29 desember 2001

Langedrag anmeldt for dyremishandling

 

Langedrag Naturpark er anmeldt for dyremishandling ved innavl etter paragraf 5 i Dyrevernlova. Innavl har ført til at en god del ulver i naturparken er født blinde eller svaksynte.


Lars Kristian Steen

Like før jul ble seks ulver på Langedrag avlivet på grunn av synsdefekter. Dette skjedde samtidig som den ville ulvetispa i området slapp inn til de tamme ulvene. Tidligere er også flere ulvehvalper på Langedrag, som har vært nesten blinde, blitt avlivet.

Kjell Sletten, leder i Norges Bygdevernforenings lokallag i Gudbrandsdalen, opplyser til Nationen, at Norges Bygdevernforening sentralt nå har gått til anmeldelse av Langedrag Naturpark for innavl som har ført til misdannelser hos ulvene.

Lovbrudd
- Dette kan ikke etter mitt skjønn være i tråd med lover og forskrifter på dette området, sier Sletten. Han stiller også spørsmål ved kontrollfunksjonene, og hvorfor ikke veterinærene har grepet inn tidligere.

- Dersom en dyreeier setter igang med innavl - som fører til misdannelser på dyra - så får han ikke ha dyr lenger. Et annet spørsmål er hva som hadde skjedd med de seks synshemma ulvene på Langedrag dersom ikke den ville ulven hadde dukket opp, sier Sletten.

Han mener det ikke er riktig at Langedrag Naturbruk, som blir fremstilt som et privat mønsterbruk, skal få lov å praktisere sine egne regler uten at noen offentlig instans griper inn.

Mange reaksjoner
Leder i Norges Bygdevernforening, Bjørn Linskov, opplyser at anmeldelsen av Langedrag Naturpark nå er sendt lensmannen i Nore og Uvdal kommune - med kopi til Statens Dyrehelsetilsyn. - Vi har fått svært mange reaksjoner etter at forholdene med innavl av ulver med blindhet som følge ble kjent. Vi stiller oss også spørsmål ved det etiske, og hvorfor de seks ulvene som ble avlivet den 22 desember på Langedrag, ikke ble avlivet tidligere, dersom de hadde synssvikt, sier Linskov. Han mener at her burde både veterinærer og myndigheter ha grepet inn for lenge siden, og stoppet innavl av ulvene i fangenskap i Buskerud.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org