15 juli 2002

Slutt på blodjakt i ulvens fotspor i NRK

 

Rovdyr € Det er slutt på at NRK halser etter i ulvens blodspor. Dette er konklusjonen etter et "rovdyrmøte" mellom ulike avdelinger i statskanalen.


Lars Kristian Steen

Elverum: - Det er ikke lenger oppsiktsvekkende at ulv eller bjørn har forsynt seg av saueflokken eller at ulv viser seg i bebodde strøk. Det gjelder flere av fylkene våre. Derfor må vi heve terskelen for hva vi melder når det gjelder rovdyr, sier Kjell Åge Kampestuen ved NRK Hedmark. Dette distriktskontoret var vertskap for et "rovdyrmøte" der vaktsjef Anne Skaarseth i Dagsnytt, vaktsjef Tor Kristian Gulbrandsen i NRK Østfold og Trond Berg fra Ut i Naturen deltok . Tema for møtet var rovdyrdekningen og en felles strategi for NRK.

Mange interesser
I et referat fra strategimøtet i Elverum, lagt ut på NRKs nettsider, framholder Kampestuen videre at rovdyrproblematikken er en konflikt som går på tvers av mange akser og interesser: Eksempelvis by og land, elite og grasrot, vitenskap og folkekunnskap. - Vi ønsker å være balanserte i dekningen og formidle faktakunnskap. Men det er ofte svært vanskelig å verifisere meldinger og informasjon vi får. Nyhetene kan lett bli partsinnlegg i konflikten. Vi har en oppgave i å gjøre stoffet tilgjengelig for folk flest, ikke bare de som er part i saken, sier Kampestuen.

Godt konfliktstoff
Anne Skaarseth fastslår at ulvens herjinger eller annet rovdyrstoff er populært. - Når det kommer en ulvesak er alle interessert, enten det er Dagsrevyen eller Dagsnytt. Dette er godt konfliktstoff og har høy underholdningsverdi. Men vi bør heve terskelen for hva som er nyheter om rovdyr og ikke slippe til enhver bonde som har mistet sau, for det vil skje hver eneste sommer, sier Skaarseth. Hun framholder videre at NRK må bli mere kildekritiske og at Dagsnytt skal etterstrebe å være etterrettelige, lete etter nye vrier og opparbeide kunnskap om rovdyr.

Mere kritiske
I nettartikkelen fra NRKs rovdyrmøte slås det også fast at Østfold ikke er plaget av at ulven tar sau, men at frykten for ulv er verre. Og at det er lett for mediene å nøre opp under frykten. - Hos oss er ulvefrykt satt i system, skoleunger fraktes i buss på grunn av frykt for ulven og ordførere går sammen i kampen mot ulv, sier vaktsjef Tor Kristian Gulbrandsen. - Vi skal være mere bevisst og lange kritiske reportasjer og blant annet vise hvordan ordførere er med på å spre ulvefrykten, legger han til.


- NRK favoriserer vernesiden

- NRKs nye rovdyrstrategi favoriserer vernesiden. Dette er totalt udemokratisk, hevder Arnt Orskaug, leder av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk (FFNR) på Lillehammer.

Lillehammer: - Det er sant som det sies; det viktige er ikke hva mediene bringer, men hva de ikke bringer oss. Taushet om rovdyrskadene i NRK er totalt udemokratisk. Det er silet informasjon, og slik har det vært lenge. Dette er også et klart bevis på at sentrale krefter i NRK jobber planmessig for vernesiden, hevder FFNR-lederen.

- Virkeligheten med rovdyrene skal tystes ned. I steden for får vi presentert TV-program som "The ultimate killer", (Ekstreme jegere), som på en underholdende måte skaper sympati og beundring for rovdyrene - som igjen tjener vernesaken, mener Orskaug.

- Urimelige påstander
Distriktsredaktør i NRK Hedmark, Kjell Åge Kampestuen avviser på det sterkeste Orskaugs påstander om at NRK allierer seg med vernesiden i rovdyrdekningen. - Påstandene faller på sin egen urimelighet. Det er her snakk om interne journalistiske vurderinger som vi gjør på hvilket som helst område. Orskaug skyter her spurv med kanoner. Det finnes ikke dekning for det han hevder. Utover det vil jeg ikke kommentere påstandene hans, sier Kampestuen.

- Dere vil heve terskelen for rovdyrangrep i nyhetene?
- Ja, vi må vurdere journalistisk i forhold til hva vi skal gjøre i enhver sammenheng. Like mye som vi diskuterer om vi skal melde hver eneste gang det er en bil eller moped som kjører av veien, må vi vurdere rovdyras angrep på husdyr. Rovdyrmøtet tok vi initiativet til her i huset, og vi snakket ikke med andre organisasjoner før møtet, sier Kampestuen.

Lars.steen@nationen.no

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org