Sparbu og Stod
31 januar 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

31 Januar 2003

Vil granske støtten til miljøbevegelsen

Fremskrittspartiet ber nå om full gjennomgang av hele ordningen som ligger til grunn for statsstøtte til miljøorganisasjonene. - Det er ganske sjokkerende å konstatere at MD-støtten øker parallelt med at medlemstallene raser nedover, sier Øyvind Korsberg.


Lars Kristian Steen

Faktaramme - Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner

Maktutredningens nye miljørapport "Miljøvern uten grenser?", som Nationen presenterte mandag, har fått Fremskrittspartiets (Frp) miljøpolitiske talsmann til å kreve full gjennomgang av praksisen som ligger til grunn for Miljøverndepartementets (MD) tildeling av midler til de ulike miljøorganisasjonene. I 2001 delte MD ut 31,4 millioner kroner til miljøorganisasjonene. For 2003 er summen 35 millioner. Korsberg mener videre det er på høy tid å be om en egen Stortingsmelding som ser på kriteriene for å få tildelt offentlige midler.

Kritiske spørsmål

- Vi har flere ganger i forbindelse med budsjettbehandlingene og ellers stilt spørsmål rundt tilskuddene til miljøorganisasjonene og pekt på en rekke forhold som vi mener er svakheter og mangler ved dagens ordning. Vi har da fått til svar fra MD at man beregner støtten etter organisering og størrelse på organisasjonene. Nå man så leser at medlemstallene til miljøorganisasjonen har gått så kraftig ned - og samtidig har konstatert de siste årene at støtten i kroner de til de samme organisasjonene bare øker, er det ganske sjokkerende. Dette henger ikke på greip, og harmonerer langt fra med svarene vi har fått fra Miljøvernministeren, sier Korsberg. - Vi kommer nå til å gå nøye gjennom det som statsråden har sagt og gjort i denne saken, og vil også sende over et nytt brev til departementet for å få en oversikt og spesifisering av hvilke tildelingskriterier man benytter seg av, legger han til.

Flere bak kravet

Stortingsrepresentanten fra Troms opplyser at til nå har Frp stått alene bak kravet om en gjennomgang av statsstøtten til miljøorganisasjonen. - Den siste tiden har imidlertid også flere andre parti begynt å tenke i samme baner, sier han.

Korsberg peker videre på at han kjenner seg godt igjen i Maktutredningens beskrivelse av norske miljøorganisasjoners stadig tettere bånd til Staten. - Framover er det derfor svært viktig at det er klare og reelle tildelingskriterier. Ingen er tjent med at fordeling av offentlige midler baserer seg på bekjentskaper og til dels trynefaktor, mener Korsberg. Han opplyser videre at noen av naturvernorganisasjonene i stadig større grad driver lobbyvirksomhet overfor en del partier på Stortinget. - En del organisasjoner er flinke til å få flertall for sine saker. Samtidig er de veldig dyktige til å sikre seg plass som høringsinstans i komiteen - men andre ikke slipper like lett til, sier Øyvind Korsberg.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org