Sparbu og Stod
28 Oktober 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

28 Oktober 2004

Etter NRK Brennpunkts ulveprogram:
Økokrim heleri-sikter Toverud

NRK Brennpunkt presenterte i vår to ulvevevsprøver formidlet av Lars Toverud. Analysene viste at de stammet fra ulv som skulle være skutt ulovlig. Nå er den kjente ulvemostanderen siktet for heleri.


Lars Kristian Steen

- Lars Toverud har nå status som siktet for heleri etter flere beslag som er gjort i saken, opplyser Økokrims førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland til Nationen. - På grunn av etterforskningen vil jeg imidlertid ikke si noe mer om hvilke gjenstander det er snakk om eller hvor beslagene er gjort, legger han til. Strafferammen for grovt heleri er seks år.

Etter at NRK Brennpunkt i to programmer satte søkelys på ulovlig ulvejakt i Norge, og hevdet et stort antall ville ulver var drept illegalt i Norge og Sverige, ble Lars Toverud anmeldt av to naturvernorganisasjoner på grunn av vevsprøvene som ble presentert i programmene.

Samtidig fikk Økokrim kraftig kritikk fordi det ikke ble startet etterforskning av personer og forhold knyttet til illegal rovdyrjakt - som kom fram i Brennpunkts søkelys på ulvejakt i Skandinavia.

 

- Ingen ransakelser

Lars Toveruds advokat, Arne Gunnar Aas, opplyser til Nationen at politiet ikke har gjort noen ransakelser mot Toverud: - Begrunnelsen for at han nå har status som siktet, er kun beslag som er gjort i saken.

- Hvilke beslag er det her snakk om? - Ikke noe mer enn det som kom fram i tv-programmene i vår; altså vevsprøvene fra noen ulver. Utover det er det ikke beslag av noen betyding såvidt jeg kan bedømme, sier Aas. Han opplyser at det nå er opp til Økokrim hvilken etterforskning de vil igangsette. - Foreløpig har Toverud ikke forklart seg, og påtalemyndighetene må snart vurdere om de har nok bevis til å ta ut en tiltale i det hele tatt, sier Aas.

- Det er nå over et halvt år siden NRK-Brennpunkt presenterte Toveruds ulvevevsprøver? - Det har ikke skjedd å mye i denne saken, nei. Straffesaker tar jo vanligvis noe tid, men en bør vel forvente at Økokrim snart begynner å trekke noen konklusjoner, sier advokat Arne Gunnar Aas.

 

- Har mange ulveprøver

- Hvorfor blir ikke også NRK Brennpunkt siktet for heleri? De besitter jo, på samme måte som meg, ulvevevsprøver. Blant annet en hodeskalle som viser seg å stamme fra ulovlig skutt ulv, hevder Lars Toverud i en kommentar. - Brennpunkt sier de driver research. Det samme gjør jeg, legger han til. Den kjente ulvemotstanderen viser til at han er interessert i å få gentestet ulike ulvevesprøver, i forbindelse med at han skriver på en ny bok, der hovedsaken er om det er hybrider eller genuine ulver som stadig dukker opp i grensestrøkene, og hvor disse kommer fra. - Jeg har fått ulveprøver fra mange hold; både fra forskere i Skandulv, journalister som er kommet over påkjørte ulver og ellers fra funn som er gjort flere steder, sier Lars Toverud.

- Jeg driver undersøkelser på noe som er faunakriminalitet etter norsk lov, nemlig utsetting av ulv/hybrider, noe som burde være Økokrims oppgave. I stedet bruker de store ressurser på å prøve å stoppe meg. Hvorfor er det så viktig å hindre at sannheten om de norske ulvene kommer frem, spør Lars Toverud.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org