Sparbu og Stod
29 Mars 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

29 Mars 2004

Landskapskonvensjonen er ikke behandlet i Stortinget

Den nye Europeiske Landskapskonvensjonen, som trådte i kraft denne måneden, har ikke vært behandlet i Stortinget. Avdelingsdirektør for kulturminner i Miljøverndepartementet, Einar Holtane, opplyser til Nationen at det er Utenriksdepartementet som har hatt ansvaret for selve godkjenningsprosedyrene rundt den nye konvensjonen. - Det ligger ikke noen økonomiske forpliktelser i landskapskonvensjonen. Videre forutsetter den nye konvensjonen heller ingen endring av norsk regelverk. Derfor har det ikke vært nødvendig å behandle den nye konvensjonen om hverdagslandskapet i Stortinget, framholder Holtane.

Han opplyser videre at dette også er årsaken til at det ikke har vært noen omfattende formell høringsrunde før landskapskonvensjonen ble ratifisert. - Vi har hatt kontakt med Landbruksdepartementet og Kommunenes Sentralforbund i denne saka. Konvensjonen etablerer ingen nye forpliktelser for enkeltpersoner. Det er mer snakk om en rammekonvensjon med forpliktelser på myndighetsnivå. Landskapskonvensjonen gir imidlertid mer muligheter for den enkelte, fordi den forutsetter større grad av involvering og medvirkning i landskapssaker, påpeker avdelingsdirektør Einar Holtane.

Lars Kristian Steen

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org