Sparbu og Stod
30 juni 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

30 juni 2005


- Har skapt større åpenhet

- Nettstedet til FNR er en vaktbikkje i rovdyrspørsmål, og har helt klart skapt større åpenhent når det gjelder informasjon om rovdyr i Norge, mener nyvalgt leder for roviltnemnda i Oppland, Erik Winther.

Lars Kristian Steen

RINGEBU: Han mener det har stor verdi at nettsiden www.rovdyr.org, i tillegg til daglig oppdaterting av alle relevante nyheter om rovdyrpolitikk, forskning og forvaltning i Norge og Sverige, også har med rovdyrnyheter fra resten av verden. - I forbindelse med utviklingen av den nye norske rovdyrforvaltningen, med opprettelse av regionale rovviltnemnder i 8 norske regioner, er også Folkeaksjonens nettside sentral. I forvaltningens kursing og opplæring av fylkespolitikerne som sitter i rovviltnemndene og fylkesmannsavdelingen, som skal være sekretariat, anbefales alle, som vil holde seg godt oppdatert, om å følge nøye med på www.rovdyr.org, opplyser Winther. - Nettsiden i Steinkjer har en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre den nye rovdyrforvaltningen som Stortinget vedtok i mai 2004. For oss som bor i distriktene gir den også en unik mulighet til å følge med hva som skjer av rovdyrkonflikter over hele landet.
Om sommeren er jeg innom siden daglig, forteller John Helge Steinnes i Troms, mangeårig leder av jervnemnda for Nord-Trømdelag og Nord-Norge.
Også seksjonssjef Terje Bø i DN bruker nettstedet i Steinkjer regelmessig. - Spesielt er det interessant å få med seg hva som skjer i nabolandene våre. De fyller en funksjon som ikke finnes på andre norske nettsteder, mener Bø.
Seniorrådgiver Øyvind Holm i Miljøverndepartementet ( MD) opplyser at pengene FNRs nettsted nå har fått er bevilget innfenfor posten forebyggende og konfliktdempende tiltak. Også han bruker rovdyrsidene.

Redaktør Åsmund Ystad innrømmer at det på få år har skjedd svært mye når det gjelder rovdyrinformasjon: - Da vi startet opp kunne vi oppleve at framtredende byråkrater i MD sto fram i media og proklamerte at MD ville ta kontakt med NRK Barne-TV for å få dem til å bruke rovdyrvennlig barnelitteratur i sine sendinger. Videre at MD gav 750.000 kroner i støtte til WWF Norge for å montere en plakatutstilling som viste at rovdyrene var uproblematiske. MD finansierte også flere NRK-produksjoner om rovdyr som i beste sendetid konsekvent viste publikum uskyldige og snille rovdyr satt opp i mot bakstreverske og tvilsomme bygdefolk. I dag ville dette vært utenkelig, mener Ystad. En annen interessant observasjon underveis har vært å følge med på miljøorganisasjonenes rovdyrinformasjon. - Jeg har i løpet av fem år knapt sett et eneste eksempel på at miljøorganisasjonene har formidlet stoff som nyanserer deres eget syn. De presenterer konsekvent sitt ensidige budskap. Og det på tross av at de i perioden har mottatt 10-talls millioner fra MD for å bidra til en kunnskapsorientert miljøforvaltning, sier Ystad. Rovdyrredaktørene i Steinkjer er ellers fornøyd med den generelle utviklingen når det gjelder økende åpenhet og vilje til kommunikasjon som etterhvert preger både forvaltingen og forskningen. - De aller fleste aktørene har tydeligvis erkjent og tatt konsekvensen av at åpenhet om og effektiv formidling av kunnskap er viktig for å få til en positiv utvikling. Fortsatt finnes det nok aktører som henger igjen i gammeltida, men de vil falle av etter hvert dersom de ikke tilpasser seg tidens krav, mener Ystad.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org