Sparbu og Stod
02 September 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

14 Januar 2004

- WWF forgifter rovdyrdebatten med sine påstander

- Når Rasmus Hansson truer med å "legge ned" lokal rovdyrforvaltning bidrar han til å forgifte debatten med udokumenterbare påstander.


Lars Kristian Steen

Daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR), Åsmund Ystad, liker dårlig Rasmus Hanssons utspill i Nationen om at Verdens Naturfond (WWF) vil vurdere sin støtte til lokal rovdyrforvaltning dersom holdningene til tyvjakt og rovdyr generelt ikke endres i de ulike regionene som har bestander med store rovdyr idag. - I stedet for å bygge tillit for økt kommunikasjon med de som skal leve med rovdyrene, velger mange miljøorganisasjoner ensidig å henvende seg til den urbane majoritet i håp om støtte til total overkjøring av bygdenorge, hevder Ystad. Han viser videre til at Folkeaksjonen i 2003 har arrangert en rekke folkemøter med søkelys på kunnskap og kommunikasjon om rovdyrpolitikken.

Nekter å delta
- Rasmus Hansson har vært invitert til de fleste av møtene, pluss andre arrangement, der innledere har vært personer fra øverste hylle fra forvaltning og forskning, samt stortingspolitikere. Hansson har imidlertid konsekvent takket nei til å delta på disse møtene. WWF har klare og sterke meninger om befolkningen i bygdenorge, men de nekter å snakke med dem. Dette er utrolig feigt, mener Ystad, som imidlertid framholder at FNR vil fortsette å invitere Hansson til nye rovdyrmøter utover vinteren. - Folkeaksjonen tar kommunikasjon på alvor og ønsker å snakke med alle som er interessert, sier han.

Ystad viser til at det finnes ingen dokumentasjon som sier at ulovlig jakt på rovdyr er noe stort problem i Norge i dag. - Det som imidlertid er grundig dokumentert av en rekke fagfolk i forkant av Miljøverndepartementets arbeid med ny rovviltmelding, er at større lokal aksept for rovviltforvaltningen og mer lokal innflytelse er grunnleggende suksesskriterier for å kunne lykkes i å forvalte store rovdyr i Norge, sier Ystad.

Manglende respekt
- Rasmus Hansson ønsker ikke å delta positivt i denne prosessen uten at motstanderne i forkant gjør botsgang etter WWF sine ønsker. Dette er ikke dialog. Dette er forsøk på politisk utpressing, mener FNR-lederen.

Han framholder at miljøorganisasjonenes manglende respekt for innbyggerne og brukerne av utmarksarealene i Norge er i ferd med å bli en alvorlig problem for kvaliteten på norsk miljøvern. - WWF kan bidra til positivt til dette hvis de heretter begynner å snakke med folk i stedet for å spre gift, sier Åsmund Ystad i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org