Sparbu og Stod
13 Mars 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

13 Mars 2003

Svensk jakt på norske ulvejegere

De svenske organisasjonen Nordulv setter nå store ressurser inn på å få stanset all illegal jakt og drap av ulver i Norge. Det samme gjør Norges Miljøvernforbund. Begge satser blant annet på store dusører til dem som avslører krypskyttere.


Lars Kristian Steen

I ett opprop som i disse dager blir spredd i hele Skandinavia via internett og plakater slår Nordulv fast at særlig er det mange ulver med radiosendere som er sporløst forsvunnet i Norge de siste årene. - Både fra politi og forskerhold er det mistanke om at disse ulvene kan være drept ulovlig. Det vises også til at giftåte er funnet flere steder i Norge, og at denne åpenbart er lagt ut for å drepe ulver. Nordulv lover en dusør på flere titalls tusen kroner til den personen som kan gi opplysninger til politiet som fører til at den eller de som på skandinavisk territorium ulovlig har drept ulver, eller har forsøkt å drepe ulver med blant annet giftåte, blir dømt.

Sprengstoff og giftåte

Nordulv har også sendt ut en liste over ulver som er blitt borte på en mystisk måte i Norge de siste årene.

Det gjelder både ulver med radiosendere som plutselig er forsvunnet, giftåte som er funnet, hvalpekull som er blitt borte over natta, sprengladninger, ulver som er funnet døde med skuddsår, store blødninger, ødelagt tarmkanal eller rottegift i seg. Videre en ulvelabb på trappa til politiet i en Akershus-kommune, et ulvehode spikret opp på et busskur i Åmot i Østfold - og mange andre hendelser de siste årene.

En talsmann for Nordulv forklarer at initiativtakerne foreløpig vil være anonyme da de frykter trusler fra norsk hold. Nordulv er en ideell gruppe mennesker fra hele Skandinavia som mener av ulvestammen trenger mer beskyttelse enn den til nå har fått. Gjennom målretta aksjoner vil den nye organisasjonen sette søkelys på hvor truet de mener den skandinaviske ulvestammen i realiteten er. Nordulv oppfordrer nå alle som ferdes ute i naturen til å bli mer oppmerksomme på hva som hender i skogene rundt dem. De handler også om å vekke opinionen mot den omfattende illegale jakten av ulv som de hevder pågår - både i Norge og Sverige.

Nye radiosendere

- Vi ser med stigende uro på hvordan stadig flere ulver forsvinner uten noen naturlig forklaring. Dette gjelder først og fremst de viktige lederulvene. Mange av dem har sendere som normalt ikke skal slutte å sende om dyret dør av naturlige årsaker. De siste årene har mistenkelig mange sendere bare brått stoppet, uten at hverken sender eller ulvekropp er blitt funnet igjen, sier Nordulvs talsmann.

Leder i Fellesaksjonen for ulv i Norge (FFU), Ener Borg, opplyser at han kjenner en del av personene som står bak Nordulv, og at FFU støtter den nye aksjonen, selv om de ikke er direkte involvert. - Tyvjakt på norske ulver er blitt et stort problem, og mange har blant annet misbrukt senderne som er påmontert ulvene. Nå er imidlertid alle ulver, bortsett fra to, utstyrt med nye GPS-sendere, noe som gjør det umulig å spore dem opp for vanlige folk, sier Borg. Han opplyser at FFU nå planlegger en egen aksjon for å stoppe tyvjakt på ulver. - Norges Miljøforbund har allerede en slik aksjon på gang, opplyser Borg. På plakater som er hengt opp slås det fast:"For å stanse ulovlig drap på ulv og bjørn utlover vi en dusør på 60.000 kroner og full anonymitet, viss ønskelig, til de som melder fra slik at krypskyttere blir pågrepet og tiltalt".

Nordulvs hjemmeside

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org