Sparbu og Stod
02 September 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

17 Januar 2004

- Løsaktige påstander om tyvjakt

Rovdyr € Skogeierorganisasjonene er kritiske til politiets store ressursbruk etter at de fikk tips om tyvjakt i Jesper Heibergs skog på Romerike og krever at NINA gjennomgår rutinene i forhold til informasjon og kontakt med grunneiere.


Lars Kristian Steen

- Vi stiller oss undrende til prioriteringen når politietaten kaster bort hundretusener på å følge opp løsaktige påstander om tyvjakt, sier næringspolitisk sjef i Norskog, Gaute Nøkleholm. I begynnelsen av uka var han, sammen med Jesper Heiberg, i møte med lensmannen i Nes der tema var helgens politiaksjoner i Heibergs skog. - Jeg var spesielt interessert i å få vite hvorfor gaupepeilere ble kjørt i en av politiets patruljebiler og at det under transporten ble forsert en låst bom, framholder Nøkleholm. I følge lensmannen, som selv ga ordre om aksjonen, og som rekvirerte politihelikopter, så var foranledningen at det ble rapportert om skudd fra området. Det var da mistanke om tyvjakt på fredet rovvilt, og en omfattende aksjon ble iverksatt.

- Det kan neppe være lett å forsvare bruk av to uniformerte biler samt et helikopter med bakgrunn i mistanke om at et skudd ble hørt i området, det er jo tross alt pågående jakt på flere viltarter også på denne tiden av året, framholder Lars Henrik Sundby, nestleder i Viken Skogeierforening og styremedlem i Norges Skogeierforbund. Han beklager også sterkt den fremferd Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser i forbindelse med det pågående gaupeprosjektet.

- Mye kan tyde på at NINA ikke har sett sitt ansvar i å lære opp sine fotfolk til nødvendig respekt for privat eiendomsrett og gjeldende lover og regler. Dette setter forskningen i et uheldig lys, og er med på å øke konfliktnivået mellom grunneiere og offentlig forvaltning som blant annet benytter NINA til utøvende forskning, sier Sundby.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org