om rovdyrpolitikk   Namdalsavisa
- Vi tar ansvar for rovdyra   Namdalsavisa
Varsel   Trønderavisa
90 rein reddet fra 1000 meters høyde  NRK Troms og Finnmark
Han skyddar sina får från vargen   Bohusläningen
Fega politiker räddar inte vargbeståndet  Borås Tidning
Kräver skyddsjakt på varg  SVT
Omstridd varg på fotofestival  Skånska Dagbladet
Björklöfs björnbok rena tungviktaren  Dalarnas Tidningar
Homnavargen klarade skyddsjakten  Hela Hälsingland
Förslaget: Adoptera varg från Ryssland   Aftonbladet
Large - uppmärksammat & debatterat  Ekoturismföreningen
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik för fram klagomål till EU  Jakt & Jägare
SM-hund dräpt av varg  Jakt & Jägare
Going, going, gone?  Edmonton Journal
14 november 2010
Trøndelag: Høstmøtet 2010  Norges Naturvernforbund
Ulv sett i Sirdal  Stavanger Aftenblad
Østfold: Felles holdninger i rovviltpolitikken   Norges Bondelag
Ulvealarmen gikk i Engerdal  Østlendingen
«Parti og regjering tar ikke ansvar»   Namdalsavisa
- Kunnskapsløst om rovdyrpolitikk   Namdalsavisa
- Vi tar ansvar for rovdyra   Namdalsavisa
Varsel   Trønderavisa
90 rein reddet fra 1000 meters høyde  NRK Troms og Finnmark
Han skyddar sina får från vargen   Bohusläningen
Fega politiker räddar inte vargbeståndet  Borås Tidning
Kräver skyddsjakt på varg  SVT
Omstridd varg på fotofestival  Skånska Dagbladet
Björklöfs björnbok rena tungviktaren  Dalarnas Tidningar
Homnavargen klarade skyddsjakten  Hela Hälsingland
Förslaget: Adoptera varg från Ryssland   Aftonbladet
Large - uppmärksammat & debatterat  Ekoturismföreningen
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik för fram klagomål till EU  Jakt & Jägare
SM-hund dräpt av varg  Jakt & Jägare
Going, going, gone?  Edmonton Journal
13 november 2010
Ulv i Skandinavia Statusrapport for vinteren 2009-2010  NINA
Mer ulv i Norge  Nationen
Norges mest urbane Sp-lag vil ha ulv i Oslomarka  Nationen
Splittet om rovdyr  NRK Nett-TV
USS inviterer til frokostmøte om rovvilt   USS
Byfolk vil ha rovdyr, bygdefolket skeptisk  NRK Hedmark og Oppland
Bør miste retten til å stoppe ut dyr  NRK Hedmark og Oppland
Ulven på fremmarsj i Norge   Aftenposten
Trur bjørnen søv i Sogn   Bergens Tidende
Bønder vil felle ulvene   Agderposten
Norge må endre rovdyrpolitikken  Sagat
Stor utbygging i bjørneparken  Hallingdølen
Setter ut finsk ulv   Glåmdalen
Jägare söker tillstånd att skjuta varg   Norrtelje Tidning
Järven går framåt  NSD
Korsåvargarna får inte skjutas  Dalarnas Tidningar
Ersättning efter vargattack  SVT
Kalasande vargen avslöjad som hund   Nordbottens Kuriren
Nya statusrapporten för varg: Vargstammen nästan helt oförändrad  Jakt & Jägare
Idag skulle besked ha kommit: EU:s reaktion på den svenska vargjakten dröjer  Jakt & Jägare
Bears wreak havoc in Bandipora   Greater Kashmir
Indian sloth bears evacuated on fears of Maoist threat   BBC
Pets can chill with these owners: 72% would take on bears   USA Today
Wolverines: New studies offer insight into behavior and natural history  Juneau Empire
12 november 2010
Flere ulv i Norge  NINA
Vellykkede rovviltsikre gjerder FM Nord-Trøndelag
Påstand om 120 dagers fengsel for rovviltlagring  Østlendingen
- Har skjerpet rutinene  Østlendingen
Forsker varsler kollaps i reindriften   Trønderavisa
Reineiere krever unnskyldning for rovdyr-juks  Nationen
Varg i Sävast?   Nordbottens Kuriren
Riksdagsledamot vill förbjuda fällfångst  Västerbottens Folkblad
Misstänkt jaktbrott på björn   SR Norrbotten
Ockelbo och Hofors kan få vargungar  Arbetarbladet
The bloodthirsty kings of nature urgently need your help  The National
Hunting and Predators--does it work?   New West
11 november 2010
Uendret rødlistestatus for de fire store  DIRNAT
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Seminar om vokterhund  Nordreisa kommune
Fekk erstatning etter at ørna tok lamma  Firdaposten
To bjørnebesøk i år  Firda
Björn kan ha siktats i Näshultatrakten  Eskilstuna-Kuriren
Var det en björn kvinnan såg?  Folket
20 finska vargar till Sverige   SR Örebro
Inga vargar i Uppsala län om Länsstyrelsen får välja  Fria Tidningen
Rovdjursturism kan ge miljoner  Allehanda
Nästa vargjakt väntas bli lik den förra   Värmlands Folkblad
Ersätts för vargdödade djur  Dalarnas Tidningar
Hade tre frysboxar fulla med rovdjur   Aftonbladet
Finland erbjuder vargar till Sverige   SR Oddasat
Förespråkar valputsättning för vargförnyelse  Nya Wärmlands-Tidningen
Jägareförbundet bemöter Naturskyddsföreningen i vargfrågan  Svenska Jägäreforbundet
Så planeras sabotage mot vargjakten  Jakt & Jägare
Ny björnincident för skogsarbetare  Jakt & Jägare
10 november 2010
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk kritiserer rovdyr på rødlista  Nationen
Beslagla frysere fulle av gaupe, ulv og jerv  Hamar Arbeiderblad
Dragkamp om vern av truede arter  Østlendingen
Villmannen Morten  Side3
Ansvarig veterinär: avliva invandrade vargar  Svensk Jakt
Nationalekonom tror på rovdjursturism  Hela Hälsingland
Tommy har pejl på lodjuren   Hallands Nyheter
Vill tillåta varginvandring   SR Norrbotten
Ökad rovdjursturism oroar   SR Gävleborg
Han kräver vargfri kommun  Dalarnas Tidningar
Fäbodbrukare får ersättning  Dalarnas Tidningar
Ingen misstänkt för tjuvskjuten varg  Nya Wärmlands-Tidningen
Andreas såg varg i Ström   Trollhättans Tidning
"Varghunden" infångad  Uppsala Nya Tidning
Yttrande över två remisser angående förslag till genetisk förstärkning av den svenska vargstammen  Svenska Jägäreforbundet
Remissvar om vargflytt  Naturvårdsverket
Brown bears better adapted to warming Arctic, scientists say  Nunatsiaq News
Experts seek substitutes for bear bile in pharmacy  Xinhua News
Wolf thrives after facing extinction  FOX
09 november 2010
Endringer i rovviltforskriften - godtgjøringsordning for forsøk på skadefelling av rovvilt  Miljøverndepartementet
Dobbeltmoral i rovdyrpolitikken  WWF
- Det er altfor mange rovdyr   Glåmdalen
Rovdyrene er livskraftige  Nationen
- Ikkje bjørn  Kvinnheringen
Svartbäcksvargen är en hund  Uppsala Nya Tidning
Blivande rovdjursföretagare inspirerades  Hela Hälsingland
Klar majoritet för valputsättning  Jakt & Jägare
Jägarnas remissvar om vargutsättningar: Viktigt att vargjakt kan fortsätta  Jakt & Jägare
Kommentarer till remisserna angående genetisk förstärkning av den svenska vargstammen  Svenska Jägäreforbundet
Jakthund vargdödad - vargen sköts  Nya Wärmlands-Tidningen
"Bara enstaka vargar kvar att jaga i vinter"  Nya Wärmlands-Tidningen
Tåg krockade med vargliknande djur   Piteå-Tidningen
Ny ansökan om skyddsjakt  Dalarnas Tidningar
Björn gav sig på fritidshus - brädväggen i spillror  SVT
Ökad rovdjursturism med åtel   SR Gävleborg
Två vargar får skjutas i Idre   SR Oddasat
Vargar från djurpark - ett alternativ   SR Örebro
Ingen omsvängning om björnåtlar   SR Jämtland
Ökad rovdjursturism oroar   SR Gävleborg
"Vargar måste in i renskötselområdet"   SR Oddasat
Varginplantering dyr historia  SVT
Pris per valp: 800 000 kronor - dyrt att plantera in varg  SVT
Mötte varg i "vargfri" kommun  Sundsvalls Tidning
Ja till fler vargar i Örebro län   Nerikes Allehanda
Länsstyrelsen positiv till att sätta ut vargvalpar i befintliga lyor   Länsstyrelsen i Stockholm
Vargkunskap för hundägare - obs fullbokat!   Länsstyrelsen i Stockholm
Varg eller hund i Svartbäcken?  Uppsala Nya Tidning
Misstänkt varg var ulv i fårakläder  Hela Hälsingland
Framfusiga järvar fastnade på film   Västerbottens Kuriren
08 november 2010
Åpent møte om gaupetaksering  Halsa kommune
Glupsk ulv på Agder  Nationen
Bjørnen sover? FM Sogn og Fjordane
Vet ikke hvor ulven er   Agderposten
Styrket i troen på at sauen er tatt av bjørn  Haugesunds Avis
Ble valgt til leder  Østlendingen
Varg sköts i Lima sedan vargen dödat jakthund  Dalarnas Tidningar
Varg kan ha tagit katt  Dalarnas Tidningar
Svensk rovdjursturism tas inte till vara   SR Ekot
Järvarna blir fler   SR Västerbotten
Målarverkstad vid varghägnet   Bohusläningen
Grizzly bears enjoy the good life as they move closer to human settlement  The Guardian
07 november 2010
- Eit statleg overgrep  Sogns Avis
Får ikke signaler fra ulvefar  NRK Hedmark og Oppland
Mottar ikke radiosignaler fra Kynna-hannen  Østlendingen
Ferdsel skremmer rovdyr  Stjørdalens Blad
"Jag såg björnen på två meters håll"  Dalarnas Tidningar
"Orimligt med vargjakt i vinter"   SR Örebro
PRESSMEDDELANDE: Orimligt med fortsatt vargjakt i vinter!  Svenska Rovdjursföreningen
Varg i Svartbäcken  Uppsala Nya Tidning
Ökad rovdjursrädsla  NSD
Rovdjur en outnyttjad resurs  Hela Hälsingland
Der Walliser Wolf war auch ein Berner  Berner Zeitung
Grim outlook for grizzlies in Yellowstone region  Los Angeles Times
Proposed bill would strip feds of wolf authority within Montana  The Missoulian
The Valais Wolf Was Also a Bernese  Care 2
06 november 2010
Uvanlig syn  Gudbrandsdølen Dagningen
Forskere følger BBC-reinene  Nordlys
Tyson rädddades av svampplockare  Jakt & Jägare
"Orimligt med fortsatt vargjakt"   SR Dalanytt
Hunters Say They Shot Wolf After Pack Threatened Them  Flathead Beacon
Wolf Genetics Study Shows Diversity is Lacking  Public News Service
05 november 2010
Nei til felling av Osdalshannen  Østlendingen
Erstatningssaken er utsatt  Østlendingen
- Usikker på om det er bjørn  NRK Hordaland
Två vargar får skjutas  Dalarnas Tidningar
Ännu inga beslut om vargantal   SR Värmland
Vargskola för hundägare   Norrtelje Tidning
Nu protesterar Svenska rovdjursföreningen  SVT
Flathead Valley hunters shoot wolf, say they were surrounded  The Missoulian
04 november 2010
Har fått nei til ulvejakt  Halden Arbeiderblad
Høring om endringer i rovviltforskriften   USS
Er dette bjørnespor?  Haugesunds Avis
100 færre gikk tapt  Stjørdalens Blad
Ulvestrid i Oppland   Journalisten
Frykter bjørn i Rosendal   Bergens Tidende
Ung sauebonde satser, mens andre gir opp  NRK Sámi Radio
Norges Bondelag partshjelper i stevning mot staten   Norges Bondelag
Vil ha 20 nye ulver i Sverige  NRK Østfold
Nye ulveangrep i helga  NJFF
- Sett ut dyreparkulv   Glåmdalen
Bonde får ersättning för vargangrepp   SR Upplandsnytt
Studio Ett torsdag   SR Studio Ett
En politik för landsbygden  Västmanlands Nyheter
"Olyckligt beslut för rovdjurspolitiken"  Svensk Jakt
Allt fler vargar i Jämtland  Jakt & Jägare
Storm mot Libergs nya vargmatematik  Jakt & Jägare
Antalet vargobservationer har fyrdubblats i Jämtland  Länstidningen
Får vi räkna med varg i de skånska skogarna?  Sydsvenska Dagbladet
Misstänkt vargpåkörning  Norra Västerbotten
03 november 2010
Følg hanngaupa «Odd» i Valdres   Avisa Valdres
Gaupe kjørt i hjel på E18  Tønsberg Blad
Bondelaget støtter rettssak om beiteretten  Bondebladet
Færre dokumenterte rovdyrtap  NRK Sámi Radio
Krever skoleskyss på grunn av ulv  NRK Østfold
Fant skutt kongeørn i søpla  NRK Hedmark og Oppland
Fikk nei til ulveskyss  Rakkestad Avis
Får ikke svar fra Direktoratet for naturforvaltning  Nationen
Ja till vargjakt att vänta - trots EU-kritik  Sydsvenska Dagbladet
Rovdjursinventeringen i Jämtlands län  Länsstyrelsen Jämtland
"Man kan inte benhårt gå på säkraste linjen"  Sydsvenska Dagbladet
Skyddsjakt på lodjur i Roslagsbro   Norrtelje Tidning
Björn knatar runt inne i Ytterhogdal  Östersunds-Posten
Jägarna vill inte ha varg  Dalarnas Tidningar
"Sätt ut valpar i vargens lyor"  Nya Wärmlands-Tidningen
Nytt sätt att räkna vargstammens storlek: Vargjakten blir halverad  Jakt & Jägare
02 november 2010
Bjørnejakta i Løten er over  Østlendingen
Kan bruk av vokterhunder hindre tap av sau til rovvilt?  Rindal kommune
Ingen jakt på ulv  NRK Østfold
Meld deg på Sametingets rovviltseminar  Sametinget
Framtid i Nord: - Har fått nok   Norges Bondelag
Gaupefrykt i Lebesby  Finnmarken
Fant rekordstor bjørnebæsj  NRK Nordland
Finnerlønn for bjørneskit  NRK Nordland
Rovviltseminar på Ljosheim  Stjørdalens Blad
Länsstyrelsens svar: Ja till inplantering av vargvalpar  SVT
Efterlyser fler påsar med björnbajs  Norra Västerbotten
Varg sedd i Söderala  Hela Hälsingland
Björn knatar runt inne i Ytterhogdal  Östersunds-Posten
Rendöd på Vittangijärvi   SR Oddasat
Öga mot öga med fräsande lodjur   Västerbottens Kuriren
Skyddsjakt på lodjur vid Norrtälje  SVT
Månadens Lindström: Mors lilla Olle  Jakt & Jägare
Björn jagade älg på riksväg  Svensk Jakt
Slutletat efter björnbajs   SR Norrbotten
Brist på spillning försvårar björnräkningen   Nordbottens Kuriren
Ingen skyddsjakt på varg  Dalarnas Tidningar
Pia fick björnbesök på gården  Allehanda
Kittlande björnsafari  Göteborgs-Posten
ODFW biologists in Rogue Valley see hundreds of tagged bears  KDRV
01 november 2010
Ulvejakten er utvidet   Lindesnes Avis
- Prosjektet fungerer   Arbeidets Rett
Lær om jervejakt!  NJFF
 NJFF
Sametingets rovviltseminar  Sametinget
Østfold: Vern ulven, forbered lokal forvaltning  Venstre
Fjellreven og fjellrypa - om et flaggskip og en skarv(e)rype   Norsk Polarinstituttd
Lam sprang fra gaupe   Troms Folkeblad
Har rovdyr spist sauene dine? Søk erstatning i dag  NRK Møre og Romsdal
Tap av sau på beite (ikke rovvilterstatning)  SLF
Björn gäckar biodlare   Nordbottens Kuriren
Grizzlies Making Strong Comeback In Yellowstone  NBC Montana
Bulgarian parliament allows brown bear hunting    Hurriyet
Bulgarian environmentalists oppose brown bear hunting permission  Focus Information Agency
Old Mystic Cemetery Has Rare Wolf Stones   Hartford Courant
31 oktober 2010
Hund angrepet av ulver i Elverum  NRK Hedmark og Oppland
Fryser rovdyrtiltak  Nationen
Tok jerv i boksen   Arbeidets Rett
Såg bjørnespor ved busetnad  NRK Sogn og Fjordane
Anmoding om bevaring av jerven i Trollheimen   Trollheimsporten
Jägare sköt ihjäl varg i norra Värmland  Nya Wärmlands-Tidningen
Nordanstig överklagar vargdom direkt  Hela Hälsingland
Miniminivå för lodjur   SR Dalanytt
Varg sköts vid hundattack  Jakt & Jägare
Ansökan var inte laglig: Nej till skyddsjakt i Åmot och Korsån  Jakt & Jägare
29 oktober 2010
Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Fellingstillatelse gitt på løtenbjørn  Østlendingen
Kriminalpolitisk seminar: Ulovlig jakt på ulv  Universitetet i Oslo
DN vil ikke åpne for ulvejakt  NJFF
Åpner for lisensfelling av to ulver i Oppland  Nationen
Direktoratet gir fellingstillatelse på bjørn i Løten  DIRNAT
Send søknad om rovvilterstatning for sau elektronisk  DIRNAT
Klart nei til mer ulv  Halden Arbeiderblad
- Rovdyrtapene langt større enn erstatningene  Nationen
Skremte vekk ulv i stillongsen  NRK Sørlandet
Ett hatat och jagat villebråd  Uppsala Nya Tidning
Vargen slog till igen: Dödade sju får i Ebbelångsö   Barometern
Bosse har levt med björnar  Dala-Demokraten
Dalarna vill ha vargvalpar  Dalarnas Tidningar
Hur lyckas björnjägarna?  Jakt & Jägare
End to the species Last female native brown bear in Spanish Pyrenees has died  Barcelona Reporter
Armenian WWF, local residents organize to protect brown bears    Hurriyet
Clone zone: Bringing extinct animals back from the dead   BBC
Grizzly numbers hit new high in Yellowstone region  MSNBC
Bulgarian parliament allows brown bear hunting  AFP
Bulgarian Chamois Narrowly Escape Wrath of Agriculture Minister  Novinite
Bear scare: hungry animals get closer to people  RIA Novosti
"Bears should be afraid of people"  RIA Novosti
28 oktober 2010
Lisensfelling på to ulver i Oppland  DIRNAT
Usynlige gjerder kan bli en realitet i beitenæringa FM Oslo og Akershus
Skjøt bjørn på to meters hold   Namdalsavisa
Skjøt bjørn på to meters hold   Glåmdalen
Bjørnefrykt i Vestre Skogbygd: Hadde bjørnen i hagen  Hamar Arbeiderblad
- Naturvernforbundet roper ulv  Gudbrandsdølen Dagningen
Dagbladet: Bjørnen dreper ikke bare for å ete   Norges Bondelag
Angi familie - dusør 10.000 kroner  NRK Nordland
Paragraf 28 använd en gång i år: Ingen våg av skyddsjakter  Jakt & Jägare
Varg rev nio får i Torsås  Jakt & Jägare
Viltförvaltningsdelegationen behandlade miniminivå för lodjur och remiss om vargföryngring  Dala Nyheter
Flod av motioner till riksdagen   SR Oddasat
Nallens dag firades med björnmöte  Gefle Dagblad
Landshövdingen: "Inte fler utan friskare vargar"  Dala-Demokraten
Jägare och länsstyrelse överens kring skyddsjakten  Hela Hälsingland
27 oktober 2010
Bjørnespor i Jostedalen  Sogns Avis
Ulvejakt og byråkratisk sommel  Sagat
Spor etter bjørn i Alvdal   Arbeidets Rett
Kan vere bjørn i Jostedalen  NRK Sogn og Fjordane
Ulvejakten i Karasjok innstilt  NRK Sámi Radio
- Nå slipper bønder å bli mistenkt for fusk  NRK Rogaland
- Avskaff erstatning for drepte dyr  miljøpartiet de grønne
Bamse braka gjennom isen  Gudbrandsdølen Dagningen
Klart för skyddsjakt på varg i Homnareviret  Svensk Jakt
Rovdjur nära utrotning i Norge - räddas av grannländer  SVT
Lodjur siktat i Viksäter  Länstidningen Södertälje
Lodjur på vift i Södertörn   SR Stockholm
Björn grävde fram kista på kyrkogård - och åt upp liket   Aftonbladet
Rovdjur viktigt ärende på samemöte  Länstidningen
Russian bears treat graveyards as 'giant refrigerators'  The Guardian
Wolves' gene pool runs deep in region  Billings Gazette
Acorn shortage behind wandering bears   The Yomiuri Shimbun
Feds mum on talks of 300-400-500 wolf plan  Jackson Hole News
26 oktober 2010
Høyesterett avviste anken  Østlendingen
Ser etter bjørn i Jostedalen  Sogns Avis
Lykkelig slutt for haglskutt ørn   Adresseavisen
Ulv jaget kyr på Hægeland   Agderposten
Forlenget helikopterjakt  Finnmark Dagblad
Det er grov mishandling, men staten får jakte ulv med helikopter  TV2
Rekordlave sauetap til rovdyr  NRK Nordland
DN avslo bjørnejakt  Hallingdølen
Bygdefolket vil bestemme   Aftenposten
Sauetap sjokkerer  Fremover
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn   Naturutvikling
Bondelaget vil også ha bedre kontroll av sauetap  Bondebladet
Nej till vargfri kommun   SR Värmland
Svårt se skillnad på varg och hund  Nya Wärmlands-Tidningen
Jägarordförande larmar om vargen  Dalarnas Tidningar
Accepterar jägarna insättning av varg?  Svensk Jakt
Vargjakt i Homnareviret fick ställas in: Nya bud om skyddsjakt orsakar förtroendekris  Jakt & Jägare
Bevarandesidan i ny skrivelse till EU: Sverige bör ha 30-40 vargrevir  Jakt & Jägare
Scientists Study Human/Bear Interface with Lily and Hope   Northland News
Intruding bears proving too much to handle   The Yomiuri Shimbun
Lone wolf stokes fears in Bavaria  The Local [de]
Study: Wolf population high enough to maintain genetic diversity  The Missoulian
25 oktober 2010
Bjørnen vart blaut på labbane  Fjuken
Ulvefelling lar vente på seg  NRK Sámi Radio
Lierne dreper flest rovdyr   Trønderavisa
1677 truede rovdyr drept siden 2000  Norges Naturvernforbund
Støver tatt av ulv  NJFF
Vil ha slutt på rovdyrterror  Nordlys
Ingen kontroll av sauetapstall  NRK Nordland
Rovdyrdrap for 136 millioner i Norge  TV2
Bristande information försenar jakt på varg  Svensk Jakt
Kontrollerer ikke tap av sauer   Aftenposten
- Ordførerne skremmer folk unødig  Halden Arbeiderblad
Ola så ulven på 100 meters hold - på Tretten  Gudbrandsdølen Dagningen
Katastrofetap av lam og sau  Gardsplassen
Ulv og refs   Namdalsavisa
Björn rev bikupor i Gnarp  Hela Hälsingland
Varg observerad i Luleå   Nordbottens Kuriren
Nya regler försämrar elstängsel   SR Värmland
24 oktober 2010
Bjørnen har ennå ikkje gått i hi  Gudbrandsdølen Dagningen
Fjuken møtte bjørn  Fjuken
Langt fra forlik i Rovdyr-Norge  Nationen
Fylkestinget kritiserer Fylkesmannens rovdyrpolitikk  Nationen
Harehund skambitt av ulv  Nationen
Omgjør fellingstillatelse på skutt ulv  NRK Trøndelag
Hvilke spor er dette?  Hedalen.no
"Vargen" var en hund  Nya Wärmlands-Tidningen
Jägare misstänkt för grovt jaktbrott   SR Jämtland
Björn påkörd i Los  Hela Hälsingland
23 oktober 2010
Tok gaupa på fersken   Laagendalsposten
Ulven fortsetter sine herjinger  NRK Sámi Radio
Brå slutt for Atu  Østlendingen
Er dette gaupespor?  Bladet Vesterålen
- Sats på ulveturisme  Smaalenenes Avis
Fylkestinget kritiserer Fylkesmannens rovdyrpolitikk  Nationen
Rovdyrforkjempere oppfordrer grunneiere til å satse på ulveturisme  Nationen
Langt fra forlik i Rovdyr-Norge  Nationen
Ingen ørn  Sagat
- Ganske sikkert riktig bjørn   Adresseavisen
Helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda forkastelig!  Norges Miljøvernforbund
Nå skal ulven tas  Gudbrandsdølen Dagningen
Ørna er sluppet ut i det fri i Rindal   Trollheimsporten
Misstänkt varg nafsade efter barn  Nya Wärmlands-Tidningen
Lamm i Årsunda dödat av rovdjur  Arbetarbladet
Björn påkörd på väg 45   SR Gävleborg
22 oktober 2010
Miljøverndepartementet omgjør vedtak FM Nord-Trøndelag
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av ulv i Nord-Trøndelag  Miljøverndepartementet
Evaluering av forvaltningssoner for rovvilt i region 3 FM Oppland
Fylkestinget ber om tillatelse til skadefelling  Buskerud fylkeskommune
Rovviltnemnda vil rydde Trollheimen for jerv  Bondebladet
Møre og Romsdal: Rovviltnemnda lytta til Bondelagets krav   Norges Bondelag
Rovviltnemda instiller på jervfritt beiteområde i Trollheimen  DRIVA
Åse Margrethe (14) tør ikke gå til skolen  NRK Buskerud
Døde dyr skaper skummel effekt  NRK Vestfold
Brekk om ulvejakten: Skulle startet tidligere  NRK Sámi Radio
Fylkesmannen mot skadefelling  Hallingdølen
Bjørn skutt i Røros   Adresseavisen
Miljøvernere: - Send ulven sørover  TV2
Ersätts för hund som rivits av varg  Dala-Demokraten
Debatt: Vargtiken från Furudal är tillbaka i Rättvik  Dala-Demokraten
Rovdjuren är för många  NSD
"Varifrån kommer vargen?"  Västmanlands Nyheter
Pontus såg varg vid Robertsholms förskola  Gefle Dagblad
30 JO-anmälningar mot vargjakt  Gefle Dagblad
Varg och lo på markerna: Fagersta halverar sina jaktarrenden  Jakt & Jägare
21 oktober 2010
-Så ulv gå over veien  Drangedalsposten
Nærmøte med bjørnebinne  Høgskolen i Hedmark
Staten får refs for rovdyrerstatning  Gardsplassen
Nok er nok   Trønderavisa
Skrubbsultne bjørner terroriserer by  VG
Rekordbjörnen Allahott får inte stanna i Ockelbo  Arbetarbladet
"Livskvalitet med varg och björn"  Dala-Demokraten
Rester av björnunge hittade i Hälsingland  Svensk Jakt
Ersätts för rovdjursangrepp  Dalarnas Tidningar
Vargjakt - absolut inte  Jakt & Jägare
Monitoring and Management of the Swedish Brown Bear (Ursus arctos) Population  Scandinavian Brown Bear Research Project
When a bear attacks, speak to it firmly (in Russian)  Moscow News
Bear dogs the solution?  BC-localnews
Bears, wolves and deer explained by experts  Minden Times
Increased Wolf Population Won't Affect Deer Season  WDIO
20 oktober 2010
Med klare rovviltkrav til Energi- og Miljøkomiteen   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Vil ha mer til forebyggende tiltak   Norges Bondelag
Får jakte ulv med helikopter  NRK Sámi Radio
Erklærer ulven krig  Sagat
"Björn" sågs vid järnvägsspår i Höör  Kristianstadsbladet
Djurparken: Inte våra björnar på spåret  Skånska Dagbladet
Hallå där, Gunnar Glöersen: Få vill ha inplanterad varg  Jakt & Jägare
Brave dog saves owner from a brown bear  Croatian Times
Russian town issues etiquette tips on bear encounters  AFP
19 oktober 2010
Filmet ulv i Ringebu  Gudbrandsdølen Dagningen
Skadefellingstillatelse for Røros-bjørnen FM Sør-Trøndelag
Bruk av hund til hjelp mot rovdyrskader - november 2010 FM Møre og Romsdal
- Observerte ulv i Skien   Telemark Arbeiderblad
Vil skyte bjørnen nå  NRK Buskerud
Krever helikopterjakt på ulv  NRK Sámi Radio
Karasjok: Sliter fortsatt med ulven  Sagat
Ordførerne vil ha mer makt over ulven  Smaalenenes Avis
Vil ha rovdyrsenter   Trønderavisa
Såg bjørnen 150 meter unna  Hallingdølen
- Det var en skikkelig bamse   Troms Folkeblad
De fick besök av en hel lodjursfamilj  Expressen
Skyddsjakten på Homnavargen JO-anmäld  Hela Hälsingland
Genom kikarsiktet: Dags se björnar som tillgång  Jakt & Jägare
3 bears found in tree at private residence in Fukushima Prefecture   Mainchi Daily News
Otter tells feds Idaho won't manage protected wolves  Idaho Reporter
18 oktober 2010
Nye bjørnespor i Ålen  Nea Radio
Bjørn spiste av elgen   Laagendalsposten
Nærgående bjørn skaper frykt i Hol  Nationen
Bare tre av 19 bjørner skutt  Nationen
Driva: Jerven må bort!   Norges Bondelag
Lisensfelling av bjørn er avsluttet  DIRNAT
Ulv drepte «Prins»  Østlendingen
Ulv herjet i reinflokk  NRK Sámi Radio
Folk er redde  NRK Buskerud
Tok søye ved husveggen  Hallingdølen
Mistet over 170 lam og sau  Romsdals Budstikke
Varg tog jakthund i Lima  Dalarnas Tidningar
Björnen på Sollerön får inte skjutas  Dalarnas Tidningar
Besvikelse över budget   SR Norrbotten
17 av 24 björnar fälldes   SR Västernorrland
Östergötland: Nya vargar väcker protester  SVT
Mötte varg på fisketuren  Sundsvalls Tidning
Djurparksvargar i det fria kan stärka stam  Norrköpings Tidningar
Endast 16 björnar skjutna i länet  Dagbladet Sundsvall
Lodjur på oväntat besök i Fristad  Borås Tidning
Dreverchampion vargdödad i Dalsland  Svensk Jakt
17 oktober 2010
Sverige regner med rovdyr-nedgang  Nationen
Bamsefar på besøk  Framtid i Nord
Nei til skadefellingsløyve  Hallingdølen
Fann bjørnedrept sau 10 meter frå bustadhus  Radio Hallingdal
- Ulven herjer i Indre Østfold  Smaalenenes Avis
Rovdjursrapportering via internet  SVT
Kopplade hunden Bella attackerad av varg  Nya Wärmlands-Tidningen
"Vargen är till 100 procent hund"  Dalarnas Tidningar
Nära 300 rovdjur observerade  Gefle Dagblad
Varg får skjutas i Homna   SR Gävleborg
Ingen utställning av rekordbjörn   SR Gävleborg
För få björnar skjutna  Allehanda
Gott om björnspillning hos länsstyrelsen   Piteå-Tidningen
Djurparken kan bli varguppfödare  Borås Tidning
Det är inte "bara" att gå ut och skjuta en varg  Hela Hälsingland
Björnskytt får skadestånd efter anhållning  Svensk Jakt
Två highland cattle vargdödade  Jakt & Jägare
Finland's wolf population has collapsed in the last few years  Helsingin Sanomat
Finnish television foments bear hysteria  Baltic Review
Pack of politicians takes aim at wolf protections  Los Angeles Times
15 oktober 2010
Russisk politi: - Ulvevideo er falsk  VG
NJFF krever lisensfelling av ulv  NJFF
Ingen bjørn skutt   Laagendalsposten
Lodjur i trädgården  Wighsnews
Skyddsjakt beviljad i Homna  Hela Hälsingland
Ännu en ansökan om skyddsjakt på varg  Arbetarbladet
Regeringen öppnar för minskning av rovdjur   SR Sameradion
Destination Järvsö vill få fart på rovdjursturismen   SR Gävleborg
Svagare ström ska mota varg   SR Örebro
Friad jägare får skadestånd  Dalarnas Tidningar
Inga spår efter soptunnebjörnen i Mosätt  Länstidningen
"Det lät som den vandrade fram och tillbaka"  Länstidningen
Jämthund dödad av varg i Sysslebäck  Svensk Jakt
Deer hunter attacked by bears as he sits in tree stand  Los Angeles Times
Group of lawmakers discusses ways to get wolves delisted  Billings Gazette
Commentary: Eastern coyotes have wolf ancestry, not dog DNA   Press Connects
14 oktober 2010
BJØRN I SIGNALDALEN  Lokalavisa
Politimann måtte rømme fra ulveflokk!  TV2
Rykteflom etter ulvealarm  Romerikes Blad
Storm (3) overlevde ulveangrep  NRK Østfold
Høyre-topp i Hedmark mener Østfold må tåle ulveflokk  Nationen
Jervestammen vokser utover regjeringens mål  Nationen
Hver tiende elg blir skadet av ulveangrep  Nationen
Spennende innspurt på rovdyrquiz  Nasjonalparksenter
Ulveplagen i Karasjok  Sagat
- Lei av urbant tullprat   Namdalsavisa
Hver tiende elg blir skadet av ulveangrep  Nationen
Stygt skadet av ulv  Halden Arbeiderblad
Bjørn i Vassfaret  Hedalen.no
Rovdjuren ska locka turister till länet  Hela Hälsingland
Nej till skyddsjakt överklagas av samer  Västerbottens Folkblad
Bok som borde tysta varghatet  Dala-Demokraten
Evert körde på en björn   SR Jämtland
Vargvalpar från djurparker kan rädda vargstammen   SR Gävleborg
Björn i skogen vid Möklinta   SR Västmanland
Djurparker kan bli vargräddare   SR Ekot
Älgjägare såg fyra björnar  Norra Västerbotten
De gör jobbet som få vill ha  Dalarnas Tidningar
Vargflytten en känslig process  Dalarnas Tidningar
Vargvalpar från djurparker kan förstärka stammen  Dala-Demokraten
Jakthund vargdödad   Värmlands Folkblad
Valpar eller insemination kan stoppa vargens inavel  Nya Wärmlands-Tidningen
Syrian Brown Bear  DP-Sana
Polish bear 'that fought Nazis' to be commemorated  Daily Telegraph
Yellowstone crowds witness wolf-bison standoff  Los Angeles Times
Railway spearheads effort to save grizzlies in Banff National Park  The Globe and Mail
Study finds wolves genetically diverse, dispersing  Jackson Hole News
13 oktober 2010
Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Fotograferte jerv som angrep villrein i Lordalen  Norsk Villreinsenter
Får felle ulven  Farsund Avis
Bjørneobservasjon i Ålen  Nea Radio
Ønsker tips etter funn av skutt ørn   Adresseavisen
Miljøverndepartementet sier nei til felling av flere bjørner   Sunnmørsposten
Reineier: - Ulven tapper oss for krefter!  Sagat
Kongeørn på rekonvalesens   Avisa Sør Trøndelag
Får felle ulv likevel  NRK Sørlandet
Ordførere vil ha vekk ulveflokk  NRK Østfold
Jakter bjørn i Hallingdal  NRK Buskerud
Bjørnejakta på vent  Hallingdølen
Livet på Finnskogen  Hamar Arbeiderblad
PRESSMEDDELANDE: Valpar och vuxna vargar från Norden kan förstärka vargstammen i Sverige  Naturvårdsverket
Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige  Naturvårdsverket
Varg kan ha attackerat hans hund  Sundsvalls Tidning
Vargen, den jagade jägaren - ny bok av Henrik Ekman   Norrtelje Tidning
Björnen fångades på film i Västerlo  Dagbladet Sundsvall
Bil krockade med björn   SR Jämtland
Svårt få tillstånd till skyddsjakt  nyhetskanalen.se
Dubbelgång i vargfrågan  Dalarnas Tidningar
12 oktober 2010
Seminar om bruk av vokterhunder FM Buskerud
Elle N. Buljo fra Kautokeino skvatt skikkelig da hun plutselig fikk en ulv på panseret  NRK Sámi Radio
- Rammes av svensk ulve-politikk  NRK Østfold
Fellingsløyve på ulv   Sirdølen
Skadeskutt kongeørn funnet i Rindal Statens Naturoppsyn
Kongeørn skutt i Rindal   Adresseavisen
Tøff start på høstferien  Østlendingen
Stiller på nettmøte   Glåmdalen
Snabbutredning om varginplantering  Dalarnas Tidningar
Björnen och människan i bärskogen  Hela Hälsingland
Klättrande björnungar  Svensk Jakt
Skyddsjaktansökan inlämnad på Homnavargar  Svensk Jakt
Tolv säkra vargföryngringar i landet  Svensk Jakt
Löshundsjakten spolierad på grund av varg  Svensk Jakt
Bulgarian MPs Adopt Dubious Law on Killer Bears, 'Killer Goats'  Novinite
Bear Trapping To Be Legalized In Alaska  The News Chronicle
11 oktober 2010
SPOR ETTER LI-BJØNN  Lierne kommune
Healer: - Bjørnen har gått i dvale  Østlendingen
Nå er det på tide med ny innsamling av bjørnemøkk  Østlendingen
Frykter bjørnen  NRK Hedmark og Oppland
- Rammes av svensk ulve-politikk  NRK Østfold
Gimming: - Vi lever i et ulvereservat  Bondebladet
Sauedrap i Kvisla  Radio Hallingdal
Preget av bjørnen  Hamar Arbeiderblad
160 lam er borte  DRIVA
11 sauer drept av ulv  NRK Østfold
Ujevn jaktstart  NRK Østfold
- Ble helt skjelven  Østlendingen
Skada kongeørn   Trollheimsporten
Denne hunden skaper ulvefrykt  Tønsberg Blad
- Neste gang tar ulven en jeger   Glåmdalen
Bjørn lurte jaktlag   Aftenposten
Seminarium om renar och rovdjur  Rovdjurscentret De 5 Stora
Large 2010 - om rovdjursturism  Ekoturismföreningen
Stockholm - en annan del av rovdjurssverige? (pdf)  Sveriges Lantbruksuniversitet
Stockholm - en annan del av rovdjurssverige?  Sveriges Lantbruksuniversitet
Jakthunden dåligt försäkrad  Dalarnas Tidningar
Pingla skyddar hund under älgjakt  SVT
Ny webbtjänst för rovdjursrapporter  Nya Wärmlands-Tidningen
Rapportera observation av rovdjur  Rovobs
Mark Latti: Bear hunt brings economic and biological benefits  The Portland Press Herald
10 oktober 2010
- Vil ha reddere ulv  NRK Østfold
Skal sette ut 21 fjellrevhvalper  Rana Blad
Bjørnealarmen avblåst: Løten-beboere kan gå ut igjen  VG
Ingen vet hvor bjørnen er nå  Østlendingen
- Skjøt i nødverge  Østlendingen
Sterke meninger i ulvedebatten!   Glåmdalen
Ulv drepte elghunden Varg   Agderposten
Ny hemsida för rovdjursrapportering   Värmlands Folkblad
09 oktober 2010
Ingen vet hvor bjørnen er nå  Østlendingen
Dyrene funnet døde på Kvinesheia: Ulv drepte fire sauer  Farsund Avis
- Ulveangrepet kunne vært unngått  Østlendingen
Får skyte ulv i Finnmark  TV2
Raser mot regjeringen etter ulveangrep  TV2
Lam ble gaupemat  Avisen Nye Troms
Vil ha mer fakta og mindre tvil  Gudbrandsdølen Dagningen
Britt fikk nærkontakt med sulten bjørn   Aftenposten
Skjøt mot skadeskutt bjørn   Aftenposten
Håper Coco(3) blir stoppet  Drammens Tidende
Fem nye sauer ulvedrept  Fædrelandsvennen
Tre rein tatt av ulv i Kautokeino  NRK Sámi Radio
08 oktober 2010
Skadeskutt bjørn i området rundt Grønnsvea, sør for Rokosjøen  Løten kommune
Elghund bitt i hjel av ulv  Østlendingen
Etterlyser bedre bjørneinformasjon  Østlendingen
- På sporet etter skadeskutt bjørn  Østlendingen
- Skadeskutt bjørn er farlig  Hamar Arbeiderblad
Vurderer faren  Hamar Arbeiderblad
Ingen fellingstillatelse likevel  NRK Hedmark og Oppland
- Ikke fellingstillatelse  Østlendingen
Bjørn skadeskutt med hagle i Løten  Østlendingen
Blir ikke skutt, ennå  Østlendingen
- Nå må de lytte til næringen  NRK Sámi Radio
Hundeeiere i strupen på Oddekalv  NJFF
Elgkalv drept av bjørn?  Rana Blad
Karasjok: - Ta ulven med helikopter!  Sagat
Nekter mer ulvejakt  Fædrelandsvennen
Jägare vill skjuta två vargar   SR Dalanytt
Många kom på möte om varg i Skultuna-trakten   SR Västmanland
Knökfullt på vargkväll  Nya Wärmlands-Tidningen
Färska björnobservationer på älgjaktsmark  Dala-Demokraten
EU i samtal om vargjakten  Dagbladet Sundsvall
Ansökan om jakt även på Åmotsvarg  Jakt & Jägare
07 oktober 2010
Nord-Trøndelag: DN vil ikke øke bjørnekvoten   Norges Bondelag
3 ynglinger av fjellrev i Finnmark FM Finnmark
John (57) mistet øyet etter bjørneangrep  VG
Sametinget får oppnevne to medlemmer til rovviltnemndene  NRK Sámi Radio
Får skyte ulv  Finnmark Dagblad
Her forsøkte bjørnen å bryte seg inn i sauefjøset  Nationen
20 prosent sauetap   Avisa Sør Trøndelag
Så seks ulver fra kjøkkenvinduet  Halden Arbeiderblad
Jerven har fått flere valpekull i 2010  DIRNAT
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2010  NINA
Hadde bamsen på fuglebrettet  Østlendingen
Sau-massakre i Hundåla  Helgeland Arbeiderblad
Finn ikkje sakna sauer  NRK Møre og Romsdal
Rekordmange jervekull i 2010  NRK Nordland
- Krenket av Miljøvernforbundet  NRK Østfold
Bjørnen ville inn i sauefjøset  NRK Hedmark og Oppland
"Robert skyter ulv. Med overlegg"  NRK Hedmark og Oppland
Bjørn prøvde å bryte seg inn i sauefjøs i Løten  Nationen
Utvidet bjørnejakt i Øvre Buskerud FM Buskerud
Rein tatt av ulv  Finnmarken
Nesten 300 på bjørnejakt  Hallingdølen
- Fare for økte dyrelidelser  Fremskrittspartiet
Juryn föll för cyklisten som väjde för björnen  Hela Hälsingland
Ingen anledning till oro för björn   SR Skaraborg
Inplantering av varg undersöks   SR Sameradion
Reseersättning fixad för samebyarnas rovdjursansvariga   SR Sameradion
Bonde får pengar för dödade lamm   SR Upplandsnytt
Djurägare får ersättning efter vargattack   SR Jämtland
Köttätande växter och svenska vargar   Aftonbladet
Jakthund nära dödas av björn   Piteå-Tidningen
John förlorade ögat i kampen med björnen  Expressen
Far och son mötte björn i Hemlingby  Gefle Dagblad
Spännande teaterupplevelse med varg och lamm i "rollerna"  Dalarnas Tidningar
Ersättning för vargriven boskap är ett hån  Länstidningen
Gratis pinglor till jakthundar i Riala   Norrtelje Tidning
Stockholmare mest positiva till rovdjur  Svensk Jakt
Female Cantabrian bears and their young do not hibernate  EurekAlert
Bear Hunt Training, Minus the Bear  New York Times
06 oktober 2010
Vil fjerne jerven fra Trollheimen  Ukeavisa OPP
- Gaupa fløy over veien   Avisa Sør Trøndelag
Ulvefrykt demper jaktgleden   Eidsvoll Ullensaker Blad
Skjøt jerv i Tingvoll   Tidens Krav
- Dette er en skam   Forskning.no
Driva: Står på for sauenæringa   Norges Bondelag
Kutter i støtten til konfliktdempende rovdyrtiltak  Norsk Landbruk
Kan ulv bli en hund?  NRK Hedmark og Oppland
Sameby fick nej till skyddsjakt  Dalarnas Tidningar
"Varghund" identifierad  Dalarnas Tidningar
Träffade björn på nära håll  Nyheterna
Soptunnebjörn sprider oro  Länstidningen
Var ska vargen i Dalarna inplanteras?  Dala-Demokraten
Het vargfråga på länsstyrelsernas bord: Två utsläppsplatser för varg per län  Jakt & Jägare
Wolf Back at Swiss Doors   Inter Press Service
05 oktober 2010
Mer til overvåkning av rovdyr  Nationen
- Skyt mer rovdyr  DRIVA
Radiomerket sau drept av jerv   Avisa Sør Trøndelag
Karasjok: Gaupa drept en av tre sauer  Sagat
- Bjørnen kan dukke opp hvor som helst   Laagendalsposten
Varslet om ulv i Lyngdal  Fædrelandsvennen
Tok to lam i innhengning   Raumnes
Dragkamp om nytt rovdyrforlik  Bondebladet
Regeringsuppdrag om vargflytt  Naturvårdsverket
Sökes: Lämpliga områden att placera ut vargar  Östersunds-Posten
Ska förnya länets vargstam   SR Örebro
Så vill Naturvårdsverket sätta in varg i landet  Svensk Jakt
"Vi måste samarbeta för att lösa vargfrågan"  Dalarnas Tidningar
Tio vargar i Tansenflocken  Dalarnas Tidningar
Björn slog sönder bikupor  Hela Hälsingland
Varg stoppar Kent och Bamse  Jakt & Jägare
04 oktober 2010
DN omgjør vedtak om felling av ulv i Akershus  DIRNAT
Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune  DIRNAT
Skaiti-bjørnen er ung  Saltenposten
Bjørn og ørn har drept 17 sauer   Avisa Sør Trøndelag
Å leve med villdyrene i Namibia  WWF
Bjørn på innmark  Hamar Arbeiderblad
30 lam tatt av gaupe   Laagendalsposten
Elgjegere jakter på bjørn i Skjåk  Gudbrandsdølen Dagningen
Løten-bøndene får ikke skyte bjørn  Nationen
«Hero» skal obduseres  Østlendingen
Bjørn tok lam på innmark  Østlendingen
Ny rovdyrpolitikk: Nå skal sveitserne skyte ulv  ABC nyheter
Ingen skyddsjakt vid Prästbodarna  Dalarnas Tidningar
Kräver skyddsjakt på närgången björn  Östersunds-Posten
Tåg körde av björntass  Hela Hälsingland
Två hundar vargdödade i helgen  Jakt & Jägare
Varg dödade gråhund i Dalarna  Svensk Jakt
Fjärde vargdödade hunden i Homnareviret  Svensk Jakt
Björnar kommer närmare människan   SR Västerbotten
Varg och lo inte som hund och katt   SR Väst
Storstadsvargar utanför Västerås  SVT
"Vi måste samarbeta för att lösa vargfrågan"  Dalarnas Tidningar
Western lawmakers turn sights on endangered wolves  Associated Press
03 oktober 2010
Fikk fellingstillatelse for ulv   Raumnes
Hans Majestet Kongens tale til det 155. Storting ved dets åpning  Statministerens kontor
Inviterer til bredt rovdyrforlik  Aust Agder Blad
Bjørnejakta utvida  Hallingdølen
Gaupejakta stoppa  Hallingdølen
Hunden Knutte blev ihjälbiten av en varg  Expressen
Hund vargdödad vid jakt   Svenska Dagbladet
900 björnar i länet   SR Norrbotten
Bara nio björnar kvar att skjuta  NSD
Värmland vill ha färre lodjur   Värmlands Folkblad
State tracking black bears  News-Leader
Up-close bear study unusual, exciting for researchers  News-Leader
Trapping of bears requires care, ingenuity  News-Leader
02 oktober 2010
Prisen på bjørnekjøtt raser i Finland  Nationen
Regionråd roser rovviltnemnd  Helgeland Arbeiderblad
Erstatning for tamrein FM Nord-Trøndelag
Ledaren: Ur askan i elden  Svenska Rovdjursföreningen
Vargjakten: 27 vargar jagades av flera tusen jägare  Svenska Rovdjursföreningen
Perspektiv: Spaniens vargar - mer till  Svenska Rovdjursföreningen
Massiv fors karkritik mot vargjakten  Svenska Rovdjursföreningen
Så ska man välja var varg ska planteras in   SR Värmland
En kontroll av varg ska göras  Gefle Dagblad
Predatory Cats Return to the Harz Mountains  Spiegel Online
01 oktober 2010
Får felle gaupe  Hallingdølen
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv FM Vest-Agder
Skadegjørende gaupe i Nes FM Buskerud
Miljøverndepartementet til Sp  Nationen
Støtte til nye bjørneområder  Helgeland Arbeiderblad
Ulven angrep ved Jøndalsvangen   Raumnes
Rovdyrtap trass i radiobjeller   Selbyggen
Tvangsflytter nærgående bjørner   Nettavisen
Länsstyrelsen väntar på snö för att spåra varg i Åmot  Arbetarbladet
EU-kommission i träff med jägare om vargjakt  Svensk Jakt
Stor ökning av jakten på lodjur i Värmland  Nya Wärmlands-Tidningen
Förtydligande: Undre gräns från lodjur  Arbetarbladet
Nytt vargrevir i Ockelbo  Gefle Dagblad
Vill ha rovdjurscentrum på Skansen   SR Värmland
Våra Rovdjur nummer 3 2010 ute nu  Svenska Rovdjursföreningen
Så jagar vargen  Svensk Jakt
Hård debatt kring antalet lodjur i Gävleborgs län  Svensk Jakt
Hund & Varg - likheter, skillnader, konflikter  Rovdjurscentret De 5 Stora
DNR begins trapping wolves in Jackson County  Jackson County Chronicle
Protection of wolves could be downgraded  Swissinfo
30 september 2010
- Jaktet fugl - så ulv   Eidsvoll Ullensaker Blad
Arax nær tatt av ulv   Eidsvoll Ullensaker Blad
Seminar i rovviltregion 2 FM Aust-Agder
Vil skyte bjørn  Hallingdølen
- Ingen spor etter bjørnen  Fjordingen
Mener å se bjørn  DRIVA
Kan gi nytt svensk ulveblod  Halden Arbeiderblad
Bjørnestammen må halveres   Namdalsavisa
ROVDYRMØTE PÅ KAUPANGER: - Trugar næringa vår  Sogns Avis
Rovdyrforkjempere anmelder Fylkesmannen i Hedmark  Nationen
Björn rev ner äppelträd i Dymossen  Dala-Demokraten
Björnräkning vid älgjakt stämmer väl   SR Jämtland
Enighet om lodjursstammen   SR Värmland
Rovdjur hos PRO  Nya Wärmlands-Tidningen
"Vargspillning" kom från en stor räv  Arbetarbladet
Dagisbarn på utflykt mötte björn  Gefle Dagblad
Björnjägarens bästa vän  Hela Hälsingland
Nio björnar kvar att skjuta  NSD
Bear breaks into BC store and wanders through aisles  Digital Journal
Montana Senators want wolves written out of endangered species law  Bozeman Daily Chronicle
Wolves Attack Wisconsin Hunting Dogs   Northland News
Study: Hunt would halve Mont. wolf population  seattlepi
Research shows that hunting affects wolves more strongly than expected  Montana State University
29 september 2010
Skjøt jerv på elgjakt  Gudbrandsdølen Dagningen
Flere rovdyr skutt og drept  Statistisk sentralbyrå
Plukk en bjørnebæsj og få 1000 kr  NRK Nordland
Plukk en bjørneskit og bli med i trekning FM Finnmark
- Ulv angrep elgen  Østlendingen
Gir ikke opp jaktlivet  Østlendingen
Anmelder Fylkesmannen  Østlendingen
Jeger så ulv angripe elg i Trysil  Nationen
Fant kongeørn i revesaks  Nordlys
Elever krøp ned i bjørnehiet   Avisa Sør Trøndelag
Jessica (17) skjøt bjørn med pil og bue  VG
Jerv felt i Åsdalen Ringebu Fjellstyre
Stort intresse för vargsafari   Norrtelje Tidning
Sveriges björnantal beräknat med hjälp av DNA i spillning  Sveriges Lantbruksuniversitet
Monitoring and management of the Swedish brown bear (Ursus arctos) population  Sveriges Lantbruksuniversitet
Jägarna har störst kunskap om varg  Svensk Jakt
Press: Ny intressant kunskap om vår svenska björnstam  Svenska Jägäreforbundet
Fräcka björnar pallar äpplen  Helsingborgs Dagblad
Montana seeks "conservation hunt" for wolves  KHQ06
Crying Wolf Over a Smart Conservation Plan  CBS
28 september 2010
Styret med støtteerklæring til roviltutsatte Grue-bønder   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Anmelder Fylkesmannen   Glåmdalen
Tale: Åpent møte i Lierne Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk  Landbruks- og matdepartementet
Vil du samle DNA-spor av bjørn? FM Hedmark
Ikke fornøyd med årets bjørnekvote  Østlendingen
Brekk tok selvkritikk   Namdalsavisa
Vurderer erstatning for tidligere år  NRK Sámi Radio
Ber om hjelp til bjørnejakt   Arbeidets Rett
Statssekretær Heidi Sørensen på rovviltmøte på Lillehammer FM Oppland
Nedgang i rovviltskadene hittil i år Statens Naturoppsyn
Spenstig gaupe   Harstad Tidende
Telemark: Krev innsyn i dokument om radiomerkt gaupe   Norges Bondelag
Jägarchef inför rätta för jaktbrott   SR Jämtland
Kräver skyddsjakt på varg   SR Värmland
Björnstammen växer   SR Jämtland
Björnstammen beräknad med DNA-teknik  SVT
Nya vargar med hjälp av arken   Bohusläningen
Björnungarna till Grönklitt  Dalarnas Tidningar
Rovdjur vid Prästbodarna  Dalarnas Tidningar
Jägarens skrik skrämde varg på hundjakt  Arbetarbladet
27 september 2010
Kompensasjon for rovdyrhold   Glåmdalen
Eksperter fant feil på rovviltgjerde  NRK Hedmark og Oppland
Lyspunkter i miljømørket   Forskning.no
Björnfrossa i Luleå   Nordbottens Kuriren
Ny bok om varg   SR Värmland
Skyddsjaktansökan efter fem vargangrepp  Nya Wärmlands-Tidningen
Slumpvisa vargjakten gav oskygga vargar  Nya Wärmlands-Tidningen
Lös hund i skogen kan tas av varg  Nya Wärmlands-Tidningen
Traditionell renskötsel ska analyseras av forskare   SR Ekot
Upplandsprotest mot lodjursmål  Jakt & Jägare
Jordbruksverket fördelar pengar för rovdjursstängsel  Svensk Jakt
26 september 2010
Futten ut av debatten  Østlendingen
Inspiserte rovdyrgjerdet   Glåmdalen
Bjørn på Skurdalsåsen?  Radio Hallingdal
Therese (17) hetses for bjørneskudd  Nationen
Ulv, ulv i indre Vågen  Stavanger Aftenblad
Missförstånd om besiktningskraven: Onödig väntan vid skjuten björn  Jakt & Jägare
24 september 2010
Send søknad om rovvilterstatning for sau elektronisk  DIRNAT
Fjellreven i medvind  DIRNAT
Ber staten om mer penger   Glåmdalen
Foreløpige tall viser nedgang i skader på sau beitesesongen 2010  DIRNAT
Rovdyrdebatt på museet  Sogns Avis
Bjørnejakta kanskje ikke over likevel   Arbeidets Rett
Her er bjørnen   Arbeidets Rett
Besøk i Lierne i Nord-Trøndelag  Landbruks- og matdepartementet
Geiter drept av gaupe  Drammens Tidende
- Jerven i Midt-Norge er sårbar  Ukeavisa OPP
Deodorant som skyddar från rovdjur  Expressen
Jägare vill ha färre lodjur i Uppsala  Uppsala Nya Tidning
Vargar dök upp under älgjakten  Hela Hälsingland
Sjätte björnen för duktig hund-duo  Jakt & Jägare
"Vargspillning" var rävskit  Svensk Jakt
Ber om skyddsjakt på björn   SR Jämtland
Vargsafari i Rialatrakten   SR Stockholm
Norden kan få sitt eget Big five inom djurvärlden  Dagbladet Sundsvall
Hund räddade kamrat från angrepp av varg  Dala-Demokraten
Vargarmén ställer upp för vargen  Dala-Demokraten
Nordens ark kan få roll i vargflyttning   Bohusläningen
Montana Woman Fends Off Bear Attack With Zucchini  NBC Montana
Montana Researcher Tests 'Biofence' To Keep Wolves, Livestock Apart  OPB News
23 september 2010
Avblåste bjørnejakt  Hallingdølen
Norsk natur i god forfatning  DIRNAT
Ny naturindeks krever handling  WWF
Norge lanserer verdens første offisielle naturindeks  Miljøverndepartementet
Skal me ala bjødn, eller skal me ala sau?  Porten
- Blir meir vanleg med bjørn  NRK Sogn og Fjordane
Bjørn skutt i Gammeldalen  Østlendingen
- Varierende spenning et tilbakevendende problem  Østlendingen
Ida (19) skjøt bjørnen   Glåmdalen
Vil ikke ha mer enn 20 bjørner   Glåmdalen
- Att skjuta 90 björnar är att bara nagga stammen i kanten  Östersunds-Posten
Tiotalet handläggare på studieresa i Kanada  Östersunds-Posten
Diskussion om lodjursbeståndet i Halland  SVT
Trög start för länets björnjakt  Allehanda
Peninsula bear mauling victim describes attack to family   The Anchorage Daily News
22 september 2010
Rovviltgjerdet i Grue har hatt for lite spenning  Nationen
Stor nedgang i sau drepne av jerv  NRK Sogn og Fjordane
Lisensfelling av jerv og bjørn Grong kommune
En ny rovviltforvaltning: Rovdyr og beitedyr må skilles i tid og rom   Dagbladet
Gaupemammas hjerteknusere ut.no
Jervejakta i gang   Levangeravisa
Skadegjørende gaupe i Hurum FM Buskerud
Björn dog av inopererad sändare  Dalarnas Tidningar
Varg tog get vid Prästbodarna  Dalarnas Tidningar
Vargdödad hund i Hagsta  Arbetarbladet
Vargen kommer! - Därför är motståndet så stort  SVT
Fem vargattacker på får i Torsbyområdet  Svensk Jakt
Drever vargdödad 300 meter från hemmet  Svensk Jakt
21 september 2010
Forskere vil skille rovdyr og beitedyr  Bondebladet
Hedmarksplattformen - nye bestandsmål for ulv og bjørn   Glåmdalen
Gaupa tar sau igjen i Rønåsberget  Østlendingen
Krever færre ulv og bjørn  Østlendingen
Låste døra for bjørn  Østlendingen
Forsyner seg med sau   Glåmdalen
Den fredelige brunbjørnen FM Finnmark
Berre få meter unna bjørnen  Firda
-Hundane reagerte på noko  Fjordingen
Unikt möte med litet lodjur  Nya Wärmlands-Tidningen
Rovdjursattack mot får  Vimmerby Tidning
Vargliknande hund i Tansenreviret  Dalarnas Tidningar
20 september 2010
Mulig ulveangrep   Eidsvoll Ullensaker Blad
NJFF vil ha trøkk i rovvilt-innspurt  NJFF
Fann ikkje bjørnespor   Sunnmørsposten
Såg bjørn på Tverrfjellet  Fjordingen
DNA avslører ulovlig bjørnejakt  NRK Hedmark og Oppland
Bønder krever mindre ulv  Nationen
Osäkert lugn om jakt och rovdjur  Jakt & Jägare
Jägare överklagar beslut om björnar  Dala-Demokraten
Vargvisit på herrgården   Nerikes Allehanda
Vargen slog till igen och rev bagge   Barometern
Ytterligare en jakthund vargdödad i Edsbytrakten  Hela Hälsingland
Sparsmakade björnar   SR Norrbotten
Kurs för att få vargrena hundar  Nya Wärmlands-Tidningen
Mer björnbajs behövs för inventeringen   Nordbottens Kuriren
Ännu en stövare vargdödad utanför Edsbyn  Svensk Jakt
Idaho county declares disaster over wolves   Courier Journal
19 september 2010
Rimelig fornøyd etter møte med statssekretæren   NSG
Bjørnemøkk var hjortebæsj   Ringerikes Blad
Gaupedans og ulvehyl på Langedrag   Karmsund Avis
Bjørnesafari  Hamar Arbeiderblad
Polis på väg att lösa mystik kring död björn  NSD
"Det här var en riktig bamse"   Piteå-Tidningen
Ragundabjörnen återlämnas till kommunen: Vill inte ha mer skit  Länstidningen
Åteljakt på björn resultalös   SR Västerbotten
Det finns varg i Sörmland   Katrineholms Kuriren
Sju vuxna vargar i Fulufjällsreviret? Ännu en highland cattle hittad död  Jakt & Jägare
Liberg listar de olika metoderna: Så kan vargar planteras in  Jakt & Jägare
Ropa inte varg innan du besökt Kloten   Västerås Tidning
Rekordhög avskjutning av björn i Härjedalen  Svensk Jakt
Förbundet överklagar nej till utökad björnjakt  Svensk Jakt
Almanac: Red Lake Band of Chippewa designates land as wolf sanctuary  Star Tribune
Hunters await elk herd study  montana kaimin
Bulgarian specialists perform unique eye operation on bear  Focus Information Agency
Elk, aspen & wolves: a complicated food triangle  Billings Gazette
17 september 2010
Ingen protest mot bjørnejakt  Hallingdølen
Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Inviterer til ulvejakt på Facebook   Indre Akershus Blad
Flere erstatningssaker for tap av sau på beite - klima medvirkende årsak  SLF
Rovdyr   Trønderavisa
Telemark: DN meiner gaupe-avslag ikkje kan ankast   Norges Bondelag
Kraftig reduksjon i bestandsmål for ulv og bjørn   Norges Bondelag
Sørensen lyttet til næringsorganisasjonene   Norges Bondelag
Flått tar flere sau på Vestlandet  Norsk Landbruk
Bøndene vil halvere rovdyrbestanden  Hallingdølen
Ulvevalper i Linnekleppen-reviret  NRK Østfold
Reindrifta er glad at sannheta kommer fram  NRK Sámi Radio
Lisensfelling på bjørn i Hallingdal  Nes kommune
Röd-grön oenighet om rovdjur   SR Sameradion
Regeringsbeslut om utredning av toleransnivåer för rennäringen   SR Sameradion
Drygt 100 lodjur lagom i länet   SR Upplandsnytt
Manifestation för svenska vargar   SR Dalarna
Polis på väg att lösa mystik kring död björn  NSD
Stort bråk om världens tätaste lodjursstam  Svensk Jakt
Rialavargarna på väg väster om E18  Svensk Jakt
Ledare: Nekad skyddsjakt skadar vargpolitiken  Jakt & Jägare
Se filmen: Så upplevde de vargattacken  Jakt & Jägare
Mats Sundin helps Canadian bear researchers in Sweden  Toronto Star
In Search of the Grizzly (if Any Are Left)  New York Times
16 september 2010
Meninger om rovviltforvaltning  NINA
Møter sauebøndene  Gudbrandsdølen Dagningen
Ulvene i Skandinavia  Fædrelandsvennen
Snøskutre og helikoptre i jakten på rovdyr  Nationen
Flere gauper enn antatt  NRK Troms og Finnmark
Mer gauper i Nord-Norge enn antatt  NRK Sámi Radio
Ulv på Vestmarka: Nei til felling - bekymring blant bønder og harejegere  Østlendingen
- Svenske eksperter til Grue Finnskog  Østlendingen
Henter svensk eksperthjelp   Glåmdalen
Jerv  Sagat
Ber politiet etterforske myndighetenes ulvejaging  TV2
Flesbergjente (17) skjøt bjørn!   Laagendalsposten
"Kanske borde hela revir tas bort"  Dalarnas Tidningar
Rofyllt liv med tamdjur mitt i vargrevir  Dalabygden
Sameby vill ha skyddsjakt på lodjur  Länstidningen
Inte djur bakom angrepp på häst  Borås Tidning
Snabb jakt - men sköter sig björnjägarna?   Tidningen Härjedalen
Jenny mötte vargen utanför Skultuna   SR Västmanland
Yoga bear strikes a pose at Finnish zoo  The Guardian
Poor berry crop pushes hungry bears near humans  Associated Press
Fourth try underway to remove gray wolf protections  Minnesota Public Radio
15 september 2010
Martin (2 1/2 år) drept av gaupe   Dagbladet
Får felle inntil seks jerver i Fosen  Fosna-Folket
Fylkesmannen: For mykje rovviltskader i indre Sogn   Norges Bondelag
Bjørnen driver sauejakt  Hamar Arbeiderblad
- Var sikker på at bjørnen ville ta meg  Gudbrandsdølen Dagningen
Forskere jaget ulver fra helikopter  TV2
Færre jerv i Sør-Norge  NINA
På nett med ulven  NJFF
- Må samordnes forvaltningen  Østlendingen
Såg gaupefamilie på Helland  Kvinnheringen
Ankar ikkje jervedomen  Fjordingen
Vargattack på gård mellan Filipstad och Forshyttan - nio får dödades   Värmlands Folkblad
Varg dödade får i Lämbacken  Nya Wärmlands-Tidningen
Han var 20 meter från vargen  Vestmanlands Läns Tidnings
Varg attackerade hundar i Skultuna  Vestmanlands Läns Tidnings
Körde nästan på en varg utanför Malmköping  Eskilstuna-Kuriren
Länspolitiker trotsar partilinjen i vargfråga   SR Jämtland
Bureaucracy complicated news of man's fatal grizzly mauling  Billings Gazette
The rare and elusive wolverine   The Banff Crag & Canyon
14 september 2010
Innsamling av DNA fra bjørn  Engerdal kommune
-Åpen grind går ikke  Østlendingen
Mer enn 100 sauer drept av rovdyr innenfor rovviltgjerde  Nationen
Større jaktkvoter hjelper ikke mot jerven  Nationen
Barnas Turlag inviterer til bjørnesafari på Hedmarksvidda!   Hamar og Hedemarken Turistforening
Filmet ulver fra bil - dømt for grov dyremishandling  TV2
Fyrst bjørn, så gaupe  Hallingdølen
Er dette bjørnedrit?   Troms Folkeblad
Ber jegerar jakte på jerv  NRK Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag: Krever større bjørnekvote og utvidet jakttid   Norges Bondelag
Skoleklasse fikk se bjørn  Avisen Nye Troms
Jerven gikk til angrep  Nordlys
Første jerven felt  Gudbrandsdølen Dagningen
- Gir ikke fellingstillatelse   Glåmdalen
Ryttare har mött flera björnar   Nordbottens Kuriren
Rädda hästar inte skäl till skyddsjakt   Nordbottens Kuriren
Björnen gäckar jägarna   Nordbottens Kuriren
Svagt stöd för Miljöpartiets vargpolitik i norr   SR Sameradion
Vargen åt upp Ludde   Aftonbladet
Fortsatt björnjakt i stora delar av landet  Svensk Jakt
C-politiker vill hantera varg som räv  Jakt & Jägare
Swiss design anti-wolf collar for sheep  Swissinfo
As the Results Come In: Wolves Are Not Saving Yellowstone's Aspen  Yellowstone Insider
13 september 2010
Katter tatt av gaupe  Finnmarken
Ulv innenfor gjerdet   Glåmdalen
Ulven på nett igjen   Glåmdalen
Så ulv på E6  Gudbrandsdølen Dagningen
Avslører ulovlig jakt   Forskning.no
Död björn hittad i Bössbo  Dalarnas Tidningar
Stövare vargdödad intill Edsbyn  Svensk Jakt
Wachtel vargdödad i Rialareviret  Jakt & Jägare
Länsstyrelsen meddelar trolig föryngring, men... Osäkert om Tandsjötiken fick valpar  Jakt & Jägare
Varannan renkalv tagen av rovdjur  Östersunds-Posten
Varg har liten inverkan på älgstammen  Uppsala Nya Tidning
Hund dödad av varg i Riala  SVT
Växande motstånd mot Riala-vargen  SVT
Varg påkörd av tåg - fick huvudet avkapat  nyhetskanalen.se
11 september 2010
Følg ulver på internett  DIRNAT
Klager på vedtak om lisensfelling   Trønderavisa
Ingen utviding av bjørnejakt  Hallingdølen
Jakter stor hannjerv  Ukeavisa OPP
Følg ulver på nett  Nationen
Ber Gud om hjelp mot rovdyra  NRK Hedmark og Oppland
Jerv felt på første dag av lisensfellingen FM Oppland
Felles plattform i rovviltarbeidet   NSG
Vad ska ni göra med vargen?  Dalarnas Tidningar
Centerpartistiska kommunalrådet: Nej till inplanterad varg i Sala  Jakt & Jägare
Varg rev kommunalrådets får   SR Väst
Första björnen på 150 år   Nordbottens Kuriren
10 september 2010
Haren lever tryggere  Varingen
- Hårene reiste seg da jeg så gaupa  NRK Nordland
Når man er tom for argumenter   Namdalsavisa
Kan skyte 16 jerver  Helgeland Arbeiderblad
Ulv tok hund i Sverige  Romsdals Budstikke
Bonde tror sauetyveri er organisert  Stavanger Aftenblad
"Det bästa hade varit om björnen tagit mig"  Östersunds-Posten
Nu tar åklagare över det misstänkta grova jaktbrottet  Östersunds-Posten
Örnarna lyckades bättre i år   SR Norrbotten
Björnköttet är ointressant   SR Norrbotten
EU på besök för att utreda vargjakten  Nya Wärmlands-Tidningen
Varg tog en liten hund och sprang sin väg  Dala-Demokraten
Jägare kritiserar länsstyrelsen i Dalarna  Dala-Demokraten
Björnjakten tog slut i går  Gefle Dagblad
Björn i huvudrollen  Gefle Dagblad
Påkörd björn lever - men tolv andra björnar är döda och en är påskjuten  NSD
Åteljakt bakom björndöd?   Nordbottens Kuriren
Yared Hagos laddar upp - med björnjakt   Aftonbladet
Åteljakt p?? björn ska utredas   Västerbottens Kuriren
Björnungar på vift till björnpark?  Dalarnas Tidningar
Varg påkörd på Rotsjövägen  Dalarnas Tidningar
"Vaga" svar från regeringen om vargjakt  Fria Tidningen
"Vargen stirrade mig i ögonen"   Barometern
Urshultsbo får importera vargskinn   Smålandsposten
Fråga politikerna om jakt!  Svenska Jägäreforbundet
Så hanterar EU överklagad vargjakt  Jakt & Jägare
09 september 2010
Nå starter lisensfellingen av jerv  DIRNAT
Samlet for å bygge felles front i rovviltdebatten   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Lisensfelling på jerv i Nordland 2010/2011  FM Nordland
Lisensfelling av jerv FM Møre og Romsdal
Lisensfelling av jerv FM Sør-Trøndelag
Skal bli enklare å skyte  Firda
Opnar for liberalisering av naudvergeretten  Fjordingen
Nå starter jervejakta  Opdalingen
Predationsstudier i Tenskog och Rialareviret  Skandulv
«Galventispa» kan ha blitt observert  Østlendingen
Ulv i boligområde   Glåmdalen
Noen slipper hunden - andre tør ikke  Romerikes Blad
- Ulven så rett på meg  Romerikes Blad
«Bjørnebæsj» i Ulvåsen?   Avisa Sør Trøndelag
Bjørn dreper for fote i miljøvernminister Erik Solheims private skog  Gudbrandsdølen Dagningen
DNA-forskning avslører ulovlig jakt  Høgskolen i Oslo
Skjøt bjørn ved Høybuktmoen  Finnmark Dagblad
Skjøt binne og to unger   Trønderavisa
- Løshunder verre enn rovdyr  NRK Buskerud
Vil ha fleire jegerar   Suldalsposten
Når offisielle bestandstal syner 2,3 jerv og SNO skyt 11 jerv same året har vi eit forvaltningsproblem   Norges Bondelag
Järven glöms bort i rovdjursdebatten  Östersunds-Posten
Björnungar på vift till björnpark?  Dalarnas Tidningar
Samebyar vill skjuta 16 lodjur   Västerbottens Kuriren
Känd björnjägare: - Det känns oproffsigt  Östersunds-Posten
Upphittad björn var skottskadad   Nordbottens Kuriren
Björnen kan gå omkring skadskjuten  Dagbladet Sundsvall
"Hunden 75 procent varg"  Dala-Demokraten
Här finns järvarna i landet  Svensk Jakt
B.C. logger stuns bear with rock  CBC
08 september 2010
Merkeleg dom   Firda Tidend
Unike bilder av ulv i Østfold  NRK Østfold
- Tar avstand fra helårsbåndtvang  NRK Østfold
Bamse har lyst på bakevarer  NRK Trøndelag
Nå ser du ulven  Rakkestad Avis
- Sauebøndene må ta ansvar for eigne dyr  Firdaposten
Møtte bjørn på bærtur  Finnmarken
Jegere angrepet av bjørn   Adresseavisen
Gaupe tok katt   Harstad Tidende
Jervedrap opp i Stortinget  Firda
Hund dödad av varg?  Affärer
"Vargen" som rev fåren var en hund  Höglandsnytt
Sköt två björnungar - polisen utreder jaktbrott  Östersunds-Posten
"Jag tog beslutet att skjuta dem av barmhärtighet"  Östersunds-Posten
Jägaren riskerar fängelse  Östersunds-Posten
Björn plågades till döds  Helsingborgs Dagblad
Fällde bamse- björn   Aftonbladet
Vargvarning i Kalmar län  Expressen
Bra bajsat av länets björnar   SR Norrbotten
Press: Jägareförbundet samtalar om vargjakt med EU-kommissionen  Svenska Jägäreforbundet
Is Gassing Wolf Pups Better Than Hunting Their Parents?  reason.com
Wolf population threatened by hunting, poisoning  The Jordan Times
07 september 2010
Får felle bjørn  DRIVA
21 jerv skal felles  Nordlys
Lisensjakt på jerv starter fredag 10. september  FM Troms
Protokoll møte rovviltnemnda september 2010  FM Rogaland
Vedtak om lisensfelling av jerv og kvotefri jakt på gaupe  FM Rogaland
- Sauen tatt av jerv  Østlendingen
Osdøl endte midt i matfatet til ulven  Østlendingen
- Det var en lettelse, sier sauebonde   Adresseavisen
Val 2010: Hur ser Olof T på rovdjurspolitiken?  Östersunds-Posten
Misstankar att varg har rivit 15 får som avled   Barometern
Mer pengar för rovdjuren målet för riksdagskandidat   SR Sameradion
Moderlösa björnungar riskerar dö  Norrköpings Tidningar
Ångejägare sköt en rekordbamse  Dagbladet Sundsvall
Varglik hund sköts i fårhagen  Dalarnas Tidningar
Stövare vargdödad sydväst om Åmot  Jakt & Jägare
Gene analysis shows last Asian black bear found in Kyushu came from Honshu   Mainchi Daily News
06 september 2010
- Ulven så rett på meg   Indre Akershus Blad
Rovviltseminar i Telemark 28.oktober  FM Telemark
Odd Arne filmet ulv som trakk elgen opp av elva  TV2
Ulveflokken blir større   Troms Folkeblad
Jakter lystmorder  Altaposten
Bjørn skutt i Folldal  NRK Hedmark og Oppland
49 bjørner skutt i Jämtland   Trønderavisa
Folldalsbjørnen er felt   Arbeidets Rett
Tommy Hammarström: Ingen vargjakt - då hotas vargen  Expressen
Varg påkörd och dödad   Värmlands Folkblad
Biten av björn under fågeljakt  Jakt & Jägare
Björnbiten vid jakt  Dalarnas Tidningar
Död björn hittad i bäck   Nordbottens Kuriren
Endangered or not, wolf killings set to expand  Associated Press
Bear teeth help assess Maine bear population  WCSH6
Legal endangered wolf killings to rise   Salon
Joy not fear as wolves return to western Germany  Earth Times
05 september 2010
Fem ofre funnet  Altaposten
Mer brukervennlig Rovbase  NJFF
Bjørnefella i Urdal   Sirdølen
Vargen splittrar partierna i valet  Hela Hälsingland
Kurs för sökekipage  NSD
Hund attackerad och dödad av varg  Nya Wärmlands-Tidningen
Hungry Bears Plaguing Towns From Coast to Coast   ABC-news
04 september 2010
Fant ingen sau   Aura Avis
Får jakte jerv i Trysil  Østlendingen
Bjørnen selv i matfatet  Østlendingen
Skadad björn i skogarna kring Jockfall  NSD
Se film på betande björnar  Svensk Jakt
Olle sköt jättebjörn utanför Edsbyn  Svensk Jakt
Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av klagomål avseende tillämpningen i Sverige av direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter  Miljödepartementet (se)
Regeringen försvarar licensjakten på varg  Svensk Jakt
Fortsatt bråk om vargjakten  Göteborgs-Posten
Fallet i Dalarna inte unikt: Oskadad björn ska kunna bevisas  Jakt & Jägare
Samma vargproblem - olika beslut  Jakt & Jägare
Bear killer suspect expelled from hunters union  Austrian Independent
03 september 2010
Passopp for ulven  NJFF
SMS-varsling for felt rovvilt under kvotejakt og lisensfelling  FM Hedmark
Bjørn tok to sauer i Hemsedal  Hallingdølen
Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv?  NINA
Forskere fraråder skadefelling som metode i rovdyrsoner  Norsk Landbruk
Fant bjørnefelle i Gyland: Er trolig 300-400 år gammel  Agder Flekkefjord Tidene
Rovvilt: Møter statssekretær Sørensen i Bergen   Norges Bondelag
Vil ha 80 000 for daud hund  NRK Sogn og Fjordane
Gjerder ingen enkel løsning  Arbeiderpartiet
Rustar seg til jervejakt etter sauedrap i Sunndal og Tingvoll  NRK Møre og Romsdal
Skriftlig sp??rsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
De villa ha fortsatt jakt och ingen inplantering av varg  Dala-Demokraten
Vill ha fler lodjur i Halland  Laholms Tidning
Licensjakten minskade inte den illegala vargjakten  MiljöAktuellt
Omstridd jaktmetod prövas igen   SR Sameradion
Inga nya vargar i Dal eller Bohuslän   Trollhättans Tidning
Björnjakten avlyst för hela länet  Gefle Dagblad
Varg och hund dödade får  Dalarnas Tidningar
Rovdjur tog fem får för Anette  Dalarnas Tidningar
Flest björnar skjutna i Orsa  Dalarnas Tidningar
Minskad älgstam och färre älgjägare  Dalarnas Tidningar
Malungsbor såg varg  Dalarnas Tidningar
Nolltolerans mot jaktbrott   Västerbottens Kuriren
Två mils spårning utan tecken på skador: Avräknad björn upprör Orsajägare  Jakt & Jägare
Avräknade björnar överklagas  Jakt & Jägare
Se film när vargflock dödar älgkalv  Svensk Jakt
Bear spotting in Pirttivaara (Heikki Kovalainen)  You Tube
Revenge of the Russian Terminator  Daily Mail
02 september 2010
Gaupunge observert i Tverrbåten  Nordvestnytt
Krever bjørnejakt  Hamar Arbeiderblad
En sommer uten bjørn   Namdalsavisa
Flokk på 100 sauer er sakna - kan vere tekne av jerv  NRK Møre og Romsdal
Leter etter skadet gaupe  NRK Trøndelag
- Svensk ulveimport en trussel  Nea Radio
- Steinen bør fjernes  Østlendingen
Rovviltseminar i Buskerud 29. oktober  FM Buskerud
Hund angrepet av gaupe  Rana Blad
NRK intervjuer "Rovdyrdebatt" om gjerdet på Finnskogen  Rovdyrdebatt
Varg och lodjur visas nu på Rovobs 1 september, 2010  Svensk Jakt
Vargjaktsnej kritiseras av kommunalråd  Svensk Jakt
Agency: Manage wolves more aggressively    Idaho Mountain Express
State scrambling to revive wolf hunt   Helena IR
The farmers who cried wolf  The Olive Press
Wolf Depredation Funding Shift Becomes a War of Words  Public News Service
Are Wolves Saving Yellowstone's Aspen Trees from Elk?   US Geological Service
Study shows wolves aren't helping aspen as much as thought  Bozeman Daily Chronicle
01 september 2010
Så ulv krysse vegen   Eidsvoll Ullensaker Blad
Jerven tar sauer   Suldalsposten
Bondelagsleiar sjokkert over dom  NRK Sogn og Fjordane
Rovviltmøte med Miljøverndepartementet og rovviltnemnda i region 3/Oppland  FM Oppland
Vil skyte 70 ulver   Trønderavisa
Kan felle tre bjørner  Finnmark Dagblad
Utgifter  Sagat
Åmotvargen får inte jagas  Arbetarbladet
Rätt att döda björnungen, säger jägaren  Gefle Dagblad
Skyddsväst för hund halverar självrisken  Svensk Jakt
Jobbar för lokalt inflytande i rovdjursfrågan  Länstidningen
Oskygg varg gick på vägen  Nya Wärmlands-Tidningen
Hunters on the scent of bears  Helsingin Sanomat
Yellowstone Bear Study  KULR-8
Traveling to Yellowstone? Watch out for grizzlies   The Salt Lake Tribune
31 august 2010
Dømd for ulovleg felling av jerv  Fjordingen
Lisensjakt bjørn 2010 - jakta starter 1. september  FM Troms
Lisensfelling bjørn  FM Sør-Trøndelag
Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2010  FM Hedmark
Fellingstillatelsen for ulv forlenget ut september  FM Aust-Agder
22 bjørner felt på svensk side av grensen   Trønderavisa
Krevde ny rovdyrpolitikk   Trønderavisa
Gårdbruker fortviler over bjørn som river rundballer   Trønderavisa
Får felle tre bjørner i Nord-Trøndelag   Trønderavisa
Det åpnes for lisensfelling av 19 bjørner i Norge  DIRNAT
DN åpner for felling av 19 bjørner  Nationen
- Sauebøndene må tilpasse seg   Namdalsavisa
Lisensfelling av bjørn i region 2  FM Aust-Agder
Gaupe med GPS havner i departementet  Nationen
Bjørnen vil ikke møte deg   Glåmdalen
Martin hoppar av projekt  Dalarnas Tidningar
Nej till lodjursjakt   SR Hallandsekot
Jägareförbundet varnar: Ingen vargjakt - ingen vargflytt  Jakt & Jägare
Stor föryngring försvårar björnjakten  Svensk Jakt
Lokatterna försvann  Nyheterna
Jonny Jones skadesköt björn  Dala-Demokraten
Varg mitt i byn  Nya Wärmlands-Tidningen
30 björnar skjutna på en vecka  Nya Wärmlands-Tidningen
Nya vargvalpar i Jämtland är troligtvis döda  Länstidningen
Inte olagligt skjuta björnungen  Hela Hälsingland
Jägareförbundet träffade statsministern  Svensk Jakt
Manitoba polar bear wanders 400 km south  CBC
30 august 2010
Skriftlig spørsmål fra Oskar Jarle Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Anker gaupe-avslag   Varden
Dom i jervesaka denne veka  Fjordingen
Bjørnen skyr folk  Nationen
Bjørn skyr mennesker  DIRNAT
Bjørn på Veståsen  Hallingdølen
Burde hatt stående fellingstillatelse   Arbeidets Rett
Hund drepte sauer i Ogndal   Trønderavisa
Sköt björn på tio meter  Norra Västerbotten
"Svensk vargstam utrotad innan EU hinner göra något"  Höglandsnytt
Björnunge i träd skjuten i Åmot  Affärer
Det blir ingen skyddsjakt på varg i Åmot  Affärer
Ska varg tillåtas bland renar?  Jakt & Jägare
Hoppar av i protest mot vargläget  Jakt & Jägare
Kommunalrådet skadesköt björn  Dalarnas Tidningar
Björn rev fyra får i Rörbäcksnäs  Dalarnas Tidningar
Jägare vill skjuta fler björnar  Dalarnas Tidningar
Nilo attackerades av lo - se filmen  Folkbladet
Chronicle editorial: Coalition is best chance to bring sanity to wolf management  Bozeman Daily Chronicle
29 august 2010
- Sauer viker for rovdyr i grønn sone  Østlendingen
- Bjørn nord for birkentraseen  Østlendingen
Mer ulovlig jakt  NRK Østfold
Stå på dig, Andreas Carlgren   Nerikes Allehanda
"De rödgröna är det stora hotet i vargfrågan"  Nya Wärmlands-Tidningen
22 frågor om vargjakten och politiken  Nya Wärmlands-Tidningen
Illegal vargjakt ökar   Nordbottens Kuriren
Anfölls av lodjur - hunden filmade allt   Aftonbladet
Vargen kommer till Uppland  Uppsala Nya Tidning
Vargministern på besök i vargland  Arbetarbladet
Varg eller hund - det är frågan  Vestmanlands Läns Tidnings
Jägareförbundet: "En kriminell handling"  Göteborgs-Posten
Den svenska vargjakten ifrågasatt av EU-kommissionen  Naturskyddsföreningen
EU kommisjonen) BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE  Naturskyddsföreningen
SNF tror på EU-dom: Frågor om vargjakt ses som kritik  Jakt & Jägare
Wolf, grizzly bear cases set work back, biologists, managers say  The Missoulian
The grizzly that tried to eat me alive: One man's petrifying story of an attack by an Alaskan bear  Daily Mail
28 august 2010
- Sett bjelle på jakthunden   Glåmdalen
Flere jervdrepte sau i Meløy  Finnmark Dagblad
Björnjakten väntas ta slut i helgen  Arbetarbladet
Ett hägn för vargen   Smålandsposten
Illegal jakt på vargar ökar  Metro
"Det får inte gå till så här"  Dalarnas Tidningar
Björn orsakade problem i Transtrand  Dalarnas Tidningar
Tjuvjakten på rovdjur har ökat   SR Dalanytt
Mårbackavargen sköts på lördagsmorgonen   Värmlands Folkblad
27 august 2010
EU krever svar om ulvejakt  NRK Østfold
Krev strengare straff for jervedrap   Sunnmørsposten
NKK tar avstand fra helårsbåndtvang  Norsk Kennel Klubb
Jaget ulven - reddet hunden   Indre Akershus Blad
Er dette bjørnespor?  Rana Blad
Bjørn tok sau i Vats  Hallingdølen
LISENSFELLING AV JERV  Namsskogan kommune
Rovdyr fortrenger husdyr  Sagat
- Nei til båndtvang hele året  NRK Østfold
Jerven har startet høstjakta  Nationen
Regeringen försvarar svenska vargjakten   Aftonbladet
Lodjur dödade får   SR Jönköping
87 björnar skjutna   Västerbottens Kuriren
Hans får dödades av vargen  Dalarnas Tidningar
Närgången varg skjuts i Värmland   Dagens Nyheter
Skadeskjutna björnar oroar  SVT
EU kräver svar om svensk vargjakt  SVT
Statsministern vill prata om varg  Jakt & Jägare
Närgången björn på Norrlandet  Gefle Dagblad
EU ifrågasätter svensk vargjakt   Aftonbladet
Varg skjuten i Dalarna  Metro
Katastrofvarning för språkrörets vargrevir  NSD
Björn kämpade för livet i fiskfälla  Dalarnas Tidningar
Erik sköt sin första björn - en bamse på 228 kilo i Långå  Länstidningen
Sweden may hold key for Alberta grizzlies: Country brought bears back from brink  Edmonton Journal
26 august 2010
Ulver angrep hund på Skogen   Raumnes
Rovbasen - ny og mer brukervennlig  FM Telemark
Har fått nok av rovdyrgjerder  Bondebladet
- Gjerdet trenger pleie   Glåmdalen
Venter på å felle bjørn på vårsnø?   Namdalsavisa
Bjørnen gjesta Kviteseid   Vest-Telemark Blad
Ulvene tilhører ingen kjent flokk   Raumnes
- Unyansert av Gundersen   Glåmdalen
Jakter på to bjørner  Finnmarken
Jerven hamstrer for vinteren  NRK Nordland
Sauebønder kan lide store tap   Aura Avis
Sauebonde: - Må jeg bare gi opp?  Sagat
Bamsebjörn skjuten i Långå-trakten  Östersunds-Posten
Samebyar ger skottpeng till björnskyttar   Piteå-Tidningen
Vargar blockskiljande fråga i Hedemora  Dalarnas Tidningar
Jägareförbundet säger nej till inplantering av varg  Dalarnas Tidningar
Får för många björnar skjutas?  NSD
Smygjägare fällde sin tredje björn  NSD
Smittorisk försvårar vargplacering   ATL-nyheter
Människan - ett rovdjur?  Rovdjurscentret De 5 Stora
18-åring fällde björn efter spännande jakt  Svensk Jakt
Cat fights: Cougar sightings spark debate on whether they belong here  The Cap Times
25 august 2010
Lisensfelling av bjørn i region 2  FM Buskerud
Opnar for bjørnejakt i Hallingdal  Hallingdølen
Rovdyra viktige for naturmangfoldet   Adresseavisen
Gråbein viktig for naturmangfoldet  WWF
Rondellvargen uppspårad  Hela Gotland
Årets björnjakt rekordsnabb  Dala-Demokraten
Halvtid i björnjakten   SR Gävleborg
Rätt att säga nej till varg   SR Gävleborg
"Omöjligt med vargrevir i norr"   SR Sameradion
Vänstern vill ha fler lodjur   SR Sameradion
True Causes for Extinction of Cave Bear Revealed: More Human Expansion Than Climate Change  Science Daily
Family of Alaska wolf-kill victim spreads ashes  Beaver Country Times
24 august 2010
- Gjerder er ingen løsning   Glåmdalen
Lisensfelling på jerv, bjørn og ulv 2010 (-2011)  FM Oppland
14 rovdyrfellinger   Avisa Valdres
Vil ikke sjekke spor  Rana Blad
Så bjørn for tre år siden  Rana Blad
Bjørneskader for 100 000  NRK Hedmark og Oppland
Jagde bjørn med pepperspray  NRK
Illsinte hunder går til angrep på forsvarsløs bjørn  VG
Har ikke funnet bjørnen   Trønderbladet
Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren   Stortinget
Polisinsats stoppade björnjakt  Dalarnas Tidningar
Åmotsbor vill ha skyddsjakt på närgången varg  Arbetarbladet
Sex nya vargvalpar i Korsån  Arbetarbladet
Björnhona med ungar rev ifrån   SR Jämtland
"Utplantering av varg otänkbart"   SR Dalanytt
Här hetsas björnen av jakthundar  Länstidningen
Varg misstänks ha skrämt hästar ur hage  Dala-Demokraten
Björnjakt konkurrent till rovdjursdebatt  Hela Hälsingland
Vargen har försvunnit från rondellen i Visby  Hela Gotland
Öga mot öga med en björn?   Hallands Nyheter
Flera nya vargkullar i länet  Dala-Demokraten
MP vill ha varg i renskötselområdet   SR Sameradion
C skärper tonen i rovdjurspolitiken  Nya Wärmlands-Tidningen
"Klompen" räddade husse undan björn   Dagens Nyheter
54 björnar skjutna   Västerbottens Kuriren
23 august 2010
- Ulven var nysgjerrig   Indre Akershus Blad
Søkjer om lisensjakt  Hallingdølen
- Det smalt noe voldsomt  Østlendingen
Nye sauedrap i indre Agder  NRK Sørlandet
Rovdyrgjerdet skal evalueres  Nationen
Bjørn påkjørt av trailer ved Hanestad  Østlendingen
Åtte bjørner skutt   Trønderavisa
Bråket om björnjakten tar ny fart  Expressen
Bra fart på björnjakten  Hela Hälsingland
SLU: svar på en fråga till regeringsuppdrag om vargflytt  Naturvårdsverket
Regeringsuppdrag om vargflytt  Naturvårdsverket
Övning ger färdighet   Västerbottens Kuriren
Skjuten björn hittades halvt uppäten  Svensk Jakt
Här kan vargar sättas in  Svensk Jakt
Inte lämpligt plantera in varg  Nya Wärmlands-Tidningen
Lodjur kan ha blivit tjuvskjutet  Nya Wärmlands-Tidningen
Skadeskjuten björn friskförklarad   SR Jämtland
Dramatiska möten under björnjakten   SR Gävleborg
Olika björnar dödar olika många renar   SR Norrbotten
Rovdjursrsättning till regeringsrätten   SR Västerbotten
Sverige bevare vargen   Nerikes Allehanda
Vargar kan flyttas till länet   Nerikes Allehanda
Storslam för björnjägarna i Långträsk   Piteå-Tidningen
Pris- pengar på tjuv-jägare  NSD
Jagad av björn nära villaområde   Nordbottens Kuriren
Elva björnar skjutna i helgen  Hela Hälsingland
Nära skjuter ingen björn .  Östersunds-Posten
Förslag om varg i Finspång  Norrköpings Tidningar
Björnjakt år 2010   Statens veterinärmedicinska anstalt
Jättebjörn föll i Ockelbo  Jakt & Jägare
Orsa besparingsskog: Eldprov för bästa björnhundarna  Jakt & Jägare
Eastern Oregon wolf hazing experiment tries to keep the predators away from cattle  Oregon Live
Watch out for Yellowstone bears _ they're hungry  Associated Press
22 august 2010
Jerveskytinga til retten denne veka  Fjordingen
Meldte om bjørn i Åga  Helgeland Arbeiderblad
Kjøttet er solgt   Glåmdalen
Kjende lukta av bjørn  Hallingdølen
Ta en rovdyrguide med på turen   Nettavisen
PRESSMEDDELANDE: Utökad jakt i blindo riskerar att minska björnstammen!  Svenska Rovdjursföreningen
Lodjursskelett hittades i skogen   Värmlands Folkblad
I hasorna på en björn...  Gefle Dagblad
Blodtörstiga björnjägare bryter mot lagen  Höglandsnytt
Enkät med björnjägare: Hur klarar björnhundar varg?  Jakt & Jägare
Åtel stoppade björnjakt i Orsa  Jakt & Jägare
Ännu en highland cattle påträffad död: Fuluvargarna blir kospecialister?  Jakt & Jägare
21 august 2010
Fant bjørnespor på bærtur  Saltenposten
Rovviltgjerde er for dårlig  NRK Hedmark og Oppland
Her er videobeviset   Glåmdalen
Fikk innspill om ulv  Halden Arbeiderblad
Kontroll av forebyggende tiltak mot rovviltskader  FM Hedmark
- Mangelfullt viltgjerde  Østlendingen
Varsler evaluering av gjerdet  Østlendingen
Klager på avslag om ulvefelling i Osdalen  Østlendingen
Fleire sauer drepne  Firda
Skaut då jerven dukka opp  Firda
Norsk rovdyrsenter: Prosjektleiar tilsett  Radio Hallingdal
«Utdannet» som rovdyrguider   Namdalsavisa
Brytebjørn slo ned og drepte 24-åring   Dagbladet
Bjørnejakt rundt Oppdal  Ukeavisa OPP
Klart for bjørnejakt i Sverige  Nationen
Vargen kan vara en stor hund  Vestmanlands Läns Tidnings
Björnjakten kritiseras   Västerbottens Kuriren
Fyra vargvalpar födda  Arbetarbladet
Utredning klargör var vargar kan placeras ut   SR Ekot
Björnjakt träning för jägare   SR Värmland
Gott om björn i Dalarna  Nya Wärmlands-Tidningen
Fyra björnar har skjutits  Dala-Demokraten
Många bommar björn - jägarkåren utbildas  SVT
Lambs likely killed by wolves in Brandenburg  The Local [de]
20 august 2010
Bjørn skutt på Finnskogen  Østlendingen
- Steinen ligger på innsiden  Østlendingen
Bjørnefelling likevel  Østlendingen
Tamme bjørner voktet marihuana-plantasje  VG
Jente (3) angrepet av bjørn   Adresseavisen
Första steget mot ny varganläggning  Skånska Dagbladet
Nu börjar björnjakten  Dala-Demokraten
Vill ändra rovdjurspolitiken   Värmlands Folkblad
Varg synlig i kohage - ansöker om skyddsjakt   Värmlands Folkblad
Rekordmånga björnar jagas  Expressen
Årets björnjakt närmar sig   SR Dalanytt
Björnjakten  Svenska Jägäreforbundet
Skjut björnen på förbundets hemsida  Svensk Jakt
Tio tips för björnjakten  Svensk Jakt
Kan man jaga björn i viltvårdsområden?  Svensk Jakt
Blir det djurparksvargar som sätts ut? Krav på karantän hotar flytt av varg  Jakt & Jägare
19 august 2010
Så bjørn i Inndalen  Verdalingen
Fant ferskt sauekadaver på multetur   Adresseavisen
Nye kadaverfunn gir fellingstillatelse   Arbeidets Rett
Fellingstillatelsen utvidet til fredag   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Følger gaupe på GPS  Drammens Tidende
Her er det rekordstore valpekullet til Kynna-paret  NRK Hedmark og Oppland
Øver på å skyte bjørn  NRK Troms og Finnmark
Bjørnejakta i Grue fortsetter   Glåmdalen
- Rovdyr hopper inn  Østlendingen
- Nei til rovviltgjerder  Østlendingen
Ovilja mot björnjakt trots allt större stam  Dagbladet Sundsvall
Birgitta Lilja mötte björn: "Jag vände och sprang"  Dagbladet Sundsvall
Sameby betalar för skjutna björnar  Folkbladet
Bönder i Lillhärdal lägger ner   Tidningen Härjedalen
S säger nej till inplantering av varg  Dala-Demokraten
Björnstammens topp snart nådd?   Dagens Nyheter
Han är redo för björnjakten  Gefle Dagblad
Länsstyrelsen på jakt efter björnspillning   Piteå-Tidningen
Orädd varg i Åmot jagar katter  Jakt & Jägare
Karantänskrav kan försvåra import av varg  Svensk Jakt
Wolves in Switzerland  Planteski
18 august 2010
Sauebønder krever åpen varg-webb i beitesesongen  Nationen
- Må evalueres raskt  Nationen
Galven-tispa søkk borte  Nationen
Bedre sikring mot rovdyr  Arbeiderpartiet
- Rovdyrgjerder ikke løsningen for beireretten   Norges Bondelag
Slik sikrer du bikuber mot bjørn  Norsk Landbruk
Fellingstillatelsen utvidet til fredag  Østlendingen
Fem meter fra bjørnen   Trønderavisa
Rovdyr skal enkelt kunne felles innenfor rovdyrsikker hegn   Byavisen
Enkle grep kan sikre bikubene bedre mot bjørn  FM Hedmark
Gaupe tok 11 sau på tre uker   Varden
Elg drept og spist av ulveflokk  Romerikes Blad
- Bruker hunder som ulveåte  NRK Østfold
- Rovdyrsikre gjerder må evalueres  Østlendingen
Galven-ulven sporløst borte  VG
Fra ord til handling   Namdalsavisa
Fikk pålegg om å hente sauene   Namdalsavisa
Lodjur lider av dålig inventering   SR Värmland
Varning för falska vargskyltar   SR Västmanland
Vargar tog nötkreatur i Sörsjön  Dalarnas Tidningar
Dalabänken svarar på jaktfrågor  Dalarnas Tidningar
Fler björnar får skjutas i år  Dala-Demokraten
Press: Björnstammen ökar - jaktstart lördag!  Svenska Jägäreforbundet
Fish and Game fights judge's wolf ruling: Agency says it doesn't want to pay for poaching enforcement  Magic Valley
Explaining a bear attack is never easy  Alaska Dispatch
17 august 2010
Har sett bjørnen innenfor gjerdet  Østlendingen
Får felle ulv etter sauetap i Løten  Østlendingen
Avslag på fellingsløyve  FM Sogn og Fjordane
Får ikkje fella ørn  Sogn Avis
NJFF ber om lisensfelling av ulv  NJFF
Forsker på gaupe  Oppland Arbeiderblad
Møte i rovviltnemnda 1. september  FM Rogaland
Skuffet over å ikke få fellingstillatelse  Nationen
Krever krisetelefon  Nationen
Ingen rovdyr felt på Grue Finnskog  Østlendingen
- Må ta en ny «gjerderunde»  Østlendingen
Fant bjørneskit ved Holt  Avisen Nye Troms
"Pekka" og "Liisa", fikk "Ola" og "Knut". På Geiteryggen ble de omdøpt til "Bamse" og "Tasselass"  PåNeset
Hem till gården  Dalarnas Tidningar
Vargdödat får utanför kommunhuset  Dalarnas Tidningar
Sjeldrup ger upp fäbodbruket  Dalarnas Tidningar
Missnöjd med rovdjurspolitiken   SR Dalanyttd
Tolv nya lodjur i länet   SR Värmland
Jakthundägare kräver åtgärder mot varg   Västerbottens Kuriren
På lördag inleds årets björnjakt  Hela Hälsingland
Slutet för fäbod sedan 1500-talet  Jakt & Jägare
Orsabor har fått nog av vargproblem: Vargdödat får visas upp i protest  Jakt & Jägare
Vargwebben öppnar i september  Svensk Jakt
Rådjuren hett byte för vargen   Norrtelje Tidning
Orädda björnar bjöd turister på häftig naturupplevelse  Länstidningen
Linnea mötte en björn i Sävast   Nordbottens Kuriren
Vegetarian diet blamed for bear's poor condition: Grizzly in fatal mauling was stressed, had parasites   Billings Gazette
16 august 2010
Statusrapport fra SCANDLYNX Østafjells  Scandlynx
Reddet fra bamsen  Gudbrandsdølen Dagningen
Rovdyrmassakre innenfor "rovdyr-sikkert" gjerde   Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Rovdyr berserk bak rovdyrsikre gjerder   Norges Bondelag
- Elg jaget av ulv, kjørt i hjel på rv. 25  Østlendingen
Avlstikkene borte  Østlendingen
- Ulven skader landskapet   Agderposten
Tror ikke ulv er skadeskutt   Agderposten
«Jarhead» er satt fri  ABC nyheter
Fikk ikke fellingstillatelse   Arbeidets Rett
Älghund dödad av varg   Trollhättans Tidning
Björnarna långsamt fler   Västerbottens Kuriren
Björnjakt med åtel lockar många   Västerbottens Kuriren
Rutinerad jägare om björnjakten  Dagbladet Sundsvall
Björn klarade sig utan skador  Länstidningen
Varg slog till igen vid Kruppa  Jakt & Jägare
Ny vargatack i Kruppa  Dalarnas Tidningar
Björnar i Hissmofors  Östersunds-Posten
Bear slaughterers in Iran arrested  Press TV
Bulgaria Forms 'Rapid Reaction Force' to Crack Down on Killer Bears  Novinite
14 august 2010
Ulven kan være skadeskutt  Fædrelandsvennen
Ingen lisensjakt på ulv i Østfold  NRK Østfold
Rovdyr herjer i rovdyrsikker sone  NRK Hedmark og Oppland
Sauer, geiter og rå natur  Sagat
Frykter gaupe på Målsneshalvøya  Avisen Nye Troms
Landshövdingen: Dalarna får troligen minska avskjutningen av björn  Dala-Demokraten
Dalacentern kräver stopp på 210 vargar  Dala-Demokraten
Bulgarians Get Tips on How to Profit from Brown Bears  Novinite
Idaho officials to cull up to 80 wolves  The Spokesman-Review
13 august 2010
Får fella jerv  Sogn Avis
Skadefellingsløyve på jerv i Vassdalen i Jostedalen  FM Sogn og Fjordane
Nå jaktast det på bjørn og jerv  Gudbrandsdølen Dagningen
Folkemøte om ulv   Agderposten
- Vi redder det vi kan redde   Glåmdalen
Krever bjørnejakt i Alvdal vestfjell   Arbeidets Rett
Trolig to ulver på ferde  NRK Sørlandet
Frykter lavere terskel for illegal felling av ulv  NRK Hedmark og Oppland
Krever bjørn død  Østlendingen
Et rop om hjelp  Østlendingen
Fant søye drept  Oppland Arbeiderblad
Slagbjørn kan puste lettet ut  Helgeland Arbeiderblad
Fäbodbrukare i Sörsjön oroad för framtiden: Varg dödade highland cattle?  Jakt & Jägare
Hövdingar nöjda med inflytandet i VFD  Jakt & Jägare
Närgången björn skjuten  Dalarnas Tidningar
Hallå där landshövding Eva Eriksson   Värmlands Folkblad
Hem   Värmlands Folkblad
Electrified idea - Good fences make good bears   Redoubt Reporter
Another bear attack reported near Smolyan   Sofia Echo
12 august 2010
Venter på valpene  Rakkestad Avis
Gaupe i kikkertsiktet   Eidsvoll Ullensaker Blad
Jakter bjørn og gaupe   Glåmdalen
Skadefellingstillatelse forlenget i Midtre Gauldal  FM Sør-Trøndelag
Innkalling til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland onsdag 18. august  FM Oppland
Bjørnen i Midtre Gauldal en gammel kjenning  FM Sør-Trøndelag
Skadefelling av bjørn i Neiden  FM Finnmark
Utvidelse av fellingstillatelsen for ulv  FM Aust-Agder
Värdefull ryssvarg kan stoppa jakt   SR Värmland
Heta känslor på vargdebatt  Västmanlands Nyheter
Viltförvaltningsdelegationerna är ryggraden i rovdjurspolitiken  Dalarnas Tidningar
Biodlarna skeptisk till björn  Dalarnas Tidningar
Björnjakten kan öka i Hälsingland  Hela Hälsingland
Svagare rovskyddstängsel väntar  Hela Hälsingland
Efter fjolårets svidande jaktkritik gör sig jägarna redo för björnmöte  Länstidningen
Bönder i Lillhärdal lägger ner  Länstidningen
Lodjur kan få jagas i framtiden  Finnveden
Ansöker om skyddsjakt på närgången björn   Tidningen Härjedalen
Begär ersättning för örnattack  Hela Gotland
Rialavargar blir kvar   Norrtelje Tidning
Lagändringar i vargpolitiken dröjer   Norrtelje Tidning
Björnjägare laddades upp  Östersunds-Posten
"Vildsvin" vid kuporna var björn  Dalarnas Tidningar
Lars filmade björn med sin åtelkamera  Sundsvalls Tidning
Sörmland tveksam plats för utplacerade vargar   Katrineholms Kuriren
11 august 2010
- Vi brukte en del skudd  NRK Troms og Finnmark
Enda en sau drept av ulv i Åseral  Fædrelandsvennen
Gått bra så langt  Rakkestad Avis
HA i ulvens rike  Halden Arbeiderblad