Sparbu og Stod
20 oktober 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

20 oktober 2005

Forfølger ulverapport fra naturfotograf:
Mange klager på rovdyrforskere

- Vi får stadig flere klager på merking av ville dyr, sier biolog Anton Krag som er Dyrevernalliansens representant i Forsøksdyrutvalget (FDU). Han vil ha kontrollører som kan følge rovdyrforskerne i felten.

Lars Kristian Steen - lars.steen@nationen.no

Forsøksdyrutvalget vedtok på møtet tirsdag å be om mer informasjon fra Veterinærinstituttet rundt obduksjonen av hannulven "Einstein". I går presenterte Nationen en rapport fra den kjente naturfotografen Bjørn Brendbakken som dokumenterer at "Einstein" hadde stygge sår og hull i skinnet, trolig etter halsbåndet som radiosenderen er festet til. I Skandulvs egen rapport står det også at de tok av øremerket på "Einstein" fordi det var betennelse i øret.

- En obduksjonsrapport skal jo ta for seg alt som er unormalt ved dyret. Derfor er det merkverdig at verken nakkeskadene eller betennelsen i øret etter merkingene er inkludert i rapporten fra Veterinærinstituttet, framholder Krag.

- Skader NINA

- Jeg synes NINA har hatt en svært avvikende holdning til FDUs forsøk på å få klarhet i denne saken. Deres manglende åpenheten og selvkritikk skader deres troverdighet, legger han til. Kragh opplyser at Dyrevernalliansen nå vil drøfte hvordan saken rundt Brendbakkens ulveavsløringer kan forfølges videre, både i FDU og på annet vis.

- Jeg blir stadig forbauset over viltforskere som bagatelliserer birvirkningene av merkeforsøk. Ulike forsøk kan påføre dyrene fysiske skader og adferdsendringer som innebærer både dyrevernmessige og vitenskapelige konsekvenser, påpeker biologen. I går viste også NRKs "Ut i naturen" forskere som jager bjørn og ulv med helikopter i opptil tre timer, og jerv som dør etter inngrep gjort av rovdyrforskere.

Krag har dyrevernmessige betenkeligheter til både jaging, innfanging og merking. - Alle disse aktivitetene er utvilsomt en stor påkjenning for ville dyr. Men jeg har også vitenskapelige innvendinger til kunnskap basert på merkeforsøk der man ikke kan utelukke at selve inngrepet har påvirket resultatene, påpeker Krag.

Til Rådet for dyreetikk

For at forsøk på ville dyr ikke skal miste sin troverdighet mener han viltforskere er nødt til å ta disse problemene på alvor. - Under dyreforsøk i laboratorier har vi egne kontrollører som fortløpende har oversikt over hva som foregår. Ute i felten er det også behov for slik kontroll, sier Krag.

Han påpeker videre at også Direktoratet for naturforvaltning (DN), som landets største oppdragsgiver for merkeforsøk, kunne gjort langt mer for å belyse og forebygge lidelsene som ville dyr blir utsatt for i forskningens og forvaltningens navn. - Det er forsvinnende få forskningsmidler som er satt av til å undersøke hvordan merkingsforsøk påvirker dyrenes velferd og naturlig adferd. Her må det settes inn mye større ressurser i årene som kommer, slår Anton Krag fast.

Også Rådet for dyreetikk, som er oppnevnt av Landbruksdepartementet, har Brendbakkens ulverapport til behandling. - Vi har tatt opp lignende saker før, og samler nå informasjon rundt dokumentasjonen Brendbakken har presentert, opplyser sekretær for rådet, Cecilie Mejdell.

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org