27 Januar 2003

Raser mot forskerrapporten

 

- Mange forskere har en pinlig trang oppfatning av miljøvern, sier generalsekretær i Norges Naturvernforbund og tidligere statssekretær Tore Killingland. Han karakteriserer deler av innholdet i den nye rapporten fra Maktutredningen som tull.


Lars Kristian Steen

Tore Killingland beklager sterkt det han mener er forskernes teoretisering i et vakuum i den nye rapporten "Miljøvern uten grenser?". - De burde heller spurt; hva er det som skiller miljøbevegelsen fra andre trender i samfunnet? Nedgangen i medlemstallet er tilsvarende i så vel politiske partier som i andre medlemsorganisasjoner, mener generalsekretæren. Killingland har tidligere jobbet mange år som embetsmann i Miljøverndepartementet. I den forrige Bondevik-regjeringa var han også politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet og statssekretær ved Statsministerens kontor.

- Ut av vakuumet

Killingland viser til at Norges Naturvernforbund (NNV) har en pen økning av medlemstallet i år, tilsvarende resten av Norden. - Hvor er forskernes tall fra? Det som ikke nevnes er at Miljøheimevernet på ti års eksistens har fått 100.000 deltagere. MMI-undersøkelser viser at færre er bekymret for miljøutviklingen i Norge, men flere ønsker å bidra med kildesortering og lignende. Har det da blitt færre miljøvernere, spør Killingland.

Han reagerer også sterkt på påstandene i den nye Maktutredningen om det nære samarbeidet mellom Staten og miljøorganisasjonene:

- Nevn ett tilfelle der det er blitt et nært samarbeide mellom miljøbevegelsen og Miljøverndepartementet , repliserer Killingland. - Dette er tull. Det er marginale endringer hos oss i forhold til statsstøtte. Tvert i mot har vårt totalbudsjett økt slik at vi prosentvis får mindre fra staten enn tidligere, sier Killingland. Han oppfordrer forskerene til å besøke miljøorganisasjonene: - Kom ut av vakuumet deres - så skal dere få se våre budsjetter, sier NNVs generalsekretær.

- Trang oppfatning

Han reagerer også sterkt på påstandene i rapporten om at ikke-radikale og lite aksjonerende organisasjoner får mye av den totale MD-potten mens sentrale organisasjoner i kjernen av miljøbevegelsen får tilsvarende lite: - Dette utsagnet viser at prosentregning må inn i Universitetets forberedende kurs igjen. Dette utsagnet er også helt riktig, men samtidig helt galt. Fordelingen er riktig, men når totalen har vokst, så har "kjernen" av miljøbevegelsen stort sett fått det samme hele tiden.

Killingland mener at forskerne har en pinlig "trang" oppfatning av miljøvern: - Det omfatter ikke bare Miljøverndepartementet. I forbindelse med regjeringens behandling av stortingsmeldingen om biologisk mangfold sendte NNV en utfordring til samtlige statsråder. Siste året har den største aktiviteten nok vært overfor Olje og Energidepartementet, påpeker generalsekretær Tore Killingland.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org