29 januar 2002

Trakk seg som faglig konsulent for NRK-film om sau og rovdyr

 

Tidligere forsker Gunnar Bergo trakk seg som faglig konsulent for NRK-filmen "Med rett til å drepe". - Det gikk utover filmens seriøsitet og balanse at det ble for stor fokus på sauebønder som fuskere, sier han.


Lars Kristian Steen

Gunnar Bergo er nå miljøvernleder i Voss kommune, men har tidligere arbeidet som forsker på ørn og ørneskader på sau. Da filmprodusent MagneSleire gjennom sitt selskap Corax Video søkte Miljøverndepartementet (MD) og NRK om støtte til filmen om tap av bufe på beite, som ble vist på NRK Ut i Naturen forrige uke, stod Bergo oppført som faglig konsulent for filmen. - Det gjør jeg ikke lenger. Årsaken er at en del råd jeg gav ikke ble fulgt da filmen ble redigert, sier Bergo til Nationen.

- Hvilke råd ble ikke fulgt? - Den konkrete saken som gjorde at jeg ikke ønsket å stå som faglig konsulent for filmen, var at det i filmen ble fokusert sterkt på en saueskalle som det ble hakket hull på. Denne scenen ble for øvrig også vist i Dagrevyen, samt i Redaksjon 21 etter at filmen var vist. Scenen skulle illustrere at det forekommer svindel innenfor sauenæringa: At bøndene med dette prøver å etterligne rovdyrklør, for å få erstatning for dyr som er døde av andre årsaker enn rovdyr. Jeg anbefalte dette ikke måtte bli noe hovedpoeng, for da ville seriøsiteten i filmen få seg en knekk. Jeg har selv vært borti slikt fuskeri en gang. Men dette er så sjelden at det aldri ville slå ut på noen statistikk. Derfor mente jeg det ville være helt feil å lage et såpass stort poeng av det, sier Bergo.

Saueskalle med spikerhull - Disse scenene ville imidlertid ikke produsentene fjerne. De ønsket å spisse innholdet med å bruke saueskallen med spikerhull. Jeg fikk heller ikke medhold i rådet mitt om å få klarere frem i filmen at det har vært gjennomført en del undersøkelser som viser store sauetap på grunn av rovdyr, blant annet under ledelse av forsker Ivar Mysterud, legger Bergo til.

Han understreker at han krevde seriøsitet og balanse i filmen for å fortsette å stå som faglig konsulent. Bergo sier videre at han synes filmen ellers får fram vesentlige ting knyttet til tap av bufe. - Jeg er også blant de som mener at det er litt hysteri rundt rovdyr som trussel for sau på beite. Filmen får greit fram andre farer for sau og viser at dette er et større problem enn tap fra rovdyra.

- Useriøst stempel

- Kan filmen øke motsetningene mellom sauebønder og naturvernere? - Det håper jeg ikke. Men akkurat scenen med saueskallen er noe som kan legge opp til det. Jeg frykter at den også kan gi filmen et useriøs stempel, sier Gunnar Bergo.

Ansvarlig for filmen "Med rett til å drepe", Magne Sleire, sier i et intervju med i Bergens Tidende at han er svært kritisk til at rovdyrplagen er så stor som bøndene vil ha det til. - Næringa selv tjener mest på å skjerpe krisa og få fram blodige bilder på skjermen. Vi vet at det er en forsvinnende liten del av dyra som går tapt, som er offer for rovdyra, sier filmskaperen Sleire. Filmen hans om tap av bufe på beite ble vist i NRKs Ut i Naturen i forrige uke. Sleire har selv bakgrunn som rovviltkontakt, og har således selv vært med på å fastslå om det er rovdyr som virkelig har herjet i saueflokker. I finansieringsplanen til "Med rett til å drepe" går det fram at av en totalkostnad på 782.000 kroner for å lage filmen, skal NRK dekke 250.000 og Miljøverndepartementet 532.000 kroner.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org