Sparbu og Stod
02 September 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

02 September 2003

Raser over ulvemusikal

- Det nye ulve-evangeliet skal nå spres til hele verden, og særlig er folk i tidligere Sovjetunionen en viktig målgruppe. Her skytes tusenvis av ulv hver år, sier Arnt Orskaug i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.


Lars Kristian Steen

Lillehammer: Norske rovdyrmotstandere er irriterte på den nye storpolitiske øst-vest-alliasen for å redde ulven med kultur. - Virkemidlene blir stadig frekkere, og jeg synes det er et grovt overtramp å gå inn og gjøre om på innholdet i gamle eventyr og verdenskjente kunstverk og kulturperler fordi innholdet ikke harmonerer med synet til noen ekstreme rovdyrforkjempere med hovedbase i USA, sier Orskaug. - Utsetting av ulver er jo offisiell politikk i flere USA-stater, og nå blir det forsøkt å spre denne praksisen og holdningen til andre land og verdensdeler, med to av verdens fremste statsmenn i spissen, raser Orskaug, som er leder av Lillehammer lokallag av Folkeaksjonen ny Rovdyrpolitikk.


KULTURVANDALISME: Arnt Orskaug i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk raser over at ulvevenner nå skriver om eventyr og klassiske mesterverk for å endre folks holdninger til ulven. [FOTO: LARS KRISTIAN STEEN]

Han mener det er en skam at Mikhail Gorbatsjov, Bill Clinton og Sophia Loren sammen med The Russian National Orchestra skal lage en ulve-vennlig versjon av Prokofiev's musikalske eventyr Peter og ulven.

- Tvilsom bærekraft
- Slik håper de evangeliet om ulven skal nå alle land og folk. Bærekraften for land og folk i dette frelsesbudskapet kan en stille et stort spørsmålstegn ved, mener Orskaug. Han viser til at særlig er tidligere Sovjetunionen en stor og upløyd misjonsmark for ulvekirken. - Det største antall ulv på vår klode finner en nettopp i tidligere Sovjetunionen som har flere hundre tusen ulv. Her er gråbein langt fra noen truet art, og tusener av ulv felles hvert år. Dette liker ikke ulve-elskerene i Vesten. Men til alle tider, også i dag, har befolkningen på bygdene i tidligere Sovjetunionen vært tvunget til å beskatte ulven av hensyn til sitt husdyrhold og matviltet. Matviltet i skogene og fisken i elver og vann er en betydningsfull matressurs for folket på bygdene i tidligere Sovjetunionen, sier Orskaug.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org