Sparbu og Stod
22 April 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

22 April 2004


- PAN-parker er WWFs verktøy

Tilliten til at PAN-stiftelsen ivaretar lokale interesser er minimal.


Sigurd Smidesang Rønningen

Mens PAN Park ser grønne muligheter i Norge, ser leder Åsmund Ystad i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk rødt.
- Det demokratiske underskuddet i PAN Parks forvaltningsmodell er katastrofalt. Hele tankegangen viser at systemet er sterkt preget av å være WWFs hjertebarn, hevder han.

 

Overtar lokal forvaltning

WWFs leder Rasmus Hansson blånektet tidligere i uken for at organisasjonen hadde arbeidet aktivt for opprettelsen av PAN-parker på norsk jord. Uttalelsene beroliger ikke Ystad.

- Sannheten er at WWF gjennom PAN Park har laget seg et smart verktøy for å overta lokal forvaltning. Lokalsamfunnet forespeiles gode inntekter mot at de legger seg paddeflat for osteklokkeforvaltningen som WWF kjemper for, hevder Ystad.

Han stiller spørsmålstegn ved at "lokal medvirkning" plutselig har blitt et mål for verneinteressene, som har uttrykt en dyp mistro til nettopp lokalmiljøet i alle andre sammenhenger.

Dovre-ordfører Erland Løkken har ingen problemer med å forstå innvendingen.
- WWF har lenge tatt til orde for avfolking av bygdene. Når mistroen til PAN-park stikker så dypt, er det nettopp fordi de tette båndene til WWF er uakseptable for mange, bekrefter han.

 

Ber WWF endre kur

Som leder av Dovrefjellrådet er Løkken fortsatt positiv til mulighetene for PAN-sertifisering av den nye gigantparken Dovrefjell-Sunndalsfjella. Håpet er at samarbeidet vil skape økt turisme og lokal næringsutvikling.

- Spørsmålet er imidlertid lagt på is. Skepsisen til hva sertifiseringen vil bety for lokal bruk av nasjonalparken gjorde at prosjektet strandet, forklarer Løkken.

På bakgrunn av PAN Parks topprangering av norske nasjonalparker oppfordrer Ystad WWF til å endre egen politikk. I første omgang har organisasjonen et forklaringsproblem.

- Så lenge WWF henger seg opp i skrekkeksempler og maler dem utover med bred pensel vil omverdenen aldri kunne lære av foregangslandet Norge. Dersom WWF virkelig var interessert i miljøvern, burde de i stedet legge alle krefter inn på å forklare sine venner i EU at den norske beitekulturen er genial. Områdene utlendinger opplever som urørt villmark er nemlig velholdt utmark, slår Ystad fast.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org