Sparbu og Stod
29 Mars 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

29 Mars 2004

Sterke reaksjoner på europeisk landskapskonvensjon:
Brende beskyldes for dobbeltmoral

- Det er toppen av dobbeltmoral når Børge Brende lovpriser den nye landskapskonvensjonen, som skal verne folks omgivelser der de bor, samtidig som han ødelegger det samme kulturlandskapet med Bernkonvensjonen og rovdyrmeldinga.


Lars Kristian Steen

Sigurd Avdem, lesjagardbruker og leder i Bondelagets rovdyrutvalg, er svært provosert over miljøvernministerens nye initiativ og argumenter for å ta vare på folks hverdagsomgivelser. I går presenterte Nationen Den Europeiske Landskapskonvensjonen, som trer i kraft i disse dager. Her lover Børge Brende å verne folks hverdagslandskap med vett og forstand. - Vi vil øke bevisstheten om landskapets betydning for folks identitet og livskvalitet og som ressurs for verdiskapning og arbeidsplasser, sier Brende.

- Tenk om Brede kunne brukt samme vett og forstand også i forhold til rovdyrmeldinga og Bernkonvensjonen, sier Avdem. Han mener at den nye landskapskonvensjonen, som skal verne om folks hverdag, er i sterk kontrast til regjeringas rovdyrmelding som han hevder vil gripe drastisk inn i nettopp folks nærmiljø og hverdagslandskap. - Det vil i mange regioner bli store endringer fordi folk ikke tør å bruke nærmiljøet sitt på grunn av økende rovdyrstammer, og landskapet vil mange steder gro igjen fordi beitebruken opphører, påpeker saue- og storfebonden øverst i Gudbrandsdalen.

To tunger

- Brende snakker her med to tunger. Han verner den ene dagen og gjør samtidig det stikk motsatte, mener Sylvia Brustad (Ap). - Vi vil ha en distriktspolitikk som gjør at folk kan leve og bo i hele landet. Derfor er AP imot en snever ulvesone - som helt klart vil ødelegge deler av kulturlandskapet i fylkene Hedmark. Østfold og Akershus. Det beste nå vil være at Brende snur når det gjelder rovdyrmeldinga. Da blir det konsekvens i politikken hans, mener Brustad som er fra Hedmark og sitter i Stortingets miljøkomite.

Ordfører i Rendalen, Erling Myhre (Sp) viser også til at folk i urbane strøk er svært avhengig av det levende kulturlandskapet på bygdene. - Det blir derfor ganske meningsløst når Miljøverndepartementet viser til undersøkelser om hvor mye kulturlandskapet betyr for nordmenns trivsel, verdiskapning og arbeidsplasser, samtidig som Brende bidrar til å ødelegge mange av disse verdiene med rovdyrmeldinga, mener Myhre.

Avviser samarbeid

- Vern av kulturlandskapet har vi vært opptatt av hele tiden her i Rendalen. Men dessverre har vi ingenting vi skulle ha sagt lenger, takket være nettopp Brendes miljøpolitikk. Her blir stadig flere naturperler borte i busk og kratt, framholder Myhre, som også er leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Børge Brendes invitasjon til samarbeid om den nye landskapskonvensjonen tror Avdem og Myhre blir vanskelig å få til. - Både i forhold til rovdyrpolitikken, råkjøret med nasjonalparker og utmarksforvaltning ellers, er miljøvernministeren såpass på kollisjonskurs med store deler av bygdenorge at for mange er miljøvern i ferd med å bli et skjellsord, hevder Avdem.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org