Sparbu og Stod
21 August 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

21 August 2004

Hareide skeptisk til PAN

Miljøvernministeren vil ikke akseptere at fredning av urørt natur prioriteres foran hensynet til lokalbefolkningen.


Sigurd Smidesang Rønningen

- Miljøverndepartementet er skeptisk til PAN-parkkonseptet, slår statssekretær Øyvind Håbrekke (KrF) fast.

På vegne av en syk miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) kommenterer han spekulasjonene om opprettelsen av PAN-parker på norsk jord.

- Nasjonalparker er riktignok opprettet for å ta vare på verneverdier, men de skal samtidig være tilgjengelig for folk og ta hensyn til lokalbefolkningens behov, understreker Håbrekke.

Dermed er det uaktuelt for miljøvernministeren å ta noe initiativ til opprettelse av PAN-parker i Norge.

- Det måtte i såfall være etter et sterkt ønske fra et samlet lokalsamfunn, noe som virker lite sannsynlig i dag, sier Håbrekke.

Miljøvernministeren håper nå at lokalbefolkningen i Ljørdalen og andre potensielle verneområder klarer å skille mellom PAN-parker og nasjonalparker.

- Et av kronargumentene for høsting i nasjonalparker er nettopp ønsket om å ivareta oppslutning om verneområdene. Denne praksisen har Miljøverndepartementet ingen planer om å endre, slår Håbrekke fast.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org