Sparbu og Stod
20 August 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

20 August 2004

Norge på PAN-parks drømmeliste

Miljø l 14 norske verneområder er blinket ut som potensielle PAN-parker. Ifølge initiativtakerne er bare Russland bedre egnet til å ta vare på urørte naturområder.


Sigurd Smidesang Rønningen

- Norge har enorme muligheter for konservering av store naturområder, slår verneansvarlig Vladivoj Vancura i Pan Parks fast.

Stiftelsen har gjennomgått 2926 verneområder i 39 europeiske land med tanke på sertifisering av "villmarksjuveler" i PAN-systemet. Av de 135 nasjonalparkene som ble plukket ut til drømmelisten, ligger 11 i Norge. I tillegg kommer områder i Ljørdalen, på Svalbard og Varangerhalvøya. Bare Russland kan skilte med flere godbiter.

- Norge er inne i en svært spennende fase med opprettelsen av mange nye nasjonalparker. Jeg ser derfor ikke bort fra at tallet på potensielle områder vokser ytterligere i nærmeste framtid, sier Vancura.

 

Oaser av urørt villmark

Det vakte sterke reaksjoner da Nationen sist mandag omtalte Ljørdalen i Trysil, som ligger an til å bli Norges første PAN-park. Årsaken er totalforbudet mot all menneskelig høsting i et kjerneområde sentralt i parken. Ljørdalen blir likevel forsvinnende liten sammenlignende med de virkelig godbitene på PAN-parks liste.

- Målet er å lage enorme oaser av urørt villmark. I randsonene åpner vi imidlertid for tradisjonell beitedrift, som ivaretar kulturlandskapet og underholder turistene, understreker Vancura.

 

Utveksler dyrearter

I formålsparagrafen for PAN Park heter det at organisasjonen skal arbeide for å "gjeninnføre" dyrearter som har vært utryddet fra verneområdene. Middelet er såkalte "springbrett", totalfredede parker som letter spredningen av hjortedyr, fugl og rovdyr til tapte områder. Mange av de interessante norske nasjonalparkene ligger derfor opp mot svenskegrensen.

- Vi ser for oss en utveksling av arter som går begge veier over Kjølen. I Fulufjället er vi allerede kommet langt i tilretteleggingen for gjenetablering av en villreinstamme, sier Vancura.

 

Firer ikke på kravene

Stiftelsen PAN Park har for tiden "lagt litt press" på norske myndigheter for å få aksept for sertifiseringskravene også i Ljørdalen. Målet er å etablere en PAN-park til etterfølgelse andre steder i norsk utmark. Så spørs det hva beitenæringen i Jotunheimen, på Hardangervidda og i Børgefjell sier til at områdene deres er plukket ut som mål for etablering av europeisk økoturisme i urørt villmark.

- Vi tar tiden til hjelp. Over hele Europa slåss PAN Park for gjenetablering av villmarksperler i tidligere menneskeskapte landskapsformer, så situasjonen i Norge er ikke spesiell. Vi kommer derfor ikke til å fire på kravene, avslutter Vancura.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org