18 juli 2002

- Rovdyrforkjempere styrer NRK-dekningen

 

-Mitt inntrykk er at NRK mangler kunnskap om realitetene i dagens rovdyrforvaltning, og at rovdyrforkjempere får styre dekningen der, sier leder i Norsk samarbeidsforum for en ny rovviltforvaltning, Arild Strand


Lars Kristian Steen

Rakkestad: NRKs strategimøte på Elverum - om rovdyrangrep i nyhetene - vekker harme i distrikter med store rovdyr. Arild Strand tok i går kontakt med NRKs Faktaavdeling for et møte om dekningen av rovviltforvaltningen i statskanalen. - Mediene har ansvar for å bringe ut balansert kunnskap om rovdyrproblematikken til befolkningen. Dette vil samarbeidsforumet bidra med. Vi har knyttet til oss mange spesialister på ulike områder, som sjelden er kilder i mediene, sier Strand.

Tone ned

- Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har via nettsiden www.rovdyr.org tilnærmet full oversikt over hva media i Norge og Sverige skriver og sier om rovdyrproblematikken. Vi har en sterk mistanke om at den aktuelle diskusjonen som NRK har hatt med sine egne, kommer som et resultat av at alle etter hvert skjønner at konfliktene vil øke sterkt i årene som kommer, og at rovdyrkonflikten vil bli mye større enn myndighetene har forutsett, sier redaktør for nettsiden, Aasmund Ystad. - Og så er det krefter i NRK som ønsker å bidra til å tone ned dette, til myndighetenes og verneinteressenes fordel, legger han til.

- Ulveromantikk

- NRK har nettopp vist 26 episoder med ulveromantikk fra Langedrag, i beste sendetid. Filmen "Med rett til å drepe" i NRK ut i naturen om norsk sauehold var et useriøst overtramp når det gjelder balansert dekning. Og vi glemmer seint de to ulvefilmene som Miljøverndepartementets Karin Westrheim produserte for NRK, som det norske folk fikk presentert som sannheten om ulven, sier Ystad.

Han framholder at dette er bare noen eksempler på at NRK helt tydelig ikke har hatt motforestillinger mot å gi god plass til rovdyrstoff som tjener verneinteressene.

Blodig alvor

- Det er mulig at NRK ser på ulvesaken som konfliktstoff med høy underholdningsverdi. Men for mange i distriktsnorge er rovdyrkonflikten blodig alvor. Rovdyrfovaltningen gjør mange steder alt de kan for å glatte over og undertrykke interessene til lokalsamfunn og enkeltpersoner. Men det er ikke mulig i lengden uten at media er en medspiller, sier Ystad.

- Fra rovdyrfylket Nord-Trøndelag ser vi blant annet også helt klart at Fylkesmannens Miljøvernavdeling helt bevisst bruker NRK Nord-Trøndelag og Adresseavisen når de vil informere om rovdyrpolitikken. Dette er redaksjoner som Fylkesmannen tydeligvis har god kontakt med, mens andre lokalaviser i Nord-Trøndelag tydeligvis ikke oppfyller de krav til samarbeidsvilje som Fylkesmannen krever, hevder Ystad.

Lars.steen@nationen.no

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org