NATIONEN 05-02-2001:

20 prosent av ulvestammen i Finland skutt

 

Finlands ulvestamme er nå på mellom 80 og 100 dyr. De siste ukene har rundt 20 prosent av de finske ulvene blitt skutt - under organisert jakt.

€ Lars Kristian Steen.

Mens "hele verden" aksjonerer mot en planlagt ulvejakt i Norge, har finnene fjernet 20 prosent av ulvestammen - uten store motaksjoner.

- Jakten er helt lovlig. En hel ulveflokk, på åtte dyr i et reinbeiteområde ved Hyrynsalmi, ble nylig ringet inn og fjernet med en gang, opplyser Erik Sten Nyholm, dr. phil. og dosent i økologi ved Åbo Universitet.

Nyholm forteller at årsaken til ulvejakten er at Finland ikke vil ha for mange ulver i reinbeiteområdene. Finland er delt i to. Nord for Oulu-Suomussalmi- grenselinje er, etter EU-direktivet, normal ulvejakt tillatt fra november og til april. Sør for denne grensen er ulven totalfredet, opplyser Nyholm.

- På reindriftområdet i nord har man tidligere denne jaktsesongen fjernet seks ulver, og i øvrige Finland har ulveforskere, med spesiell fjerningslisens, skutt ytterligere seks dyr. Disse ulvene hadde spesialisert seg på å ta jaktbikkjer. Således har Finland tatt ut minst 20 ulver denne sesongen, opplyser Nyholm.

- Hva er bestandsmålet for ulv i Finland?
- Offisielt ønskes det rundt 150 ulv, mens De Grønne vil ha 500. Det er tankeløst. I min forskningstid har vi hatt opptil 300 ulver i Finland - og da vart den ren katastrofe. Ulovlig fangst og rabies slo da ulvebestanden ned til litt under en tredjedel. Rundt 100 dyr er nok det ideelle for Finland, mener Nyholm.

- Samarbeider dere med russerene om forvaltning av ulv?
- Nei. Mellom Russland og Finland er det flere store gjerder. Blant annet et langt rovdyrgjerde på 1500 kilometer. Derfor er ikke innvandring av ulv fra Russland til Finland noe stort problem. I russiske Karelen har man imidlertid slått ned ulvestammen fra 800 til rundt 300. På samme måte er det i Baltikum, men der har ulvestammene nå begynt å vokse igjen. Der er ulvejakten mye friere.

- Har ulv i Finland noen gang angrepet mennesker?
- Ja, den har til og med drept et titalls barn og også fullvoksne personer. Siste angrep av ulv på mennesker i Finland skjedde i Sodankyla i 1995, opplyser Erik S. Nyholm.

Lars.steen@nationen.no