24 april 2002

Tror ulv kan være satt ut i Norge

 

NORSKOGs dusør til de som kan dokumentere utsetting av ulv i Norge en nå oppe i nesten 500.000 kroner. - Rundt 100 tips er mottatt. Jeg tror ulver kan være utsatt i Norge.


Lars Kristian Steen


DUSØR: Pengepotten for den som kan bevise utsetting av ulv i Norge nærmer seg nå en halv million kroner. Næringspolitisk sjef i Norskog, Gaute Nøkleholm er, etter ett års arbeid med uttsettingstips, styrket i troen på at ulv er satt ut i svensk og norsk natur.

Det sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Gaute Nøkleholm, etter å ha arbeidet ett år med problematikken. For ett år siden gikk internettportalen skoginfo.no ut med tilbud om en dusør på 100.000 kroner til den som kunne bevise at ulv var utsatt i Norge. Bakgrunnen var at portalen som møtested for jegere, fiskere og skogbrukere og andre ble kontaktet av flere personer som hevdet at utsetting hadde foregått. Siden har det strømmet inn både med tips samt penger fra lag og organisasjoner over hele landet.

- Dusørpotten nærmer seg en halv million kroner, og det er fortsatt plass til flere som vil bidra, sier Nøkleholm.

Han forteller at det omfattende materialet om utsetting av ulver bearbeides, og utvides for hver dag som går. Nøkleholm legger ikke skjul på at resultatet kan vekke oppsikt. - Etter å ha arbeidet i ett år med problematikken er det et mønster som gradvis avdekkes, og jeg liker ikke det vi ser, legger han til.

- Vi har fått en lang rekke innspill fra folk som har opplysninger om utsetting av ulv, like til det siste, og vi jobber aktivt med saka, sier Nøkleholm. - Vi har blant mye annet materiale, også flere observasjoner som er veldig like, og som gjør at det er grunn til å tro på dem, legger han til.

Ser ett mønster

Nøkleholm innrømmer at han for ett år siden, da han startet med arbeidet å undersøke historiene om utsetting av ulver i Norge, syntes at denne teorien hørtes veldig merkelig ut. Det har imidlertid vært en fordel å være kritisk til teorien, ellers ville det være vanskelig å forkaste materiale som ikke er etterrettelig. Blindspor er det mange av i denne saken, og det er nettopp derfor det tar lang tid å avdekke den virkelige sannheten.

- Mange har jo blitt stemplet som litt smårare når de hevder slike teorier, etter hvert blir det imidlertid mer og mer klart for meg at det er krefter som faktisk ønsker dem latterliggjort, sier Nøkleholm.

- Etter hvert som det har kommet inn tips og meldinger, så ser vi et mønster i dette. Det er mye som stemmer for godt overens til at dette kan være oppspinn. Derfor heller jeg personlig nå i retning av at dette har foregått, sier Nøkleholm. Han legger til at utsetting av ulver i så fall er misforstått naturvern, og at handlingen er kriminell. Han oppfordrer derfor alle som måtte sitte på ytterligere opplysninger om å ta kontakt med NORSKOG.

- Ny rovdyrpolitikk

- Hvilke observasjoner/tips ser du som mest interessante til nå?

- Det mest interessante er de sammenfallende opplysningene og helheten som nå gradvis avdekkes. De som velger å fortelle det de vet blir beskyttet, uansett hva de legger for dagen, og derfor vil jeg ikke gi opplysninger som kan knyttes til personer.

- Dersom utsetting blir påvist, hvilke konsekvenser mener du det vil får for norsk ulveforvaltning i framtida?

- I den grad dette er snakk om hybrider vil det være naturlig at de tas ut. Ingen vil vel være særlig interessert i en menneskeskapt genetisk forurensning i norsk fauna. Når det gjelder mer eller mindre ren ulv vil det i hvert fall kreves en fullstendig gjennomgang av politikken, siden den i så fall bygger på feilaktige forutsetninger.

- Forskningssjef i NINA, Ketil Bevanger, opplyser at de innen fagmiljøet har diskutert en god del påstandene om utsetting av ulver - også med kollegaer i Sverige. - Den relativt samstemte kommentaren, er at vi avviser slike påstander. Utsetting av ulv i Skandinavia er helt ukjent for oss, sier Bevanger.

Lars.steen@nationen.no

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org