Faktaramme:
Maktutredningen: "Miljøvern uten grenser?"

Myndighetene får stadig større innflytelse på miljøorganisasjonene, som samtidig opplever en dramatisk medlemsflukt. De ti siste årene har kjernen i miljøbevegelsen mistet rundt 40 prosent av medlemmene sine. Dette kommer fram i den nye rapporten fra Maktutredningen; "Miljøvern uten grenser?" - som Nationen presenterte 27. januar.

Av 30,5 millioner kroner utdelt over statsbudsjettet i driftstilskudd til frivillige miljøvernorganisasjoner i fjor gikk ikke mer enn en fjerdedel til organisasjoner som driver med klassisk naturvern og miljøvern. Halvparten av midlene gikk til organisasjoner innenfor kulturminnevern, friluftsliv, nærmiljø og fagbiologi, mens den resterende fjerdedelen gikk til Miljøheimevernet. En organisasjon som forskerne bak den nye miljøvernrapporten hevder nærmest er opprettet av Miljøverndepartementet.

Mange av de tradisjonelle miljøorganisasjonene bruker nå store ressurser på å snu trenden - og på ny få vekst i antallet medlemmer og givere.