31 desember 2001

-Myndighetene har sviktet på Langedrag

 

- Myndighetenes kontrollfunksjon på Langedrag har sviktet totalt, hevder ulveeksperten Runar Næss, som også er faglig leder for Alphagruppen i Norge.


Lars Kristian Steen

Næss peker på at regelverket fra Landbruksdepartementet, som sier at enhver dyrepark skal ha et adekvat avlsprogram som skal hindre innavl og sykdommer som følge av dette.

Foruten å være faglig leder i Alpha-gruppen er Runar Næss medlem av: "American Zoo and Aquarium Assosiation". Dette er verdens største organisasjon for dyreparker og dyreparksansatte. - Jeg var nylig på et opphold i San Diego Zoo hvor jeg foruten å studere atferdsberikelse for dyr i fangenskap også holdt foredrag for dyrepasserene om sosialisering og hold av ulv, forteller han.

- Såvidt meg bekjent er det ikke påvist katarakt/entropion (blindhet) i andre dyreparker i Skandinavia enn på Langedrag på mange år, sier Næss. Han reagerer videre på at Langedrag fortsatte avl med far og datter i ulveflokken også i år, selv om Oslo Dyreklinikk og Veterinærhøgskolen i 2000 påviste blinde hvalper fra dette paret. Disse hvalpene ble imidlertid avvlivet like etter at defekten ble påvist, sier Næss. Arvedefekten blindhet hos disse ulvene har imidlertid vært påvist helt siden 1993, legger han til.

Næss mener det er svært viktig at dyreparker som driver med avl innhenter solid faglig ekspertise som følger opp avlsarbeidet, samtidig som myndighetene sørger for å kontrollere dette. I dette tilfellet er det Statens Dyrehelsetilsyn som har kontrollfunksjonen, sier Næss.

- Jeg kan ikke skjønne hvorfor de blinde ulvene på Langedrag har fått gå så lenge. Det ville vært naturlig å avlive dem med en gang de ble født, sier Ener Borg, leder i Fellesaksjonen for ulv. Han stiller også spørsmål ved hvorfor det ikke er sørget for å få inn ubeslektede friske ulver fra andre dyreparker, som kunne bøte på den oppståtte innavlsproblematikken på Langedrag

Veterinær og professor ved Veterinærhøgskolen John Arnemo hadde ansvaret for å få den ville ulven inn i innhegningen på Langedrag, og avlive de seks ulvene inne i parken. - Vi var har tatt blodprøver og gentester på alle ulvene, og øynene til de blinde ulvene vil vi også undersøke nærmere, sier Arnemo. Han er ikke sikker på hvor de seks ulvene som ble avlivet er blitt av. - Muligens går de til utstopping. De seks døde ulvene er Langedrags eiendom, sier Arnemo.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org