29 januar 2002

- Kan ikke la oss diktere

 

Lars Kristian Steen

- Vi kan som profesjonelle filmfolk ikke la oss diktere av andre, sier produsent av filmen "Med rett til å drepe", Magne Sleire til Nationen. Han presiserer at Gunnar Bergo som faglig konsulent for filmen går god for det faglige innholdet, men ikke kan bestemme vinklinger og virkemidler. Vi hadde svært mange innspill på temaer og innhold under produksjonen av filmen. Hadde vi lyttet bare til den ene yttersiden, så hadde dette blitt et mye sterkere program om fusk - som nok hadde passet bedre inn i Brennpunkt, legger han til.

Sleire mener at det er bra balanse i filmen Med rett til å drepe. - Vi har full dekning fra flere kilder som kan verifisere sekvensen med spikerhull i hodeskaller på sau. Ellers har vi opplysninger fra andre rovdyrkontakter om erstatningsfusk fra saue- og reineiere. Disse kontaktene tør imidlertid ikke stå fram i filmen av frykt for sanksjoner i miljøene de arbeider i, sier Sleire. Han opplyser videre at han selv har opplevd svindelforsøk fra sauebønder da han arbeidet som rovviltkontakt i Hordaland og Sogn og Fjordane. - Jeg har stort sett fått positive reaksjoner på filmen - også fra sauebønder. Jeg håper at filmen min kan føre til at ulike parter nå setter seg ned og diskuterer for å finner løsninger på problematikken filmen min tar opp, sier Magne Sleire.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org